Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,2 26,3 0,9 51 48 3 52 51
Høyre 33,9 20,4 13,5 63 36 27 62 63
Frp 18,2 11,6 6,6 34 21 13 33 34
SV 4,0 7,6 -3,6 7 13 -6 7 7
Sp 3,9 13,5 -9,6 0 28 -28 2 0
KrF 6,0 3,8 2,2 11 3 8 11 11
Venstre 3,5 4,6 -1,1 3 8 -5 2 3
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,3 4,7 -3,4 0 8 -8 0 0
Andre 1,9 3,6 -1,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 9 3 0+1 0 0 1 0 0 0
Oslo 5 8 2 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2+1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3+1 0 0 2 0 0 0 0
Hordaland 4 6+1 3 1 0 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,642126 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,589017 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,582045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 KrF Oslo 0,547377 Mandat tildelt
5 Frp Rogaland 0,487867 Mandat tildelt
6 H Rogaland 0,471430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Hordaland 0,470463 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,438213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Akershus 0,437760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,432294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Rogaland 0,430897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Sør-Trøndelag 0,429887 Mandat tildelt
13 Frp Hordaland 0,424508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Østfold 0,422642 Mandat tildelt
15 Frp Akershus 0,422128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Aust-Agder 0,413853 Mandat tildelt
17 Ap Buskerud 0,411389 Mandat tildelt
18 Ap Oslo 0,410957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hordaland 0,392326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Vestfold 0,389436 Mandat tildelt
21 KrF Hordaland 0,383231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Møre og Romsdal 0,379059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Buskerud 0,367268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Troms 0,366286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Vest-Agder 0,365532 Mandat tildelt
26 Ap Østfold 0,360923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Vest-Agder 0,358764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vestfold 0,357685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Oslo 0,357559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,355247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vest-Agder 0,354215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,352858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Telemark 0,352647 Mandat tildelt
34 SV Rogaland 0,348568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Oppland 0,346760 Mandat tildelt
36 Frp Møre og Romsdal 0,345880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Vest-Agder 0,343405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Nordland 0,340623 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Aust-Agder 0,336645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Vestfold 0,335514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Telemark 0,331510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Vestfold 0,331379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Rogaland 0,330951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Telemark 0,319503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Østfold 0,318002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Sør-Trøndelag 0,309816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Sør-Trøndelag 0,308963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nordland 0,305284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Nordland 0,300086 Mandat tildelt
50 Ap Hedmark 0,294179 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Møre og Romsdal 0,292518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Nordland 0,291197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Troms 0,283087 Mandat tildelt
54 Ap Troms 0,281275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Nord-Trøndelag 0,278277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Sogn og Fjordane 0,274137 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Buskerud 0,268580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Hedmark 0,264030 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Oslo 0,264002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Telemark 0,261232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Finnmark 0,260011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Oppland 0,259185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Buskerud 0,256525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Østfold 0,254484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Aust-Agder 0,254120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Nordland 0,248294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sør-Trøndelag 0,243121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Nord-Trøndelag 0,235342 Mandat tildelt
69 SV Hordaland 0,231982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Møre og Romsdal 0,230598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Sogn og Fjordane 0,228842 Mandat tildelt
72 Frp Finnmark 0,226252 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Troms 0,224463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Oppland 0,223999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Hedmark 0,215546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Hedmark 0,211658 Mandat tildelt
77 Frp Aust-Agder 0,207823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Buskerud 0,206472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vestfold 0,195833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sogn og Fjordane 0,182372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Troms 0,175655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Nord-Trøndelag 0,167600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Telemark 0,160252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Hedmark 0,154468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Finnmark 0,151793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Oppland 0,146106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,145711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nord-Trøndelag 0,142322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Vest-Agder 0,139755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Finnmark 0,129698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Oppland 0,123048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nord-Trøndelag 0,119880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,105071 Mandat tildelt