Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,7 27,4 -0,7 48 49 -1 48 48
Høyre 24,3 25,0 -0,7 42 45 -3 43 43
Frp 11,3 15,2 -3,9 20 27 -7 20 20
SV 7,5 6,0 1,5 13 11 2 13 13
Sp 13,7 10,3 3,4 26 19 7 25 27
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 3 2
Venstre 2,2 4,4 -2,2 1 8 -7 1 0
MDG 4,0 3,2 0,8 7 1 6 7 7
Rødt 5,0 2,4 2,6 9 1 8 9 9
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1+1 2 0 0 1 1 0
Oslo 6 5 1 2 0 0 1 1+1 3 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 4 5 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,665713 Mandat tildelt
2 MDG Hordaland 0,652049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 H Nord-Trøndelag 0,573491 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,547636 Mandat tildelt
5 H Sogn og Fjordane 0,543053 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Frp Finnmark 0,535917 Mandat tildelt
7 Frp Hedmark 0,524369 Mandat tildelt
8 R Nordland 0,478277 Mandat tildelt
9 MDG Oslo 0,467106 Mandat tildelt
10 Frp Oppland 0,456359 Mandat tildelt
11 Frp Oslo 0,450561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,443975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Finnmark 0,439384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Oslo 0,438350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hordaland 0,436424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Buskerud 0,435937 Mandat tildelt
17 SV Østfold 0,435269 Mandat tildelt
18 MDG Sør-Trøndelag 0,434366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hedmark 0,426964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,417067 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Rogaland 0,413336 Mandat tildelt
22 Frp Akershus 0,404000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Rogaland 0,403661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,402729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Akershus 0,395380 Mandat tildelt
26 Frp Møre og Romsdal 0,387590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,381663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vestfold 0,369361 Mandat tildelt
29 H Buskerud 0,365705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,362978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Østfold 0,353687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Oslo 0,353278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,351567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Østfold 0,348315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nord-Trøndelag 0,342727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Møre og Romsdal 0,340276 Mandat tildelt
37 Frp Hordaland 0,337458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,332784 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,327115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,325171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Møre og Romsdal 0,321357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Nordland 0,313711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Rogaland 0,310209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Telemark 0,308103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,301130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Hedmark 0,297405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Oppland 0,288157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Sør-Trøndelag 0,287465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Akershus 0,274802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Oppland 0,271167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Vest-Agder 0,270972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vest-Agder 0,266852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Østfold 0,264288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sør-Trøndelag 0,261359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Østfold 0,258376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vestfold 0,251729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Nord-Trøndelag 0,250606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Aust-Agder 0,249290 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Akershus 0,241084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Troms 0,236521 Mandat tildelt
61 MDG Buskerud 0,233726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Nordland 0,232206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Vestfold 0,230947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Troms 0,226511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sogn og Fjordane 0,221432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Vestfold 0,218169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Telemark 0,218083 Mandat tildelt
68 MDG Nordland 0,214967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Buskerud 0,214597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vest-Agder 0,212686 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Rogaland 0,212346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Troms 0,209674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Telemark 0,205367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Møre og Romsdal 0,186904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Finnmark 0,186521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Vest-Agder 0,178644 Mandat tildelt
77 R Møre og Romsdal 0,178378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Troms 0,176018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Oppland 0,173871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sogn og Fjordane 0,166967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Hedmark 0,157100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Telemark 0,152993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Aust-Agder 0,147555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Oppland 0,145576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Hedmark 0,144320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Vest-Agder 0,141053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Nord-Trøndelag 0,135377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Aust-Agder 0,128829 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Finnmark 0,128094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Finnmark 0,106505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,096193 Mandat tildelt
92 MDG Nord-Trøndelag 0,087582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,084353 Mandat tildelt