Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,7 27,4 -0,7 49 49 0 48 50
Høyre 21,3 25,0 -3,7 38 45 -7 38 37
Frp 10,9 15,2 -4,3 19 27 -8 19 19
SV 6,2 6,0 0,2 11 11 0 11 11
Sp 16,6 10,3 6,3 33 19 14 33 33
KrF 3,2 4,2 -1,0 1 8 -7 1 1
Venstre 2,4 4,4 -2,0 1 8 -7 1 1
MDG 5,3 3,2 2,1 9 1 8 9 9
Rødt 4,8 2,4 2,4 8 1 7 9 8
Andre 2,6 1,8 0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1 2 0 0 1 0+1 0
Oslo 6 4 1 2 0 0 1 2 2+1 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 4 4 2 0 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 4 4 2 1+1 2 0 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,618679 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,576855 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,573775 Mandat tildelt
4 MDG Rogaland 0,545972 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,527490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Frp Oppland 0,527060 Mandat tildelt
7 R Sør-Trøndelag 0,527041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Troms 0,520863 Mandat tildelt
9 Frp Hedmark 0,504698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Nord-Trøndelag 0,501926 Mandat tildelt
11 H Finnmark 0,489655 Mandat tildelt
12 H Sogn og Fjordane 0,475262 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 R Nordland 0,460289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 R Oslo 0,450945 Mandat tildelt
15 H Oslo 0,449920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,430787 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Buskerud 0,412548 Mandat tildelt
18 Frp Oslo 0,410830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,383450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Aust-Agder 0,371990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Rogaland 0,367333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Buskerud 0,365783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Finnmark 0,363823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Hordaland 0,361373 Mandat tildelt
25 SV Østfold 0,360403 Mandat tildelt
26 SV Hedmark 0,353541 Mandat tildelt
27 H Rogaland 0,353282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Buskerud 0,352782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Oslo 0,350712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,345638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oslo 0,343867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Østfold 0,341251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Østfold 0,340405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Østfold 0,335249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,331234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nord-Trøndelag 0,329873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,324789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,323820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Akershus 0,322648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Møre og Romsdal 0,322040 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Møre og Romsdal 0,321420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,317680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nordland 0,314847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vestfold 0,307684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vestfold 0,305857 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Rogaland 0,298561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Troms 0,291241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,291014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Vestfold 0,288191 Mandat tildelt
50 MDG Hordaland 0,287076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Oppland 0,286341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,284793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,284583 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Nordland 0,283901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Møre og Romsdal 0,282139 Mandat tildelt
56 H Nordland 0,274564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,260291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Møre og Romsdal 0,255803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Telemark 0,255144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sør-Trøndelag 0,251557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,242282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sør-Trøndelag 0,238042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vest-Agder 0,237155 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Buskerud 0,236027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Vest-Agder 0,235947 Mandat tildelt
66 MDG Troms 0,232513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Oppland 0,230765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Troms 0,227627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Vestfold 0,222243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Vest-Agder 0,220990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Aust-Agder 0,218167 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Troms 0,218001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Hordaland 0,213565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sogn og Fjordane 0,213127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Telemark 0,209875 Mandat tildelt
76 SV Nord-Trøndelag 0,207554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,204712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Telemark 0,202081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Oppland 0,200848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,197659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Møre og Romsdal 0,196185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Hedmark 0,190656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Finnmark 0,171957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Hedmark 0,151210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Finnmark 0,140636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,138286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Vest-Agder 0,135754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Nord-Trøndelag 0,130276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Aust-Agder 0,127038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Finnmark 0,123262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Aust-Agder 0,122175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Nord-Trøndelag 0,115688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,111440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,075999 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,074472 Mandat tildelt