Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,3 27,4 -0,1 51 49 2 51 51
Høyre 27,0 25,0 2,0 50 45 5 51 50
Frp 12,2 15,2 -3,0 23 27 -4 23 23
SV 7,4 6,0 1,4 14 11 3 14 14
Sp 12,1 10,3 1,8 23 19 4 23 23
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 3,1 4,4 -1,3 2 8 -6 2 2
MDG 2,4 3,2 -0,8 1 1 0 1 1
Rødt 3,3 2,4 0,9 2 1 1 1 2
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 7 3 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 6 6 1+1 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3+1 5 2 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 1+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Finnmark 0,577347 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,564919 Mandat tildelt
3 Frp Oppland 0,491613 Mandat tildelt
4 Frp Oslo 0,485376 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,472074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Hordaland 0,443641 Mandat tildelt
7 Sp Vestfold 0,441313 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,434244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Oslo 0,433226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Hordaland 0,431317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Buskerud 0,430845 Mandat tildelt
12 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
13 Ap Akershus 0,429575 Mandat tildelt
14 Sp Akershus 0,422084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hedmark 0,421967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,416770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Rogaland 0,415681 Mandat tildelt
18 Ap Nordland 0,415544 Mandat tildelt
19 Ap Oslo 0,413414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Rogaland 0,411151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Sør-Trøndelag 0,402692 Mandat tildelt
22 H Akershus 0,401005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Troms 0,399510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Buskerud 0,394880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Akershus 0,390769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Rogaland 0,382395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Nord-Trøndelag 0,381902 Mandat tildelt
28 Sp Vest-Agder 0,379922 Mandat tildelt
29 Ap Hordaland 0,379726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Hordaland 0,378049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Sør-Trøndelag 0,375569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Østfold 0,375227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,369201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Troms 0,369185 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,366399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Østfold 0,365420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vestfold 0,365073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Hordaland 0,363530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Telemark 0,360752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,356509 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Møre og Romsdal 0,354597 Mandat tildelt
42 Frp Nordland 0,352381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Oppland 0,349908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nordland 0,349794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vest-Agder 0,349776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Sogn og Fjordane 0,348130 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,348030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Møre og Romsdal 0,336323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Vestfold 0,334664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Hedmark 0,329944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Sør-Trøndelag 0,327108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Buskerud 0,324388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Telemark 0,318550 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Hedmark 0,312013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Akershus 0,310865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Telemark 0,304490 Mandat tildelt
57 Ap Hedmark 0,304027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Oppland 0,300829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vest-Agder 0,300609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Møre og Romsdal 0,297961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Buskerud 0,294891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Østfold 0,293197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Troms 0,292705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Aust-Agder 0,292469 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Buskerud 0,289790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Oppland 0,284793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sør-Trøndelag 0,281557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vestfold 0,278592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Aust-Agder 0,276553 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Nord-Trøndelag 0,272978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vestfold 0,271182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Østfold 0,271111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,263731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Finnmark 0,255159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Aust-Agder 0,253813 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Telemark 0,251324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Møre og Romsdal 0,250520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Oppland 0,248461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Sogn og Fjordane 0,244978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,244006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Sogn og Fjordane 0,238573 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Finnmark 0,232645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vest-Agder 0,229128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,221231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Nord-Trøndelag 0,212077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Troms 0,207222 Mandat tildelt
91 H Finnmark 0,206910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Sogn og Fjordane 0,200830 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Mandat tildelt
94 SV Aust-Agder 0,145841 Mandat tildelt