Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,2 26,3 0,9 50 48 2 50 51
Høyre 23,9 20,4 3,5 43 36 7 42 42
Frp 14,8 11,6 3,2 27 21 6 28 27
SV 6,7 7,6 -0,9 12 13 -1 12 12
Sp 10,0 13,5 -3,5 18 28 -10 18 18
KrF 4,6 3,8 0,8 8 3 5 8 8
Venstre 3,2 4,6 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 4,4 3,9 0,5 8 3 5 8 8
Rødt 3,0 4,7 -1,7 1 8 -7 1 1
Andre 2,2 3,6 -1,4 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 6 2 2 0+1 0 1 2 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 1 1 0 0+1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,658677 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,583842 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,502667 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,481771 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,474167 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,451573 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,446232 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,445439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Oslo 0,443107 Mandat tildelt
10 SV Oslo 0,442196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Vestfold 0,440214 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Akershus 0,437760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Østfold 0,426298 Mandat tildelt
14 KrF Rogaland 0,422891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Oslo 0,419630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Nordland 0,413764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Hedmark 0,411851 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Oslo 0,410957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Nord-Trøndelag 0,408857 Mandat tildelt
20 H Rogaland 0,406224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,404009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,396727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Møre og Romsdal 0,393766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,392326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Hordaland 0,391986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Akershus 0,390995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hordaland 0,388570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Møre og Romsdal 0,386248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Vest-Agder 0,382413 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Hordaland 0,365816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Buskerud 0,364001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Oppland 0,362859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,362501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hedmark 0,361050 Mandat tildelt
35 Ap Østfold 0,360923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Oslo 0,359772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Vest-Agder 0,358764 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Akershus 0,358541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sogn og Fjordane 0,355465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Østfold 0,350635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,348278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Buskerud 0,345817 Mandat tildelt
43 Frp Hordaland 0,345205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Akershus 0,343271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Nordland 0,340623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Vestfold 0,335514 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Sør-Trøndelag 0,335495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Rogaland 0,335142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Rogaland 0,334155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sør-Trøndelag 0,329502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vestfold 0,328013 Mandat tildelt
53 KrF Østfold 0,324010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Finnmark 0,321063 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Oppland 0,320508 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Telemark 0,319503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Aust-Agder 0,317293 Mandat tildelt
58 Frp Vestfold 0,316693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Akershus 0,315765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Sør-Trøndelag 0,308963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Telemark 0,306951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Møre og Romsdal 0,302008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Aust-Agder 0,300570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Troms 0,297864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Buskerud 0,293849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Hordaland 0,293816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Møre og Romsdal 0,292518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Oslo 0,290763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Nordland 0,287415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Nord-Trøndelag 0,284575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Troms 0,281275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Vest-Agder 0,280240 Mandat tildelt
73 Frp Vest-Agder 0,279257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Østfold 0,278714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Buskerud 0,278607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Nord-Trøndelag 0,278277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Sogn og Fjordane 0,274137 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Telemark 0,270406 Mandat tildelt
79 Frp Telemark 0,269580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Telemark 0,268393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Møre og Romsdal 0,267246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Troms 0,263762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Vestfold 0,261427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Finnmark 0,260011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Østfold 0,258596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Aust-Agder 0,254120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Vestfold 0,254047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Vestfold 0,252173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Nordland 0,251274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Vest-Agder 0,249724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Hedmark 0,249212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Hedmark 0,248708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Oppland 0,244727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Oppland 0,244474 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Sør-Trøndelag 0,240016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Sør-Trøndelag 0,237532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Aust-Agder 0,237336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Troms 0,235627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Vest-Agder 0,234099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Buskerud 0,232110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Finnmark 0,217223 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Hedmark 0,214712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Sogn og Fjordane 0,210351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Nordland 0,208719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Telemark 0,203316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Nord-Trøndelag 0,200827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Buskerud 0,196687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Nordland 0,190363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Finnmark 0,183978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Oppland 0,182156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Sp Finnmark 0,181276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Vest-Agder 0,176751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 Frp Aust-Agder 0,168998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 MDG Troms 0,166595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 H Nord-Trøndelag 0,165912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 H Sogn og Fjordane 0,161335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 MDG Telemark 0,157156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Sogn og Fjordane 0,155697 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 SV Aust-Agder 0,145591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 KrF Sogn og Fjordane 0,139799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 MDG Hedmark 0,138573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Troms 0,134667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 MDG Oppland 0,129484 Mandat tildelt
126 KrF Hedmark 0,118404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Nord-Trøndelag 0,109077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Finnmark 0,102198 Mandat tildelt
129 MDG Aust-Agder 0,100478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 KrF Oppland 0,094313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Sogn og Fjordane 0,083164 Mandat tildelt