Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,1 27,4 -0,3 49 49 0 49 49
Høyre 23,8 25,0 -1,2 43 45 -2 43 43
Frp 16,7 15,2 1,5 31 27 4 31 31
SV 5,2 6,0 -0,8 9 11 -2 9 9
Sp 9,2 10,3 -1,1 17 19 -2 17 17
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 3,9 4,4 -0,5 2 8 -6 2 2
MDG 4,6 3,2 1,4 8 1 7 8 8
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0 1 1
Andre 2,7 1,8 0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 5 2 2 0 0+1 1 2 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0 1 2 0 0+1 0 0
Hordaland 4 4+1 3 1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Finnmark 0,530674 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
3 Frp Nord-Trøndelag 0,505394 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,498938 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,497981 Mandat tildelt
6 SV Nordland 0,483780 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
8 H Hordaland 0,481351 Mandat tildelt
9 MDG Rogaland 0,473856 Mandat tildelt
10 SV Rogaland 0,442431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Troms 0,436862 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,434170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Akershus 0,426429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Akershus 0,425532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Rogaland 0,412633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Nordland 0,412491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Oslo 0,410388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,407857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
20 Frp Rogaland 0,401998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oslo 0,398652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Hedmark 0,395389 Mandat tildelt
23 H Rogaland 0,394745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Buskerud 0,391981 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Sør-Trøndelag 0,385405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hordaland 0,376946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Østfold 0,362748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Østfold 0,361826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Oslo 0,358934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Buskerud 0,357622 Mandat tildelt
31 Frp Hordaland 0,355441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,354958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
34 Ap Oppland 0,347346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Vest-Agder 0,347217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,343797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,342924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Hordaland 0,337311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Vestfold 0,335530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Troms 0,334010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Vestfold 0,332211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sogn og Fjordane 0,326547 Mandat tildelt
44 H Troms 0,325427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Sør-Trøndelag 0,324710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Oslo 0,321307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Akershus 0,320929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Telemark 0,317996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Telemark 0,316217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Akershus 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Oppland 0,314854 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Møre og Romsdal 0,314260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vest-Agder 0,313638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Østfold 0,308181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nordland 0,306788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Finnmark 0,305122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Oslo 0,304424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hordaland 0,303101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Telemark 0,302838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Buskerud 0,302766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Østfold 0,302301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Hedmark 0,301796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Telemark 0,296799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Hedmark 0,296529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Østfold 0,296182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Møre og Romsdal 0,295779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,290831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Rogaland 0,290743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Nord-Trøndelag 0,290376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Nordland 0,289428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Vest-Agder 0,288891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Sør-Trøndelag 0,285567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Akershus 0,274588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Nord-Trøndelag 0,270979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Møre og Romsdal 0,269608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Buskerud 0,267948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Buskerud 0,266425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nordland 0,265961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,265177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vest-Agder 0,264989 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sogn og Fjordane 0,264695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Vestfold 0,263621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Finnmark 0,263452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Rogaland 0,260261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Hedmark 0,257766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vestfold 0,256546 Mandat tildelt
88 Ap Finnmark 0,253288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Aust-Agder 0,251961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Vest-Agder 0,250788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Vestfold 0,250157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Hordaland 0,249165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Nordland 0,246446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Aust-Agder 0,243779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Sogn og Fjordane 0,243192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Ap Troms 0,237949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Møre og Romsdal 0,236345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Oppland 0,224301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Buskerud 0,224215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Vestfold 0,222723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Troms 0,222558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Aust-Agder 0,222351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Møre og Romsdal 0,214244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Telemark 0,214005 Mandat tildelt
107 Sp Østfold 0,206127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Vest-Agder 0,204794 Mandat tildelt
109 MDG Troms 0,201823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Oppland 0,200092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Sør-Trøndelag 0,199641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Sp Telemark 0,191087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Frp Aust-Agder 0,189962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 H Nord-Trøndelag 0,186947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Vest-Agder 0,185330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 H Finnmark 0,182409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 H Sogn og Fjordane 0,177026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 MDG Telemark 0,175395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 SV Nord-Trøndelag 0,174042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 MDG Oppland 0,166912 Mandat tildelt