Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,7 27,4 -0,7 49 49 0 49 49
Høyre 26,7 25,0 1,7 49 45 4 49 49
Frp 12,7 15,2 -2,5 24 27 -3 23 24
SV 7,6 6,0 1,6 14 11 3 14 14
Sp 10,4 10,3 0,1 19 19 0 20 19
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 4,1 4,4 -0,3 8 8 0 8 8
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 4,0 2,4 1,6 2 1 1 2 2
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 2 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 5 5 2 2 0 0 1+1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 2 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,613921 Mandat tildelt
2 SV Buskerud 0,505711 Mandat tildelt
3 V Oslo 0,474311 Mandat tildelt
4 H Oslo 0,461439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Ap Oslo 0,452693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Finnmark 0,445964 Mandat tildelt
7 H Hordaland 0,441821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Østfold 0,441786 Mandat tildelt
9 SV Hedmark 0,433380 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,429903 Mandat tildelt
11 Frp Rogaland 0,427998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,421516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Hedmark 0,416276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Finnmark 0,415911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oppland 0,410654 Mandat tildelt
16 H Akershus 0,406715 Mandat tildelt
17 Ap Rogaland 0,406547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Nordland 0,406408 Mandat tildelt
19 Frp Akershus 0,402711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Sør-Trøndelag 0,398217 Mandat tildelt
21 SV Møre og Romsdal 0,394766 Mandat tildelt
22 Ap Troms 0,390725 Mandat tildelt
23 Frp Østfold 0,390598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Buskerud 0,385933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Oslo 0,384368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nord-Trøndelag 0,384351 Mandat tildelt
27 Sp Hordaland 0,381317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Vestfold 0,379309 Mandat tildelt
29 Frp Hordaland 0,378430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Vestfold 0,374936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Akershus 0,373455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Hordaland 0,371381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nordland 0,366839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Troms 0,365085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,362328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Østfold 0,357390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Oppland 0,356995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Telemark 0,356743 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Akershus 0,356734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Oppland 0,350986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Møre og Romsdal 0,348314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Nordland 0,344172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Sør-Trøndelag 0,342978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Vest-Agder 0,342083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Møre og Romsdal 0,333036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Rogaland 0,328674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Nord-Trøndelag 0,328258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Buskerud 0,327512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Vestfold 0,327314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Vest-Agder 0,326532 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,326280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Akershus 0,324436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Sør-Trøndelag 0,322812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Akershus 0,322474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Sør-Trøndelag 0,319919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Buskerud 0,315266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Telemark 0,312748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Telemark 0,311551 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nordland 0,300646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Sogn og Fjordane 0,299218 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Møre og Romsdal 0,298045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vest-Agder 0,297271 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sør-Trøndelag 0,293092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sør-Trøndelag 0,291789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Østfold 0,289943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Buskerud 0,289659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Møre og Romsdal 0,287793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Oslo 0,287205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vestfold 0,282302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Buskerud 0,275609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Vestfold 0,275493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Aust-Agder 0,273481 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,270863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Hedmark 0,268180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Nord-Trøndelag 0,266980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Hordaland 0,265793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Møre og Romsdal 0,259820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oppland 0,256269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nord-Trøndelag 0,254380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Troms 0,253999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Troms 0,251583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Aust-Agder 0,251343 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Sogn og Fjordane 0,248326 Mandat tildelt
84 Ap Aust-Agder 0,248240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Sogn og Fjordane 0,239603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vest-Agder 0,238522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Nordland 0,235697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Østfold 0,233022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Telemark 0,230299 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Telemark 0,216018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Rogaland 0,215538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Troms 0,212822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Nord-Trøndelag 0,209731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Oppland 0,204700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Finnmark 0,204614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Finnmark 0,200331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Finnmark 0,199988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Sogn og Fjordane 0,198593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Hedmark 0,196020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Vest-Agder 0,169779 Mandat tildelt
104 SV Sogn og Fjordane 0,169478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Aust-Agder 0,149778 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Aust-Agder 0,144467 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,144000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Hedmark 0,131224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Telemark 0,125481 Mandat tildelt
112 V Sogn og Fjordane 0,114675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Aust-Agder 0,092164 Mandat tildelt