Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,0 27,4 -0,4 49 49 0 49 49
Høyre 24,8 25,0 -0,2 45 45 0 44 45
Frp 14,8 15,2 -0,4 27 27 0 27 27
SV 5,7 6,0 -0,3 10 11 -1 10 10
Sp 10,3 10,3 0,0 19 19 0 20 19
KrF 4,5 4,2 0,3 8 8 0 8 8
Venstre 4,3 4,4 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,7 3,2 0,5 2 1 1 2 2
Rødt 2,9 2,4 0,5 1 1 0 1 1
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 5+1 2 2 0 0 2 1 1 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Finnmark 0,570151 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,530288 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,484987 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,478862 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,460640 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,452412 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,450870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Akershus 0,449055 Mandat tildelt
9 Frp Nord-Trøndelag 0,447907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Hordaland 0,441002 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Oslo 0,435379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,424996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Akershus 0,424856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Hedmark 0,420957 Mandat tildelt
15 Ap Rogaland 0,411110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Nordland 0,410976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,410378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Oslo 0,408871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Oslo 0,401840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Buskerud 0,390541 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Rogaland 0,390402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Akershus 0,382793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hordaland 0,377649 Mandat tildelt
24 Frp Akershus 0,377122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Østfold 0,377028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Vestfold 0,375665 Mandat tildelt
27 Ap Hordaland 0,375556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,372650 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,369879 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,363388 Mandat tildelt
31 Ap Østfold 0,361405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Sør-Trøndelag 0,359711 Mandat tildelt
33 Sp Akershus 0,359294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,356263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oslo 0,353292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Oppland 0,352504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Oppland 0,346065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Vest-Agder 0,345930 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sør-Trøndelag 0,341559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Troms 0,339098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Rogaland 0,336542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Finnmark 0,334524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Oslo 0,333697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Hordaland 0,332237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Buskerud 0,331896 Mandat tildelt
46 SV Østfold 0,331352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Telemark 0,331348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Vestfold 0,330985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Vestfold 0,328969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Møre og Romsdal 0,327463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Rogaland 0,325499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nord-Trøndelag 0,325095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Hedmark 0,325035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Sør-Trøndelag 0,323516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Vest-Agder 0,323411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Sør-Trøndelag 0,319710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,319676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Aust-Agder 0,315534 Mandat tildelt
59 V Oslo 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Telemark 0,315051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Møre og Romsdal 0,303905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,303050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Møre og Romsdal 0,301838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Akershus 0,300990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Nordland 0,297759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Hordaland 0,296570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Sogn og Fjordane 0,296337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Troms 0,295999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Møre og Romsdal 0,294684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sogn og Fjordane 0,289416 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vestfold 0,281202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vest-Agder 0,277962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,276329 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,276123 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Østfold 0,273120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Nord-Trøndelag 0,269979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Telemark 0,268392 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Telemark 0,267119 Mandat tildelt
79 Sp Hedmark 0,265603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sør-Trøndelag 0,264115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Møre og Romsdal 0,259065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Nordland 0,256493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Vestfold 0,255891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Aust-Agder 0,254014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Buskerud 0,252947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Finnmark 0,252363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Aust-Agder 0,251034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Buskerud 0,251021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Troms 0,249167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Aust-Agder 0,248935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Sogn og Fjordane 0,242291 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Møre og Romsdal 0,238441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Vestfold 0,237251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Ap Troms 0,237070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Buskerud 0,236112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Telemark 0,234548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Finnmark 0,233468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Østfold 0,230784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Hedmark 0,228436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Vest-Agder 0,225711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Oppland 0,219355 Mandat tildelt
103 SV Sør-Trøndelag 0,218833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hordaland 0,214637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Telemark 0,213936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nordland 0,208399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Nordland 0,204376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Vest-Agder 0,203160 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Oppland 0,198786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Finnmark 0,198035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Buskerud 0,196569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 H Nord-Trøndelag 0,194802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Nord-Trøndelag 0,190773 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 H Sogn og Fjordane 0,184462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Vest-Agder 0,178050 Mandat tildelt
117 Frp Aust-Agder 0,168349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Finnmark 0,166337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Troms 0,144449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 KrF Troms 0,141814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 KrF Sogn og Fjordane 0,138962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 V Hedmark 0,137588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Telemark 0,131572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 SV Sogn og Fjordane 0,127133 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Oppland 0,125853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Sogn og Fjordane 0,120276 Mandat tildelt
127 KrF Hedmark 0,115708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 KrF Nord-Trøndelag 0,115688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 KrF Oppland 0,112765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 SV Aust-Agder 0,112310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 V Aust-Agder 0,096656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 KrF Finnmark 0,089131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 V Nord-Trøndelag 0,088245 Mandat tildelt