Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,3 27,4 -0,1 49 49 0 49 50
Høyre 28,5 25,0 3,5 49 45 4 49 48
Frp 20,8 15,2 5,6 36 27 9 36 36
SV 5,7 6,0 -0,3 10 11 -1 10 10
Sp 4,9 10,3 -5,4 8 19 -11 8 8
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,7 2,4 -1,7 0 1 -1 0 0
Andre 2,6 1,8 0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 7 4 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 6 3 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0+1 0 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,530288 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,512770 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,498938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Rogaland 0,484987 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
8 SV Troms 0,478862 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,471837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,471606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
13 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Mandat tildelt
14 Frp Hordaland 0,442699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,439925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Rogaland 0,433768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,423280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,412227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Vestfold 0,411692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Sogn og Fjordane 0,406747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
23 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Vest-Agder 0,390636 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Troms 0,389700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,389430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,386754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,383843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Telemark 0,377184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Møre og Romsdal 0,376314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Nordland 0,367367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nordland 0,360480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Buskerud 0,358273 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Troms 0,355606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oslo 0,354660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
38 H Hedmark 0,348264 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Finnmark 0,334524 Mandat tildelt
40 SV Oslo 0,333697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hordaland 0,332237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Buskerud 0,331896 Mandat tildelt
43 Frp Buskerud 0,331832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Østfold 0,331352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Finnmark 0,328116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Hedmark 0,325035 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Hedmark 0,321038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Oppland 0,317542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vest-Agder 0,317310 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Østfold 0,309485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Buskerud 0,305892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Telemark 0,305316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Møre og Romsdal 0,305084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,303613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Akershus 0,300990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
60 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Aust-Agder 0,291914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Sør-Trøndelag 0,288016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Finnmark 0,282608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vestfold 0,281202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Oppland 0,279386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Vestfold 0,277403 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Buskerud 0,264691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Vestfold 0,263621 Mandat tildelt
69 SV Møre og Romsdal 0,259065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vest-Agder 0,250788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,249599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Møre og Romsdal 0,249539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Aust-Agder 0,236600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Telemark 0,234548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Telemark 0,228468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Nord-Trøndelag 0,223860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Oppland 0,219355 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Sør-Trøndelag 0,218833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Finnmark 0,218424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Sogn og Fjordane 0,211984 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Hedmark 0,210589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Nord-Trøndelag 0,209816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Vest-Agder 0,203160 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nord-Trøndelag 0,190773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,186321 Mandat tildelt
94 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Oppland 0,167696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,144004 Mandat tildelt
102 Sp Sogn og Fjordane 0,140974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Telemark 0,137715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Oppland 0,131705 Mandat tildelt
105 KrF Nord-Trøndelag 0,128593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Hedmark 0,128541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sogn og Fjordane 0,127133 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt