Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,7 27,4 -0,7 49 49 0 49 49
Høyre 23,3 25,0 -1,7 43 45 -2 43 43
Frp 12,7 15,2 -2,5 23 27 -4 23 23
SV 7,6 6,0 1,6 14 11 3 14 14
Sp 14,6 10,3 4,3 27 19 8 27 27
KrF 3,2 4,2 -1,0 3 8 -5 2 3
Venstre 2,2 4,4 -2,2 1 8 -7 1 1
MDG 3,8 3,2 0,6 2 1 1 2 2
Rødt 4,1 2,4 1,7 7 1 6 8 7
Andre 2,1 1,8 0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1 2 0 0 1 0+1 0
Oslo 5+1 5 2 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3+1 4 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Nord-Trøndelag 0,549058 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,547259 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,539606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 H Finnmark 0,535712 Mandat tildelt
5 R Akershus 0,528478 Mandat tildelt
6 H Sogn og Fjordane 0,519925 Mandat tildelt
7 SV Buskerud 0,505711 Mandat tildelt
8 Sp Vest-Agder 0,458422 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Oslo 0,452693 Mandat tildelt
10 R Sør-Trøndelag 0,450158 Mandat tildelt
11 SV Finnmark 0,445964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Hordaland 0,442988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Østfold 0,441786 Mandat tildelt
14 SV Hedmark 0,433380 Mandat tildelt
15 Frp Rogaland 0,427998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Nordland 0,422065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oslo 0,421516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,419457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hedmark 0,416276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Sør-Trøndelag 0,411324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Oppland 0,410654 Mandat tildelt
22 Ap Rogaland 0,406547 Mandat tildelt
23 Ap Nordland 0,406408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,402711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Oslo 0,402680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Buskerud 0,400123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Møre og Romsdal 0,394766 Mandat tildelt
28 R Nordland 0,393189 Mandat tildelt
29 Ap Troms 0,390725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Rogaland 0,386450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Buskerud 0,385933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Hordaland 0,385558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Oslo 0,385182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nord-Trøndelag 0,384351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hordaland 0,378430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Hedmark 0,376483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vestfold 0,374936 Mandat tildelt
38 Ap Akershus 0,373455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Hordaland 0,371381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nordland 0,366839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Oppland 0,359757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Østfold 0,357390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Akershus 0,356734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Østfold 0,354225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Troms 0,353190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Aust-Agder 0,352862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Møre og Romsdal 0,351599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Oppland 0,350986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Sør-Trøndelag 0,347503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Vest-Agder 0,342083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Vestfold 0,336576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Møre og Romsdal 0,333036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Vestfold 0,327314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Østfold 0,327123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hordaland 0,321182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Troms 0,318601 Mandat tildelt
57 Ap Buskerud 0,315266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Telemark 0,312748 Mandat tildelt
59 Ap Telemark 0,311551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Oppland 0,311539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Telemark 0,311303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Telemark 0,303251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Nordland 0,300339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Møre og Romsdal 0,298045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Møre og Romsdal 0,293385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sør-Trøndelag 0,293092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Sør-Trøndelag 0,291789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Østfold 0,290760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Oslo 0,287205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Hedmark 0,284730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vestfold 0,282302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Finnmark 0,280723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Rogaland 0,276838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nord-Trøndelag 0,276488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sør-Trøndelag 0,271897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Akershus 0,271626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Vest-Agder 0,270863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Nord-Trøndelag 0,266980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Vest-Agder 0,259423 Mandat tildelt
80 R Rogaland 0,255022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,254380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,253999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Sogn og Fjordane 0,252034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Finnmark 0,249546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Sogn og Fjordane 0,248326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Aust-Agder 0,248240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Buskerud 0,243985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Sogn og Fjordane 0,239603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,238653 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Vest-Agder 0,238522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nordland 0,235697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Østfold 0,234359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Telemark 0,230299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Rogaland 0,215538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,212822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Oppland 0,204700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Buskerud 0,201634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Finnmark 0,200331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Hedmark 0,196020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Troms 0,194411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Vestfold 0,189869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Telemark 0,179266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Vestfold 0,177491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Oppland 0,171539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,169478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Møre og Romsdal 0,167552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,149778 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Frp Aust-Agder 0,144467 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Hedmark 0,129120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vest-Agder 0,115943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,111250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,105271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,064894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,063588 Mandat tildelt