Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,3 27,4 -0,1 50 49 1 50 50
Høyre 32,2 25,0 7,2 58 45 13 57 59
Frp 12,6 15,2 -2,6 22 27 -5 22 21
SV 3,1 6,0 -2,9 1 11 -10 1 1
Sp 5,7 10,3 -4,6 10 19 -9 10 10
KrF 5,8 4,2 1,6 10 8 2 10 10
Venstre 5,5 4,4 1,1 9 8 1 10 9
MDG 5,1 3,2 1,9 9 1 8 9 9
Rødt 1,4 2,4 -1,0 0 1 -1 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 7 2 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 5 6 2 1 0 0+1 2 2 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 4 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 6 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 0 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0 0+1 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 3 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,626982 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,576672 Mandat tildelt
3 Sp Møre og Romsdal 0,572716 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,540381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Oslo 0,531614 Mandat tildelt
6 Sp Sør-Trøndelag 0,530754 Mandat tildelt
7 Sp Akershus 0,530235 Mandat tildelt
8 MDG Rogaland 0,525368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Akershus 0,514474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Buskerud 0,476300 Mandat tildelt
11 KrF Østfold 0,468399 Mandat tildelt
12 V Sør-Trøndelag 0,460109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Akershus 0,435208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Aust-Agder 0,429974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Rogaland 0,424622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Troms 0,413693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Aust-Agder 0,406678 Mandat tildelt
18 Frp Akershus 0,399540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Østfold 0,383136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Buskerud 0,382892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Hordaland 0,382254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Oslo 0,381760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nord-Trøndelag 0,381290 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Hordaland 0,375446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Buskerud 0,369768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nordland 0,363939 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Telemark 0,355178 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Møre og Romsdal 0,348550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Telemark 0,344286 Mandat tildelt
30 KrF Sør-Trøndelag 0,340404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Buskerud 0,339465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Oslo 0,337473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Finnmark 0,328767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Østfold 0,328367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Akershus 0,310479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Vestfold 0,305814 Mandat tildelt
37 KrF Rogaland 0,301905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,295693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Vest-Agder 0,290922 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sør-Trøndelag 0,290782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Vestfold 0,289949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Buskerud 0,289555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Oslo 0,284949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Vestfold 0,280073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Vestfold 0,277343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Hordaland 0,276242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Nordland 0,274631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Hordaland 0,274517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Nordland 0,273191 Mandat tildelt
50 MDG Møre og Romsdal 0,271470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Nordland 0,268635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Nordland 0,261357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Troms 0,252004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,246395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hedmark 0,244968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Østfold 0,242756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vest-Agder 0,236640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Oppland 0,234083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Østfold 0,232518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,228492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Vest-Agder 0,227775 Mandat tildelt
62 MDG Vest-Agder 0,227032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Møre og Romsdal 0,226179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Troms 0,223729 Mandat tildelt
65 MDG Oppland 0,222083 Mandat tildelt
66 V Finnmark 0,212701 Mandat tildelt
67 Sp Oslo 0,210645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vestfold 0,207878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Oppland 0,203078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Finnmark 0,198754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Hedmark 0,194478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Telemark 0,194442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Oppland 0,193217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Troms 0,184748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Sør-Trøndelag 0,184030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Hedmark 0,183450 Mandat tildelt
77 KrF Troms 0,182771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,179908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Sogn og Fjordane 0,179086 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Vest-Agder 0,178991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hedmark 0,175982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Oppland 0,174359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Telemark 0,168324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Sogn og Fjordane 0,163990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Sogn og Fjordane 0,153882 Mandat tildelt
86 KrF Nord-Trøndelag 0,149149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Hedmark 0,149106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Aust-Agder 0,137783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Finnmark 0,135393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Aust-Agder 0,123611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,122221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Finnmark 0,114832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,112831 Mandat tildelt