Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,0 27,4 -0,4 49 49 0 50 49
Høyre 26,5 25,0 1,5 49 45 4 49 48
Frp 9,4 15,2 -5,8 17 27 -10 17 17
SV 6,2 6,0 0,2 11 11 0 11 11
Sp 14,7 10,3 4,4 27 19 8 27 28
KrF 3,6 4,2 -0,6 3 8 -5 3 3
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 5,0 3,2 1,8 9 1 8 9 9
Rødt 3,5 2,4 1,1 2 1 1 1 2
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5+1 6 1 2 0 0 1 2 2 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2+1 3 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 2 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 1+1 1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Nord-Trøndelag 0,624448 Mandat tildelt
2 H Sogn og Fjordane 0,591290 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,576855 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,573466 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 MDG Sør-Trøndelag 0,541299 Mandat tildelt
6 SV Rogaland 0,527490 Mandat tildelt
7 SV Troms 0,520863 Mandat tildelt
8 MDG Rogaland 0,515065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Oslo 0,483212 Mandat tildelt
10 Frp Hordaland 0,466816 Mandat tildelt
11 Sp Vest-Agder 0,461592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,454128 Mandat tildelt
13 Frp Finnmark 0,444833 Mandat tildelt
14 H Hordaland 0,438510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Hedmark 0,435273 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Akershus 0,424856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Sør-Trøndelag 0,415950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Rogaland 0,411110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Nordland 0,410976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,409050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Sør-Trøndelag 0,395227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Buskerud 0,390541 Mandat tildelt
23 H Vestfold 0,382800 Mandat tildelt
24 Sp Hedmark 0,379060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Oppland 0,378756 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hordaland 0,375556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oslo 0,373978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Finnmark 0,363823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Oslo 0,362971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Troms 0,362340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Østfold 0,361405 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Hordaland 0,361373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Buskerud 0,360980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Østfold 0,360403 Mandat tildelt
35 H Rogaland 0,359612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Buskerud 0,358258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Troms 0,355606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Aust-Agder 0,355270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Telemark 0,354059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hedmark 0,353541 Mandat tildelt
41 H Møre og Romsdal 0,349907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Oslo 0,349245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Oppland 0,346065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Vest-Agder 0,345930 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Akershus 0,342434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,341593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Akershus 0,335328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Vestfold 0,330985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Akershus 0,327391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,323825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Hordaland 0,323382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Østfold 0,321950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Møre og Romsdal 0,321700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Aust-Agder 0,320767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Rogaland 0,316784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Telemark 0,315051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Akershus 0,307662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vestfold 0,305857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Telemark 0,305333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Nordland 0,303537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Oppland 0,301853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Hedmark 0,300684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Oppland 0,295269 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vest-Agder 0,295042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Møre og Romsdal 0,294684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Buskerud 0,291206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Østfold 0,289102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Østfold 0,287768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Nord-Trøndelag 0,284476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Buskerud 0,284423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Finnmark 0,282642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Møre og Romsdal 0,281785 Mandat tildelt
74 Sp Rogaland 0,278733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Nord-Trøndelag 0,278385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sør-Trøndelag 0,273768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Vestfold 0,271897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Nordland 0,271515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Hordaland 0,270833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Nord-Trøndelag 0,269979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Nordland 0,267866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Møre og Romsdal 0,258465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Telemark 0,255144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Sogn og Fjordane 0,253763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Finnmark 0,252363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Aust-Agder 0,251034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Buskerud 0,249935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Sogn og Fjordane 0,242291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Oppland 0,238618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sør-Trøndelag 0,238042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Troms 0,237070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Møre og Romsdal 0,232868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Vest-Agder 0,222574 Mandat tildelt
94 SV Vest-Agder 0,220990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Troms 0,219392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Sør-Trøndelag 0,216935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Vestfold 0,208950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Nord-Trøndelag 0,207554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Finnmark 0,203072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Telemark 0,190622 Mandat tildelt
101 Frp Troms 0,188006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Sogn og Fjordane 0,183818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Oppland 0,181429 Mandat tildelt
104 MDG Hedmark 0,179874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Vestfold 0,178706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Vest-Agder 0,176547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Telemark 0,170457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 H Aust-Agder 0,162857 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,138286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Finnmark 0,132720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Aust-Agder 0,122175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,119859 Mandat tildelt