Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,8 27,4 -0,6 50 49 1 50 49
Høyre 28,0 25,0 3,0 52 45 7 51 52
Frp 8,0 15,2 -7,2 15 27 -12 15 15
SV 5,6 6,0 -0,4 10 11 -1 10 10
Sp 14,6 10,3 4,3 27 19 8 28 26
KrF 3,0 4,2 -1,2 1 8 -7 1 3
Venstre 3,4 4,4 -1,0 2 8 -6 2 2
MDG 3,9 3,2 0,7 2 1 1 2 2
Rødt 5,3 2,4 2,9 10 1 9 10 10
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 6 1+1 1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 1 1 3 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2+1 3 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 2 2 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 1+1 1 2 0 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Sør-Trøndelag 3 3 0 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 1+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 2 2 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,581943 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,569584 Mandat tildelt
3 Frp Sør-Trøndelag 0,553874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Vestfold 0,532474 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Nordland 0,520998 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,508277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Troms 0,480015 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,479834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Oslo 0,479636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Rogaland 0,476444 Mandat tildelt
11 Frp Akershus 0,475652 Mandat tildelt
12 SV Troms 0,470462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Vest-Agder 0,450745 Mandat tildelt
14 Ap Nord-Trøndelag 0,446632 Mandat tildelt
15 Frp Telemark 0,435236 Mandat tildelt
16 H Oslo 0,432206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Akershus 0,421710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Sogn og Fjordane 0,420057 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Sør-Trøndelag 0,412866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Rogaland 0,408063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Nordland 0,407923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hordaland 0,397291 Mandat tildelt
23 H Hordaland 0,392049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Buskerud 0,387642 Mandat tildelt
25 H Rogaland 0,379968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Finnmark 0,378627 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Hedmark 0,376483 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Østfold 0,375874 Mandat tildelt
29 R Oslo 0,375415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Hordaland 0,372771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Hedmark 0,370424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Møre og Romsdal 0,369712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Nordland 0,360930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Østfold 0,358733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Buskerud 0,355811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Troms 0,353190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Aust-Agder 0,352862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Oppland 0,343493 Mandat tildelt
39 H Hedmark 0,342163 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Rogaland 0,329675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Finnmark 0,328664 Mandat tildelt
42 Ap Vestfold 0,328532 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Oslo 0,327849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Østfold 0,327123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hordaland 0,326410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Buskerud 0,326070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Østfold 0,325532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Oppland 0,322350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hordaland 0,321182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hedmark 0,319355 Mandat tildelt
51 Frp Oslo 0,318288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Telemark 0,312717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,311982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vest-Agder 0,311743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Akershus 0,305579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Østfold 0,304056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Telemark 0,303251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nordland 0,301475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Buskerud 0,300525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Oppland 0,299797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Hedmark 0,298460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Sør-Trøndelag 0,298288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Akershus 0,295720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Møre og Romsdal 0,292502 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vestfold 0,288908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Finnmark 0,280723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Rogaland 0,276838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Nord-Trøndelag 0,276488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Vestfold 0,276271 Mandat tildelt
70 Frp Møre og Romsdal 0,273783 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Aust-Agder 0,273018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Sør-Trøndelag 0,271897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Rogaland 0,269600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Møre og Romsdal 0,256712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Akershus 0,256180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Møre og Romsdal 0,254493 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Troms 0,251290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Finnmark 0,250492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Aust-Agder 0,249166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Østfold 0,246056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Vestfold 0,245398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Nord-Trøndelag 0,242087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Sogn og Fjordane 0,240504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Hordaland 0,235803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Troms 0,235313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Telemark 0,231709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Nordland 0,231081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Telemark 0,230419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Troms 0,229713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Buskerud 0,228038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Telemark 0,224462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Nord-Trøndelag 0,219932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Oppland 0,215530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sør-Trøndelag 0,215005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Finnmark 0,214586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Buskerud 0,212716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Sogn og Fjordane 0,208266 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Ap Vest-Agder 0,206022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Vest-Agder 0,199594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Møre og Romsdal 0,189524 Mandat tildelt
101 SV Nord-Trøndelag 0,187457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Oppland 0,184793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Vestfold 0,177820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Aust-Agder 0,172082 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Hedmark 0,166935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Sogn og Fjordane 0,156441 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Vest-Agder 0,152807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Vest-Agder 0,149918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Nord-Trøndelag 0,143845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Finnmark 0,136112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Sogn og Fjordane 0,124911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Aust-Agder 0,110365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,083918 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,082206 Mandat tildelt