Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,9 27,4 -0,4 49 49 0 49 49
Høyre 24,4 25,0 -0,6 44 45 -1 44 43
Frp 14,6 15,2 -0,6 27 27 0 26 27
SV 6,1 6,0 0,1 11 11 0 11 11
Sp 10,2 10,3 -0,1 18 19 -1 20 18
KrF 4,4 4,2 0,2 8 8 0 8 8
Venstre 4,2 4,4 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,9 3,2 0,7 2 1 1 2 2
Rødt 3,3 2,4 0,9 2 1 1 1 3
Andre 1,8 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 5 3 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 5 5 2 2 0 0 1+1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,568039 Mandat tildelt
2 H Finnmark 0,561104 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,519466 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,514089 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,512957 Mandat tildelt
6 V Oslo 0,491015 Mandat tildelt
7 Ap Akershus 0,460528 Mandat tildelt
8 Ap Oslo 0,456745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Rogaland 0,445020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,439357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,421785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Hedmark 0,420000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Buskerud 0,419112 Mandat tildelt
14 Ap Oppland 0,414337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Nordland 0,410041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Buskerud 0,406257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,404788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,403852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Oslo 0,402805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Akershus 0,389807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Rogaland 0,381238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Oslo 0,378239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hordaland 0,375205 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,374708 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Vestfold 0,373221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Østfold 0,371038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Sør-Trøndelag 0,363998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Østfold 0,360588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Finnmark 0,358272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Hordaland 0,355881 Mandat tildelt
31 V Sør-Trøndelag 0,355057 Mandat tildelt
32 SV Østfold 0,354931 Mandat tildelt
33 KrF Østfold 0,354881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hedmark 0,348177 Mandat tildelt
35 Ap Vest-Agder 0,345154 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Møre og Romsdal 0,342726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Oslo 0,338631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Møre og Romsdal 0,336019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Akershus 0,335861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Troms 0,333718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Vestfold 0,330238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Oppland 0,326304 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,326083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Rogaland 0,323393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Nord-Trøndelag 0,322987 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Sør-Trøndelag 0,322779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Vest-Agder 0,321331 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Rogaland 0,319027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Buskerud 0,318082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Sør-Trøndelag 0,317631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Akershus 0,317299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,317141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Nordland 0,314587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Telemark 0,314338 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Aust-Agder 0,308123 Mandat tildelt
56 SV Vestfold 0,301183 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,298229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nordland 0,295830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Sogn og Fjordane 0,294422 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Hordaland 0,289621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Akershus 0,286584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Buskerud 0,285360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Buskerud 0,285028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Oppland 0,281972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vest-Agder 0,271725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Nord-Trøndelag 0,269367 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,268966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hedmark 0,263878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Møre og Romsdal 0,263063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Telemark 0,260873 Mandat tildelt
71 KrF Sør-Trøndelag 0,257926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oppland 0,252155 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vestfold 0,251817 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Finnmark 0,251788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,251221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Aust-Agder 0,250463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,249985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Troms 0,247557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Aust-Agder 0,247314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Sogn og Fjordane 0,241743 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Troms 0,236532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Sør-Trøndelag 0,234411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Vestfold 0,231719 Mandat tildelt
84 Sp Østfold 0,229275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Vestfold 0,223744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Vest-Agder 0,220412 Mandat tildelt
87 KrF Buskerud 0,219355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vest-Agder 0,217622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Telemark 0,212559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Hordaland 0,211857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nord-Trøndelag 0,204392 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Nordland 0,203547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nordland 0,201713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Finnmark 0,196767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Nord-Trøndelag 0,191708 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Østfold 0,187340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Sogn og Fjordane 0,181533 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Vest-Agder 0,175771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Finnmark 0,164178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Oppland 0,149088 Mandat tildelt
101 V Troms 0,142583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Troms 0,138465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Sogn og Fjordane 0,136162 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hedmark 0,135799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Sogn og Fjordane 0,135679 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Oppland 0,132111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Telemark 0,129869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,120322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,118731 Mandat tildelt
110 KrF Nord-Trøndelag 0,112984 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Hedmark 0,112973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,095406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,087072 Mandat tildelt