Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,1 26,3 0,8 50 48 2 50 50
Høyre 26,1 20,4 5,7 48 36 12 48 48
Frp 16,1 11,6 4,5 29 21 8 30 29
SV 7,0 7,6 -0,6 13 13 0 13 13
Sp 9,3 13,5 -4,2 17 28 -11 17 17
KrF 4,0 3,8 0,2 7 3 4 7 7
Venstre 3,8 4,6 -0,8 3 8 -5 2 3
MDG 2,9 3,9 -1,0 1 3 -2 1 1
Rødt 2,9 4,7 -1,8 1 8 -7 1 1
Andre 0,8 3,6 -2,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7+1 3 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 5 6 2 2+1 0 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2+1 0 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,609956 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,525136 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,495416 Mandat tildelt
4 SV Oslo 0,461999 Mandat tildelt
5 SV Østfold 0,445372 Mandat tildelt
6 Frp Nord-Trøndelag 0,444816 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,441197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Akershus 0,436152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Rogaland 0,431579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Rogaland 0,429319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Møre og Romsdal 0,428358 Mandat tildelt
12 H Hordaland 0,428069 Mandat tildelt
13 H Akershus 0,421584 Mandat tildelt
14 Sp Oslo 0,412072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oslo 0,409446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Vestfold 0,409402 Mandat tildelt
17 SV Hordaland 0,405968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Møre og Romsdal 0,403558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Buskerud 0,395983 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Buskerud 0,395869 Mandat tildelt
21 KrF Møre og Romsdal 0,392662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hordaland 0,390882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Nordland 0,389487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Akershus 0,388046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Sogn og Fjordane 0,386730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Hedmark 0,386273 Mandat tildelt
27 H Østfold 0,382912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Sør-Trøndelag 0,380331 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hedmark 0,377205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Hordaland 0,375532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Akershus 0,374582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Akershus 0,373422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Rogaland 0,367718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Oslo 0,364918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Akershus 0,363612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Rogaland 0,362962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Oppland 0,361531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Buskerud 0,361278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Østfold 0,359596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sør-Trøndelag 0,358441 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Vest-Agder 0,357449 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Vest-Agder 0,355642 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Finnmark 0,350614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Vestfold 0,344513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vestfold 0,342686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Hordaland 0,340213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Nordland 0,339371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Telemark 0,335208 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Vestfold 0,334279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Troms 0,324021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Telemark 0,318326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Oslo 0,316302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Nordland 0,313878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Sør-Trøndelag 0,312021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Rogaland 0,310770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Sør-Trøndelag 0,307824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vest-Agder 0,303794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Oppland 0,298058 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Telemark 0,293262 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Hedmark 0,293100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Buskerud 0,292766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Møre og Romsdal 0,291839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Møre og Romsdal 0,291443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Troms 0,288031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Østfold 0,281761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Østfold 0,281316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Møre og Romsdal 0,280862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Telemark 0,280415 Mandat tildelt
69 Ap Troms 0,280239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Aust-Agder 0,279517 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Nord-Trøndelag 0,277254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Aust-Agder 0,275871 Mandat tildelt
73 H Vestfold 0,275384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Sogn og Fjordane 0,273139 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vest-Agder 0,272711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Hedmark 0,271604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Nordland 0,270060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Oppland 0,266975 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nord-Trøndelag 0,264656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Østfold 0,259212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,259178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Buskerud 0,259102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Finnmark 0,259046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Oppland 0,255673 Mandat tildelt
85 KrF Hordaland 0,255477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Aust-Agder 0,253194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Sør-Trøndelag 0,250775 Mandat tildelt
88 SV Vest-Agder 0,244560 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Vest-Agder 0,243688 Mandat tildelt
90 KrF Telemark 0,235115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Hedmark 0,233560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Finnmark 0,226971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Vestfold 0,220905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Troms 0,219124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Nord-Trøndelag 0,209804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Sør-Trøndelag 0,206560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Finnmark 0,200156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Oppland 0,198153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Sogn og Fjordane 0,195628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Telemark 0,189076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Aust-Agder 0,183838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Nord-Trøndelag 0,181186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Sogn og Fjordane 0,176186 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Buskerud 0,171000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Finnmark 0,168586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nordland 0,165509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sogn og Fjordane 0,162656 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,152108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Sogn og Fjordane 0,121581 Mandat tildelt
110 KrF Troms 0,117139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Hedmark 0,102978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Nord-Trøndelag 0,094881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Oppland 0,082049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 KrF Finnmark 0,069979 Mandat tildelt