Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,0 27,4 -0,4 49 49 0 49 49
Høyre 24,8 25,0 -0,2 45 45 0 44 45
Frp 14,8 15,2 -0,4 27 27 0 27 27
SV 5,7 6,0 -0,3 10 11 -1 10 10
Sp 10,3 10,3 0,0 19 19 0 20 18
KrF 4,5 4,2 0,3 8 8 0 8 8
Venstre 4,3 4,4 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,7 3,2 0,5 2 1 1 2 2
Rødt 2,9 2,4 0,5 1 1 0 1 2
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 4+1 5 3 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 5+1 5 2 2 0 0 2 1 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Finnmark 0,570151 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,530288 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,484987 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,478862 Mandat tildelt
5 Ap Akershus 0,461572 Mandat tildelt
6 Ap Oslo 0,457779 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,450870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Nord-Trøndelag 0,447907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,446461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Hordaland 0,441002 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,428600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Buskerud 0,425886 Mandat tildelt
13 Ap Hedmark 0,420957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oppland 0,415277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Oslo 0,412464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Rogaland 0,411110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Nordland 0,410976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,410378 Mandat tildelt
19 KrF Akershus 0,399160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Rogaland 0,390402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Oslo 0,380691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Buskerud 0,379310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hordaland 0,377649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Østfold 0,377028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Vestfold 0,375665 Mandat tildelt
26 Ap Hordaland 0,375556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Møre og Romsdal 0,374244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Sør-Trøndelag 0,369879 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Østfold 0,363388 Mandat tildelt
30 Ap Østfold 0,361405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Sør-Trøndelag 0,359711 Mandat tildelt
32 Frp Rogaland 0,356263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,347320 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Vest-Agder 0,345930 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Møre og Romsdal 0,344958 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Sør-Trøndelag 0,341559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Akershus 0,340261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,339098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Møre og Romsdal 0,336781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Rogaland 0,336542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Akershus 0,335219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Oslo 0,334698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Finnmark 0,334524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Hordaland 0,332237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Oppland 0,331594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Østfold 0,331352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Telemark 0,331348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Vestfold 0,330985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Vestfold 0,328969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Rogaland 0,325499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Nord-Trøndelag 0,325095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hedmark 0,325035 Mandat tildelt
53 Ap Sør-Trøndelag 0,323516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Vest-Agder 0,323411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Sør-Trøndelag 0,319710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Nordland 0,319676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Akershus 0,319372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Buskerud 0,318809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Oslo 0,316134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Aust-Agder 0,315534 Mandat tildelt
61 Ap Telemark 0,315051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,303050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Oslo 0,298473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Nordland 0,297759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Hordaland 0,296570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Sogn og Fjordane 0,296337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Møre og Romsdal 0,296075 Mandat tildelt
68 Frp Troms 0,295999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sogn og Fjordane 0,289416 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Buskerud 0,289083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Buskerud 0,286881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vestfold 0,281202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vest-Agder 0,277962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,276123 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Østfold 0,273120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Møre og Romsdal 0,272504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Nord-Trøndelag 0,269979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Buskerud 0,269842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Telemark 0,268392 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Akershus 0,267547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Telemark 0,267119 Mandat tildelt
82 Sp Hedmark 0,265603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Sør-Trøndelag 0,264115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Oppland 0,263226 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Nordland 0,256493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Vestfold 0,255891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Aust-Agder 0,254014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Oppland 0,253803 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Finnmark 0,252363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Aust-Agder 0,251034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Troms 0,249167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Aust-Agder 0,248935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Sogn og Fjordane 0,242291 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Oppland 0,238544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Vestfold 0,237251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Ap Troms 0,237070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Telemark 0,234548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Finnmark 0,233468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Østfold 0,230784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Hedmark 0,228436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Vest-Agder 0,225711 Mandat tildelt
103 KrF Buskerud 0,224650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Sør-Trøndelag 0,218833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hordaland 0,214637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Telemark 0,213936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nordland 0,208399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Nordland 0,204376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Vest-Agder 0,203160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Finnmark 0,198035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 H Nord-Trøndelag 0,194802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Nord-Trøndelag 0,190773 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 H Sogn og Fjordane 0,184462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 V Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 KrF Møre og Romsdal 0,175482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Frp Aust-Agder 0,168349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Finnmark 0,166337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Oppland 0,151023 Mandat tildelt
120 V Troms 0,144449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 KrF Troms 0,141814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 KrF Sogn og Fjordane 0,138962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Hedmark 0,137588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Oppland 0,135318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Telemark 0,131572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 SV Sogn og Fjordane 0,127133 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Sogn og Fjordane 0,120276 Mandat tildelt
128 KrF Hedmark 0,115708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 KrF Nord-Trøndelag 0,115688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 SV Aust-Agder 0,112310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 V Aust-Agder 0,096656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 KrF Finnmark 0,089131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 V Nord-Trøndelag 0,088245 Mandat tildelt