Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,1 27,4 -0,3 49 49 0 49 49
Høyre 23,8 25,0 -1,2 43 45 -2 43 43
Frp 16,7 15,2 1,5 31 27 4 31 31
SV 5,2 6,0 -0,8 9 11 -2 9 9
Sp 9,2 10,3 -1,1 17 19 -2 17 17
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 3,9 4,4 -0,5 2 8 -6 2 2
MDG 4,6 3,2 1,4 8 1 7 8 8
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0 1 1
Andre 2,7 1,8 0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 4 5 3 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 5 2 2 0 0+1 1 2 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0 1 2 0 0+1 0 0
Hordaland 4 4+1 3 1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2+1 0 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Finnmark 0,530674 Mandat tildelt
2 Frp Nord-Trøndelag 0,505394 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,497981 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,483780 Mandat tildelt
5 H Hordaland 0,481351 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,473856 Mandat tildelt
7 Ap Akershus 0,463281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Oslo 0,459478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,458310 Mandat tildelt
10 KrF Akershus 0,443500 Mandat tildelt
11 SV Rogaland 0,442431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Troms 0,436862 Mandat tildelt
13 H Akershus 0,428455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Rogaland 0,412633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Nordland 0,412491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,411319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Buskerud 0,408711 Mandat tildelt
18 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
19 Frp Rogaland 0,401998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Hedmark 0,395389 Mandat tildelt
21 H Rogaland 0,394745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Møre og Romsdal 0,391914 Mandat tildelt
23 Frp Sør-Trøndelag 0,385405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,378251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Oppland 0,377825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oslo 0,377670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hordaland 0,376946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Østfold 0,362748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Østfold 0,361826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Møre og Romsdal 0,359154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Hordaland 0,355441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,354958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
34 Ap Vest-Agder 0,347217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Buskerud 0,346018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,343797 Mandat tildelt
37 Sp Oslo 0,340043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Møre og Romsdal 0,338033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Hordaland 0,337311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Vestfold 0,335530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Troms 0,334010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Vestfold 0,332211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Sogn og Fjordane 0,326547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Troms 0,325427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Sør-Trøndelag 0,324710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Buskerud 0,319985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Oppland 0,318212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,317996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Telemark 0,316217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vest-Agder 0,313638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Østfold 0,308181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Møre og Romsdal 0,308123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,306788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Buskerud 0,306226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Finnmark 0,305122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Buskerud 0,304486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Oslo 0,304396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Hordaland 0,303101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,302838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Østfold 0,302301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Hedmark 0,301796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Oppland 0,297725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Telemark 0,296799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Hedmark 0,296529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Østfold 0,296182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,290831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Rogaland 0,290743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Nord-Trøndelag 0,290376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Nordland 0,289428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Vest-Agder 0,288891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Oslo 0,288401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Sør-Trøndelag 0,285567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Akershus 0,285270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Akershus 0,280048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Nord-Trøndelag 0,270979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Møre og Romsdal 0,270109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Oppland 0,269161 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nordland 0,265961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vest-Agder 0,264989 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sogn og Fjordane 0,264695 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Vestfold 0,263621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Finnmark 0,263452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Rogaland 0,260261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Hedmark 0,257766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vestfold 0,256546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Buskerud 0,256246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Finnmark 0,253288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Aust-Agder 0,251961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Vest-Agder 0,250788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Vestfold 0,250157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Buskerud 0,249605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Hordaland 0,249165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Nordland 0,246446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Møre og Romsdal 0,244851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Akershus 0,244079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Aust-Agder 0,243779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Sogn og Fjordane 0,243192 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Oppland 0,240111 Mandat tildelt
101 Ap Troms 0,237949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Vestfold 0,222723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Troms 0,222558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Aust-Agder 0,222351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Telemark 0,214005 Mandat tildelt
107 Sp Østfold 0,206127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Vest-Agder 0,204794 Mandat tildelt
109 MDG Troms 0,201823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Oppland 0,200295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Sør-Trøndelag 0,199641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Møre og Romsdal 0,194988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Sp Telemark 0,191087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 Frp Aust-Agder 0,189962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 H Nord-Trøndelag 0,186947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 SV Vest-Agder 0,185330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 H Finnmark 0,182409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 H Sogn og Fjordane 0,177026 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 MDG Telemark 0,175395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Nord-Trøndelag 0,174042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 MDG Hedmark 0,165463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Oppland 0,150304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 KrF Nord-Trøndelag 0,128593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Hedmark 0,128541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 MDG Finnmark 0,122028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 SV Sogn og Fjordane 0,115979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Aust-Agder 0,110272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 SV Aust-Agder 0,102492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Nord-Trøndelag 0,100436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 KrF Finnmark 0,099000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 MDG Sogn og Fjordane 0,096713 Mandat tildelt