Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,3 27,4 -0,1 49 49 0 49 49
Høyre 23,9 25,0 -1,1 42 45 -3 42 43
Frp 10,5 15,2 -4,7 19 27 -8 19 19
SV 6,9 6,0 0,9 12 11 1 12 12
Sp 13,7 10,3 3,4 26 19 7 26 25
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 3,5 4,4 -0,9 2 8 -6 2 2
MDG 4,9 3,2 1,7 9 1 8 9 9
Rødt 4,2 2,4 1,8 7 1 6 7 7
Andre 1,2 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 6 5+1 1 2 0 0 1 2 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 4 4 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,609012 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,563187 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,560572 Mandat tildelt
4 H Sogn og Fjordane 0,533300 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,530457 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,504763 Mandat tildelt
7 Frp Finnmark 0,496954 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,486185 Mandat tildelt
9 H Hordaland 0,483372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Sør-Trøndelag 0,461149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,435995 Mandat tildelt
12 Ap Akershus 0,429575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Oppland 0,423088 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Sør-Trøndelag 0,420568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oslo 0,417747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Oslo 0,416498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Rogaland 0,415681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Nordland 0,415544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oslo 0,413414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,409570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Finnmark 0,404945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oslo 0,403952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Nordland 0,402775 Mandat tildelt
24 SV Hordaland 0,402181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Buskerud 0,401762 Mandat tildelt
26 SV Østfold 0,401094 Mandat tildelt
27 Ap Troms 0,399510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Rogaland 0,396401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hedmark 0,393461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Hordaland 0,379726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Akershus 0,374572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Akershus 0,364367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,363348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Møre og Romsdal 0,359344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Buskerud 0,359127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,356453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,353852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Oppland 0,349908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Vest-Agder 0,349776 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,345246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Oslo 0,342258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Vestfold 0,340375 Mandat tildelt
43 MDG Akershus 0,335598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Vestfold 0,334664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Troms 0,326800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Østfold 0,322945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Telemark 0,319321 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Telemark 0,318550 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nord-Trøndelag 0,317784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Møre og Romsdal 0,315575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Østfold 0,315533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,313603 Mandat tildelt
53 Frp Hordaland 0,312873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,308078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Hedmark 0,304027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Nordland 0,303289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Møre og Romsdal 0,297961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Østfold 0,297873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Hedmark 0,292058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Buskerud 0,285380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Østfold 0,284216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Telemark 0,283946 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Buskerud 0,282057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Buskerud 0,279187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Nord-Trøndelag 0,272978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Vestfold 0,266451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,266298 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vest-Agder 0,266099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Oppland 0,265530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Hordaland 0,265408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Sør-Trøndelag 0,264907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Nordland 0,262481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Rogaland 0,261234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Finnmark 0,255159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Aust-Agder 0,253813 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Vest-Agder 0,245951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Sogn og Fjordane 0,244978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Aust-Agder 0,244797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sør-Trøndelag 0,242316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vestfold 0,233391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,230967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Møre og Romsdal 0,228248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Vest-Agder 0,218117 Mandat tildelt
84 MDG Troms 0,214999 Mandat tildelt
85 SV Nordland 0,213981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Troms 0,210003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,205305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Troms 0,199133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Vest-Agder 0,197200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Rogaland 0,195693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vestfold 0,194500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Troms 0,193221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Telemark 0,190416 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Telemark 0,186803 Mandat tildelt
95 R Telemark 0,183654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Finnmark 0,183162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Buskerud 0,180696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Oppland 0,177788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Hedmark 0,176245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Sogn og Fjordane 0,153882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Møre og Romsdal 0,150181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Oppland 0,146452 Mandat tildelt
103 SV Aust-Agder 0,135976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Hedmark 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Finnmark 0,130047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Aust-Agder 0,119442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Vest-Agder 0,118815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Aust-Agder 0,117451 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Nord-Trøndelag 0,114004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Finnmark 0,107841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Nord-Trøndelag 0,106965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,102990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,066487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,065163 Mandat tildelt