Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,8 27,4 -0,6 49 49 0 49 50
Høyre 26,5 25,0 1,5 49 45 4 49 50
Frp 12,4 15,2 -2,8 23 27 -4 23 23
SV 6,9 6,0 0,9 13 11 2 13 13
Sp 11,2 10,3 0,9 21 19 2 21 21
KrF 3,5 4,2 -0,7 3 8 -5 3 1
Venstre 3,4 4,4 -1,0 2 8 -6 2 1
MDG 3,4 3,2 0,2 1 1 0 1 2
Rødt 4,1 2,4 1,7 8 1 7 8 8
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 1 0 1 0 0+1 0
Oslo 5 5+1 2 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2+1 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 1 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,574176 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,547259 Mandat tildelt
3 R Akershus 0,528478 Mandat tildelt
4 SV Buskerud 0,459156 Mandat tildelt
5 H Oslo 0,457980 Mandat tildelt
6 Ap Oslo 0,454392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Sør-Trøndelag 0,450158 Mandat tildelt
8 Frp Rogaland 0,417892 Mandat tildelt
9 Ap Finnmark 0,417487 Mandat tildelt
10 Sp Oslo 0,413935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Oppland 0,412192 Mandat tildelt
12 Sp Hordaland 0,410637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Vestfold 0,408467 Mandat tildelt
14 Ap Rogaland 0,408063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Nordland 0,407923 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Finnmark 0,404945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,403670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hordaland 0,402181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Østfold 0,401094 Mandat tildelt
20 H Sør-Trøndelag 0,395227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hedmark 0,393461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Akershus 0,393197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Nordland 0,393189 Mandat tildelt
24 Ap Troms 0,392189 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Oslo 0,385182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Oslo 0,382691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,381379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Buskerud 0,376811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nord-Trøndelag 0,375271 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Møre og Romsdal 0,375097 Mandat tildelt
31 Ap Akershus 0,374853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Hordaland 0,372771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Hordaland 0,371047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hordaland 0,369488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Troms 0,362340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Rogaland 0,359612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Østfold 0,358733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Møre og Romsdal 0,358403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,358160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Oppland 0,354323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,354059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Rogaland 0,353955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Nord-Trøndelag 0,353507 Mandat tildelt
44 Sp Vest-Agder 0,351691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Sør-Trøndelag 0,347631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Akershus 0,347271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Vest-Agder 0,343371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Nordland 0,341593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Vestfold 0,340375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Møre og Romsdal 0,334288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Vestfold 0,328532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Buskerud 0,325055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Akershus 0,323882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,323825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nordland 0,323770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Sogn og Fjordane 0,322233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Sør-Trøndelag 0,321118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Oppland 0,318636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Buskerud 0,316442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Telemark 0,312717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Buskerud 0,311941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Hedmark 0,298460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vest-Agder 0,295042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Møre og Romsdal 0,291001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Østfold 0,290760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Hedmark 0,288808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Østfold 0,287768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sør-Trøndelag 0,286178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Møre og Romsdal 0,285638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Telemark 0,283946 Mandat tildelt
71 Frp Oslo 0,280429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oppland 0,275978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vestfold 0,275627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vestfold 0,273428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,271428 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Troms 0,270945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Aust-Agder 0,270702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Nord-Trøndelag 0,267979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Sør-Trøndelag 0,264907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Rogaland 0,255022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Østfold 0,250947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Aust-Agder 0,249166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,247996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Vest-Agder 0,245951 Mandat tildelt
85 Frp Sogn og Fjordane 0,242484 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Sogn og Fjordane 0,240504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Vest-Agder 0,232876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Telemark 0,232639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Nord-Trøndelag 0,230967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Telemark 0,224862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Finnmark 0,215340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nordland 0,213981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Nord-Trøndelag 0,208149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Finnmark 0,203072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Buskerud 0,201634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Oppland 0,199871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Sogn og Fjordane 0,197097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Rogaland 0,195693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Finnmark 0,195602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Troms 0,194411 Mandat tildelt
101 SV Troms 0,193221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Vestfold 0,189869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Telemark 0,179266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Oppland 0,171539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Møre og Romsdal 0,167552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,153882 Mandat tildelt
107 Frp Aust-Agder 0,141055 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,135976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Hedmark 0,129120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vest-Agder 0,115943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,111250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,105271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,064894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,063588 Mandat tildelt