Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,3 27,4 -0,1 50 49 1 50 50
Høyre 32,2 25,0 7,2 58 45 13 57 57
Frp 12,6 15,2 -2,6 22 27 -5 22 23
SV 3,1 6,0 -2,9 1 11 -10 1 1
Sp 5,7 10,3 -4,6 10 19 -9 10 10
KrF 5,8 4,2 1,6 10 8 2 10 10
Venstre 5,5 4,4 1,1 9 8 1 10 9
MDG 5,1 3,2 1,9 9 1 8 9 9
Rødt 1,4 2,4 -1,0 0 1 -1 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 2 0 0+1 0 2 1 0 0
Oslo 5 7 2 1 0 0+1 2 2 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 6 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 0 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0 0+1 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 3 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,626982 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,596514 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,593721 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,578783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 V Rogaland 0,576672 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,561148 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,540381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Sør-Trøndelag 0,530754 Mandat tildelt
9 MDG Rogaland 0,525368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Møre og Romsdal 0,501126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Østfold 0,468399 Mandat tildelt
12 V Sør-Trøndelag 0,460109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,449482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Aust-Agder 0,429974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Rogaland 0,424622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Buskerud 0,416762 Mandat tildelt
17 Sp Troms 0,413693 Mandat tildelt
18 KrF Aust-Agder 0,406678 Mandat tildelt
19 V Oslo 0,402969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Østfold 0,383136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Hordaland 0,382254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nord-Trøndelag 0,381290 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,375446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nordland 0,363939 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Oslo 0,356222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Telemark 0,355178 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Akershus 0,349288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Telemark 0,344286 Mandat tildelt
29 KrF Sør-Trøndelag 0,340404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Buskerud 0,335031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Finnmark 0,328767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Østfold 0,328367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Buskerud 0,323547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Vestfold 0,305814 Mandat tildelt
35 V Møre og Romsdal 0,304982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Rogaland 0,301905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oslo 0,300780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Buskerud 0,297032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Akershus 0,293766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vest-Agder 0,290922 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Sør-Trøndelag 0,290782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Vestfold 0,289949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Vestfold 0,280073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Vestfold 0,277343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Hordaland 0,276242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Nordland 0,274631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Hordaland 0,274517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Nordland 0,273191 Mandat tildelt
49 KrF Nordland 0,268635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Nordland 0,261357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Møre og Romsdal 0,258732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Buskerud 0,253360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Troms 0,252004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,246395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hedmark 0,244968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Østfold 0,242756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Møre og Romsdal 0,237536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vest-Agder 0,236640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Østfold 0,232518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,228492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Vest-Agder 0,227775 Mandat tildelt
62 MDG Vest-Agder 0,227032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Troms 0,223729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Oslo 0,222348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Finnmark 0,212701 Mandat tildelt
66 Sp Vestfold 0,207878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Finnmark 0,198754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oppland 0,195069 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Hedmark 0,194478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Telemark 0,194442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Oppland 0,185069 Mandat tildelt
72 V Troms 0,184748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Sør-Trøndelag 0,184030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Hedmark 0,183450 Mandat tildelt
75 KrF Troms 0,182771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Nord-Trøndelag 0,179908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Sogn og Fjordane 0,179086 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vest-Agder 0,178991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,175982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Oppland 0,169232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Telemark 0,168324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sogn og Fjordane 0,163990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Oppland 0,161014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Sogn og Fjordane 0,153882 Mandat tildelt
85 KrF Nord-Trøndelag 0,149149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Hedmark 0,149106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Oppland 0,145300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Aust-Agder 0,137783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Finnmark 0,135393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Aust-Agder 0,123611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,122221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Finnmark 0,114832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,112831 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Nord-Trøndelag 0,111352 Mandat tildelt