Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,7 27,4 -0,7 49 49 0 50 49
Høyre 28,3 25,0 3,3 52 45 7 52 52
Frp 9,6 15,2 -5,6 17 27 -10 18 17
SV 6,6 6,0 0,6 12 11 1 12 12
Sp 12,0 10,3 1,7 22 19 3 22 22
KrF 3,6 4,2 -0,6 3 8 -5 3 3
Venstre 2,7 4,4 -1,7 2 8 -6 1 2
MDG 5,6 3,2 2,4 10 1 9 10 10
Rødt 3,7 2,4 1,3 2 1 1 1 2
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 7 2 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 5+1 6 1 2 0 0 1 2 2 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2 0+1 1 1 0 1 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 3 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3+1 2 1 1 1 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,561555 Mandat tildelt
2 Frp Telemark 0,522262 Mandat tildelt
3 Ap Oslo 0,477843 Mandat tildelt
4 H Hordaland 0,468299 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,468141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Frp Finnmark 0,454291 Mandat tildelt
7 Frp Hedmark 0,444530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Hordaland 0,439974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Vestfold 0,437668 Mandat tildelt
10 H Oslo 0,436836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Sør-Trøndelag 0,422079 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,420310 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Akershus 0,420137 Mandat tildelt
14 Sp Akershus 0,418594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Sør-Trøndelag 0,411324 Mandat tildelt
16 Ap Rogaland 0,406547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Nordland 0,406408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Oslo 0,391147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Troms 0,390725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Finnmark 0,387365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Troms 0,386955 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oppland 0,386820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oslo 0,386386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Buskerud 0,386201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hordaland 0,384699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Buskerud 0,384284 Mandat tildelt
27 H Rogaland 0,384039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Østfold 0,383684 Mandat tildelt
29 MDG Akershus 0,383541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oslo 0,381931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Rogaland 0,379237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Nord-Trøndelag 0,378757 Mandat tildelt
33 Sp Vest-Agder 0,376802 Mandat tildelt
34 SV Hedmark 0,376367 Mandat tildelt
35 Sp Sør-Trøndelag 0,372467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Hordaland 0,371381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Nordland 0,364788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Østfold 0,360602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Østfold 0,357390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Møre og Romsdal 0,351660 Mandat tildelt
41 SV Akershus 0,348523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Nordland 0,346906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Hedmark 0,345827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Sogn og Fjordane 0,345249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Akershus 0,342463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Oppland 0,342212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Vest-Agder 0,342083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Møre og Romsdal 0,328543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Aust-Agder 0,327621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Vestfold 0,327314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Buskerud 0,326162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vestfold 0,325582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Rogaland 0,323525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Oppland 0,315315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Vest-Agder 0,315091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Telemark 0,311551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hedmark 0,309435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Østfold 0,307318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Vestfold 0,304528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Buskerud 0,303743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Hordaland 0,303335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Nordland 0,299996 Mandat tildelt
63 SV Møre og Romsdal 0,299980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Hedmark 0,297340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Østfold 0,295253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Buskerud 0,292445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vestfold 0,292001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Møre og Romsdal 0,291407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Nord-Trøndelag 0,290546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Troms 0,290290 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Aust-Agder 0,290015 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Hordaland 0,286058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Nordland 0,277294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Telemark 0,271610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Østfold 0,268872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Nord-Trøndelag 0,266980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Møre og Romsdal 0,266911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Møre og Romsdal 0,260828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Buskerud 0,255256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Oppland 0,254009 Mandat tildelt
81 SV Sør-Trøndelag 0,253388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Finnmark 0,249546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Vest-Agder 0,249319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Telemark 0,249242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Aust-Agder 0,248240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Oppland 0,246406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Troms 0,245690 Mandat tildelt
88 Ap Sogn og Fjordane 0,239603 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Vest-Agder 0,235253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Finnmark 0,230726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Telemark 0,226868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Nord-Trøndelag 0,222296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Sør-Trøndelag 0,221556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Nord-Trøndelag 0,220919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Finnmark 0,216882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Telemark 0,213489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Vestfold 0,213395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Sogn og Fjordane 0,210487 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Nordland 0,204691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Oppland 0,203180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Sør-Trøndelag 0,202084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Hedmark 0,201438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Rogaland 0,192293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Troms 0,191995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Sogn og Fjordane 0,187729 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Troms 0,184821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Vest-Agder 0,180295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 H Aust-Agder 0,173926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Finnmark 0,148655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Sogn og Fjordane 0,147171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Aust-Agder 0,134216 Mandat tildelt
112 SV Aust-Agder 0,130048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nord-Trøndelag 0,122268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Sogn og Fjordane 0,117717 Mandat tildelt