Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,7 27,4 -0,7 47 49 -2 48 49
Høyre 21,3 25,0 -3,7 38 45 -7 38 37
Frp 10,9 15,2 -4,3 19 27 -8 19 19
SV 6,2 6,0 0,2 11 11 0 11 11
Sp 16,6 10,3 6,3 33 19 14 33 34
KrF 3,2 4,2 -1,0 1 8 -7 1 1
Venstre 2,4 4,4 -2,0 2 8 -6 1 1
MDG 5,3 3,2 2,1 9 1 8 9 9
Rødt 4,8 2,4 2,4 9 1 8 9 8
Andre 2,6 1,8 0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1 2 0 1 1+1 1 0
Oslo 6 4 1 2 0 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Rogaland 4 4 2 0 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 4 4 2 1+1 2 0 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,576855 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,573775 Mandat tildelt
3 MDG Rogaland 0,545972 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,527490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Sør-Trøndelag 0,527041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Troms 0,520863 Mandat tildelt
7 Frp Hedmark 0,504698 Mandat tildelt
8 H Nord-Trøndelag 0,501926 Mandat tildelt
9 H Finnmark 0,489655 Mandat tildelt
10 H Sogn og Fjordane 0,475262 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,474915 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Nordland 0,460289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Oppland 0,439217 Mandat tildelt
14 Frp Oslo 0,433654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,431381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,430787 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Akershus 0,420137 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Hedmark 0,416276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Sør-Trøndelag 0,411324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Nordland 0,406408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Oslo 0,404329 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Troms 0,390725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Akershus 0,388842 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Buskerud 0,386201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Møre og Romsdal 0,373046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Aust-Agder 0,371990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hordaland 0,371381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Oslo 0,370196 Mandat tildelt
29 Frp Rogaland 0,367333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Finnmark 0,363823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Akershus 0,362979 Mandat tildelt
32 SV Oslo 0,362971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Hordaland 0,361373 Mandat tildelt
34 SV Buskerud 0,360980 Mandat tildelt
35 SV Østfold 0,360403 Mandat tildelt
36 Ap Østfold 0,357390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hedmark 0,353541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Rogaland 0,353282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Oppland 0,342212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Vest-Agder 0,342083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Østfold 0,341251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Østfold 0,340405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Oslo 0,339998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Østfold 0,335249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nord-Trøndelag 0,329873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Akershus 0,327391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Vestfold 0,327314 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Hordaland 0,324789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Østfold 0,323820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Buskerud 0,320061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Sør-Trøndelag 0,317680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Rogaland 0,316203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nordland 0,314847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Telemark 0,311551 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Buskerud 0,308684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Vestfold 0,307684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Vestfold 0,305857 Mandat tildelt
58 R Rogaland 0,298561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Møre og Romsdal 0,291407 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Troms 0,291241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Buskerud 0,289830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Vestfold 0,288191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Hordaland 0,287076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,284583 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Nordland 0,283901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Møre og Romsdal 0,281785 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Møre og Romsdal 0,281242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Nordland 0,274564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Nord-Trøndelag 0,266980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Hedmark 0,260291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Telemark 0,255144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sør-Trøndelag 0,251557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Finnmark 0,249546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Aust-Agder 0,248240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Møre og Romsdal 0,246872 Mandat tildelt
76 Frp Vestfold 0,242282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Sogn og Fjordane 0,239603 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Oppland 0,238618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Sør-Trøndelag 0,238042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,237327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vest-Agder 0,237155 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Vest-Agder 0,235947 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Troms 0,232513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Akershus 0,232004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Troms 0,227627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Vestfold 0,222243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vest-Agder 0,220990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Aust-Agder 0,218167 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Troms 0,218001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Hordaland 0,213565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Sogn og Fjordane 0,213127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Telemark 0,209875 Mandat tildelt
93 SV Nord-Trøndelag 0,207554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Buskerud 0,206523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Vest-Agder 0,204712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Telemark 0,202081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Telemark 0,197659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Oppland 0,192304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Hedmark 0,190656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Finnmark 0,171957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Møre og Romsdal 0,171662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Oppland 0,167373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Hedmark 0,151210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Finnmark 0,140636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,138286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Vest-Agder 0,135754 Mandat tildelt
107 R Nord-Trøndelag 0,130276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Aust-Agder 0,127038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Finnmark 0,123262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Aust-Agder 0,122175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Nord-Trøndelag 0,115688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,111440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,075999 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,074472 Mandat tildelt