Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,7 26,3 0,4 48 48 0 49 49
Høyre 27,5 20,4 7,1 50 36 14 50 50
Frp 13,6 11,6 2,0 25 21 4 25 25
SV 7,0 7,6 -0,6 13 13 0 13 13
Sp 10,2 13,5 -3,3 18 28 -10 19 18
KrF 3,7 3,8 -0,1 3 3 0 3 3
Venstre 4,7 4,6 0,1 9 8 1 9 9
MDG 3,3 3,9 -0,6 2 3 -1 1 1
Rødt 2,1 4,7 -2,6 1 8 -7 0 1
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 2+1 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 5 7 1 2+1 0 0 2 1 1 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,609956 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,525136 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,495416 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,466682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Oslo 0,461999 Mandat tildelt
6 Sp Oslo 0,451967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Hordaland 0,451030 Mandat tildelt
8 Sp Vestfold 0,449017 Mandat tildelt
9 SV Østfold 0,445372 Mandat tildelt
10 Frp Oslo 0,445310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,444196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Hordaland 0,444100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,441614 Mandat tildelt
14 Ap Akershus 0,429713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Rogaland 0,422977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Akershus 0,419902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hordaland 0,405968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Hedmark 0,404284 Mandat tildelt
19 Ap Buskerud 0,403825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Møre og Romsdal 0,403558 Mandat tildelt
21 Ap Oslo 0,403403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,402881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Sør-Trøndelag 0,400917 Mandat tildelt
24 Sp Akershus 0,398805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Østfold 0,396057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Vest-Agder 0,390069 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Sør-Trøndelag 0,389932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Oslo 0,389706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hordaland 0,385115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Rogaland 0,382429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nordland 0,380209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Hedmark 0,377205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,375716 Mandat tildelt
34 SV Akershus 0,374582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Hordaland 0,373132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Finnmark 0,369392 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,364559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,361844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Buskerud 0,361278 Mandat tildelt
40 Ap Oppland 0,356189 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Østfold 0,354287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,353197 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Vest-Agder 0,352170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Vestfold 0,342686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Sør-Trøndelag 0,342217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Rogaland 0,340834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,334498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Nordland 0,334365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,330709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Vestfold 0,329343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Oppland 0,326911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sogn og Fjordane 0,326665 Mandat tildelt
53 Ap Telemark 0,313631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Møre og Romsdal 0,308045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,307498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Aust-Agder 0,306585 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Troms 0,303473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sør-Trøndelag 0,302784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Buskerud 0,297931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vestfold 0,291016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Nord-Trøndelag 0,290264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vestfold 0,290155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Østfold 0,288178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vest-Agder 0,287338 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Møre og Romsdal 0,287141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Sør-Trøndelag 0,286243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Hedmark 0,286161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Østfold 0,284298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Buskerud 0,284185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Oppland 0,281300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Telemark 0,280415 Mandat tildelt
72 Ap Troms 0,276108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Troms 0,273703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Nord-Trøndelag 0,273163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,273092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Sogn og Fjordane 0,269112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Buskerud 0,259999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vest-Agder 0,256607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nordland 0,256304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Oppland 0,255673 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Finnmark 0,255229 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Hedmark 0,254194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Vestfold 0,254177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Sør-Trøndelag 0,250775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Aust-Agder 0,249457 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Telemark 0,247721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vest-Agder 0,244560 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Østfold 0,240599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Troms 0,240337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Finnmark 0,226971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Hordaland 0,221322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Sogn og Fjordane 0,214555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Møre og Romsdal 0,210080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Nord-Trøndelag 0,209804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Telemark 0,207375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Nordland 0,203296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Hedmark 0,197306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Nord-Trøndelag 0,190911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Vest-Agder 0,186071 Mandat tildelt
100 H Sogn og Fjordane 0,185642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Finnmark 0,184901 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Finnmark 0,169065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Oppland 0,167391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Sogn og Fjordane 0,162656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Aust-Agder 0,155297 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Aust-Agder 0,152108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,140501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Troms 0,126470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,122592 Mandat tildelt
110 V Telemark 0,115984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,105296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,099339 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,082930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,059103 Mandat tildelt