Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,9 27,4 -0,5 49 49 0 50 49
Høyre 31,6 25,0 6,6 57 45 12 56 58
Frp 18,9 15,2 3,7 34 27 7 34 34
SV 5,2 6,0 -0,8 9 11 -2 9 9
Sp 3,8 10,3 -6,5 0 19 -19 2 0
KrF 4,9 4,2 0,7 9 8 1 9 9
Venstre 5,3 4,4 0,9 10 8 2 9 10
MDG 0,8 3,2 -2,4 0 1 -1 0 0
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0 0 0
Andre 1,0 1,8 -0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 7 4 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 5+1 7 2 2 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3+1 6 3 1 0 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,555705 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,501602 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,488950 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,483780 Mandat tildelt
5 Ap Oslo 0,481424 Mandat tildelt
6 Ap Hordaland 0,481071 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,474093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Akershus 0,471806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,469321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oslo 0,451165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Sør-Trøndelag 0,443376 Mandat tildelt
12 H Hordaland 0,442458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Rogaland 0,442431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Troms 0,436862 Mandat tildelt
15 H Rogaland 0,428820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Rogaland 0,425088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Akershus 0,423283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,422740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Vestfold 0,420116 Mandat tildelt
20 Ap Sør-Trøndelag 0,414408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Rogaland 0,409586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hordaland 0,402260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Østfold 0,395722 Mandat tildelt
24 Ap Buskerud 0,389091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Oslo 0,388321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Møre og Romsdal 0,388098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Troms 0,378006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Akershus 0,374568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Østfold 0,360069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Vest-Agder 0,354960 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Rogaland 0,353857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vest-Agder 0,351830 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Østfold 0,348773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Oppland 0,344774 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Vest-Agder 0,344659 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
37 H Østfold 0,343149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Telemark 0,342738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Buskerud 0,339164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,336641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Vestfold 0,329758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nordland 0,327545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,326053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Aust-Agder 0,323669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Telemark 0,313884 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Buskerud 0,311757 Mandat tildelt
48 SV Finnmark 0,305122 Mandat tildelt
49 SV Oslo 0,304424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hordaland 0,303101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Buskerud 0,302766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Østfold 0,302301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,301518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Hedmark 0,299572 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Finnmark 0,298132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Møre og Romsdal 0,298034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Hedmark 0,296529 Mandat tildelt
58 V Møre og Romsdal 0,293883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Møre og Romsdal 0,293598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Nordland 0,292464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Hedmark 0,291708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Nordland 0,290951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Telemark 0,290863 Mandat tildelt
64 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Vestfold 0,279401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Akershus 0,274588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Nord-Trøndelag 0,268979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Hordaland 0,264537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sør-Trøndelag 0,261709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Troms 0,259251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vestfold 0,258347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vestfold 0,256546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Oppland 0,253856 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Telemark 0,253327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nordland 0,251890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Finnmark 0,251417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Aust-Agder 0,250108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Nord-Trøndelag 0,248208 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Vest-Agder 0,245770 Mandat tildelt
80 H Finnmark 0,242172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Sogn og Fjordane 0,241389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Møre og Romsdal 0,236345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Troms 0,236192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Sogn og Fjordane 0,235032 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Østfold 0,233951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Hedmark 0,231690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Nordland 0,226920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Vest-Agder 0,219454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Aust-Agder 0,214987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Buskerud 0,214047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Telemark 0,214005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Oppland 0,211253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Finnmark 0,204991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Oppland 0,200092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Sør-Trøndelag 0,199641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Nord-Trøndelag 0,190654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Vest-Agder 0,185330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Troms 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Nord-Trøndelag 0,174042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Hedmark 0,169618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Telemark 0,162181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Oppland 0,155161 Mandat tildelt
103 KrF Troms 0,154387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Sogn og Fjordane 0,151275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Sogn og Fjordane 0,148281 Mandat tildelt
106 KrF Nord-Trøndelag 0,125991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,125964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Frp Sogn og Fjordane 0,123189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Oppland 0,122765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Aust-Agder 0,119118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Sogn og Fjordane 0,115979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Nord-Trøndelag 0,108751 Mandat tildelt