Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,3 27,4 -0,1 51 49 2 51 51
Høyre 27,0 25,0 2,0 50 45 5 51 50
Frp 12,2 15,2 -3,0 23 27 -4 23 23
SV 7,4 6,0 1,4 14 11 3 14 14
Sp 12,1 10,3 1,8 23 19 4 23 23
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 3,1 4,4 -1,3 2 8 -6 2 2
MDG 2,4 3,2 -0,8 1 1 0 1 1
Rødt 3,3 2,4 0,9 2 1 1 1 2
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 2 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 5+1 6 1 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3+1 5 2 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 1+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1+1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1+1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Finnmark 0,577347 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,564919 Mandat tildelt
3 SV Buskerud 0,492395 Mandat tildelt
4 Ap Oslo 0,462865 Mandat tildelt
5 Frp Oslo 0,459830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Oslo 0,447228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Hordaland 0,443641 Mandat tildelt
8 Sp Vestfold 0,441313 Mandat tildelt
9 SV Finnmark 0,434244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Hordaland 0,431317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,421967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Oppland 0,419889 Mandat tildelt
14 Ap Rogaland 0,415681 Mandat tildelt
15 Ap Nordland 0,415544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,411287 Mandat tildelt
17 Frp Rogaland 0,411151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Oslo 0,410424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Møre og Romsdal 0,405254 Mandat tildelt
20 H Sør-Trøndelag 0,402692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Troms 0,399510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,394835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Akershus 0,386855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Møre og Romsdal 0,384369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Rogaland 0,382395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Nord-Trøndelag 0,381902 Mandat tildelt
27 Ap Akershus 0,381845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Vest-Agder 0,379922 Mandat tildelt
29 Ap Hordaland 0,379726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Hordaland 0,378049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Sør-Trøndelag 0,375569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Østfold 0,375227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Akershus 0,375185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Buskerud 0,370729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nord-Trøndelag 0,369201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Troms 0,369185 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Rogaland 0,366399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Østfold 0,365420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Vestfold 0,365073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Hordaland 0,363530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Oppland 0,360995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,360752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nordland 0,352381 Mandat tildelt
44 Sp Nordland 0,349794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vest-Agder 0,349776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Sogn og Fjordane 0,348130 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,348030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,347350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Oppland 0,341751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Møre og Romsdal 0,340527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Buskerud 0,337019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vestfold 0,334664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Buskerud 0,331189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,329944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Sør-Trøndelag 0,327108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Buskerud 0,322351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Telemark 0,318550 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hedmark 0,312013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Telemark 0,304490 Mandat tildelt
60 Ap Hedmark 0,304027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,300609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Oppland 0,298153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Østfold 0,293197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Troms 0,292705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Aust-Agder 0,292469 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Møre og Romsdal 0,291028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Møre og Romsdal 0,286309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Mandat tildelt
69 Frp Sør-Trøndelag 0,281557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Vestfold 0,278592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Aust-Agder 0,276553 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Nord-Trøndelag 0,272978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vestfold 0,271182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Østfold 0,271111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Vest-Agder 0,263731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Finnmark 0,255159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Aust-Agder 0,253813 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Telemark 0,251324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Sogn og Fjordane 0,244978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Troms 0,244006 Mandat tildelt
82 Frp Sogn og Fjordane 0,238573 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Finnmark 0,232645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Vest-Agder 0,229128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Telemark 0,221231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Nord-Trøndelag 0,212077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Troms 0,207222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Finnmark 0,206910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Sogn og Fjordane 0,200830 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Oppland 0,196645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Mandat tildelt
94 SV Aust-Agder 0,145841 Mandat tildelt