Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,7 27,4 -0,7 48 49 -1 48 48
Høyre 27,5 25,0 2,5 50 45 5 50 50
Frp 13,6 15,2 -1,6 25 27 -2 25 25
SV 7,0 6,0 1,0 13 11 2 13 13
Sp 10,2 10,3 -0,1 18 19 -1 20 19
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 4,7 4,4 0,3 9 8 1 8 9
MDG 3,3 3,2 0,1 2 1 1 1 1
Rødt 2,1 2,4 -0,3 1 1 0 1 1
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 3 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 5+1 6 2 2 0 0 2 1 1 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0+1 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Finnmark 1+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,595568 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,492804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Ap Oslo 0,477843 Mandat tildelt
4 H Akershus 0,471264 Mandat tildelt
5 H Hordaland 0,455060 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,424490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Ap Akershus 0,420137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Akershus 0,418398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Østfold 0,418077 Mandat tildelt
10 Ap Hedmark 0,416276 Mandat tildelt
11 Ap Finnmark 0,415911 Mandat tildelt
12 Frp Nord-Trøndelag 0,411589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Finnmark 0,410805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Sør-Trøndelag 0,410148 Mandat tildelt
15 SV Oslo 0,409801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hordaland 0,408008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Buskerud 0,407588 Mandat tildelt
18 SV Østfold 0,406915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Rogaland 0,406547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Nordland 0,406408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Hordaland 0,405245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Hedmark 0,399194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Oslo 0,397907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Sør-Trøndelag 0,393177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nordland 0,392834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Troms 0,390725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Buskerud 0,386201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Troms 0,376029 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Hordaland 0,373982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Rogaland 0,373186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Vestfold 0,372020 Mandat tildelt
32 Ap Hordaland 0,371381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Akershus 0,369637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Telemark 0,367428 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Møre og Romsdal 0,363110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Buskerud 0,361622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Østfold 0,357390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Akershus 0,355804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nordland 0,354480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Oppland 0,349078 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Akershus 0,346542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Vestfold 0,345306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Oslo 0,344359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Oppland 0,342212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vest-Agder 0,342083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Hedmark 0,336045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Rogaland 0,327375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Vestfold 0,327314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Oslo 0,324650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Rogaland 0,322341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Nord-Trøndelag 0,321933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Vest-Agder 0,320291 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Sør-Trøndelag 0,319919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Møre og Romsdal 0,318128 Mandat tildelt
55 Sp Sør-Trøndelag 0,316591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sør-Trøndelag 0,313868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Telemark 0,311551 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Oppland 0,306406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vest-Agder 0,306176 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vestfold 0,302298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Møre og Romsdal 0,298917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Buskerud 0,295158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Nordland 0,294871 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Sogn og Fjordane 0,293472 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Møre og Romsdal 0,291407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Telemark 0,288075 Mandat tildelt
67 H Vestfold 0,283750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Aust-Agder 0,281678 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Møre og Romsdal 0,279270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Buskerud 0,276481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,272007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Oppland 0,269401 Mandat tildelt
73 SV Sør-Trøndelag 0,268752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Nord-Trøndelag 0,266980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sogn og Fjordane 0,265950 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Hedmark 0,263026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Møre og Romsdal 0,260637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vest-Agder 0,255427 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Østfold 0,250974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Vest-Agder 0,249517 Mandat tildelt
81 Sp Buskerud 0,248589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Aust-Agder 0,248240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Vestfold 0,247756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Troms 0,246752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Telemark 0,246627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Aust-Agder 0,246526 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Sogn og Fjordane 0,239603 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Nord-Trøndelag 0,234334 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Østfold 0,228529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nordland 0,223369 Mandat tildelt
92 SV Nordland 0,217097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Nord-Trøndelag 0,216005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Finnmark 0,214552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Telemark 0,211871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Finnmark 0,210748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Hedmark 0,209905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Sogn og Fjordane 0,204548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Finnmark 0,196116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Troms 0,196021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Vest-Agder 0,194641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Oppland 0,182673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Finnmark 0,181757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Troms 0,157901 Mandat tildelt
106 SV Sogn og Fjordane 0,156103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Aust-Agder 0,154702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Hedmark 0,150421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Telemark 0,143805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Aust-Agder 0,137968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Oppland 0,137558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Sogn og Fjordane 0,131478 Mandat tildelt
113 V Aust-Agder 0,105641 Mandat tildelt
114 V Nord-Trøndelag 0,096457 Mandat tildelt