Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,6 26,3 0,4 48 48 0 48 48
Høyre 20,7 20,4 0,3 37 36 1 38 37
Frp 11,1 11,6 -0,6 20 21 -1 20 20
SV 8,7 7,6 1,1 15 13 2 16 16
Sp 13,3 13,5 -0,2 27 28 -1 26 27
KrF 3,5 3,8 -0,3 2 3 -1 2 2
Venstre 4,6 4,6 0,0 8 8 0 8 8
MDG 3,7 3,9 -0,3 3 3 0 2 2
Rødt 4,9 4,7 0,2 9 8 1 9 9
Andre 3,0 3,6 -0,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 5 2 1+1 2 0 1 1 1 0
Oslo 4 5+1 1 3 0 0 2 2 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 4 4 2 2 2 0 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,646320 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,617517 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,528439 Mandat tildelt
4 R Rogaland 0,505099 Mandat tildelt
5 SV Møre og Romsdal 0,502985 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,480913 Mandat tildelt
7 SV Hedmark 0,470125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Akershus 0,466890 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,455671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Rogaland 0,454278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Nordland 0,453199 Mandat tildelt
12 SV Buskerud 0,450325 Mandat tildelt
13 H Nord-Trøndelag 0,430829 Mandat tildelt
14 SV Vestfold 0,427138 Mandat tildelt
15 H Hordaland 0,414701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Rogaland 0,414685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Nordland 0,414638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,413287 Mandat tildelt
19 SV Oslo 0,411321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Akershus 0,408738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oppland 0,408013 Mandat tildelt
22 V Sør-Trøndelag 0,390251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Møre og Romsdal 0,385540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Østfold 0,383258 Mandat tildelt
25 V Oslo 0,379344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Aust-Agder 0,378537 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oslo 0,361814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hordaland 0,360834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vest-Agder 0,360270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,358813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Rogaland 0,351625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Telemark 0,349551 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Oslo 0,328166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Østfold 0,321787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Oppland 0,318667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,313769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Sør-Trøndelag 0,312564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Nordland 0,308927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vestfold 0,305591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nord-Trøndelag 0,305259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Vest-Agder 0,304808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Hordaland 0,303606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Østfold 0,303503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Sør-Trøndelag 0,301461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Møre og Romsdal 0,293999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Finnmark 0,282893 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Finnmark 0,277865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Vestfold 0,277696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Buskerud 0,271774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Telemark 0,265693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sogn og Fjordane 0,265391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Nord-Trøndelag 0,261524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Rogaland 0,253437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Buskerud 0,253100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Buskerud 0,252757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Troms 0,251213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Vestfold 0,247402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Akershus 0,246853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sør-Trøndelag 0,246009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Hordaland 0,243746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Møre og Romsdal 0,243238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Telemark 0,243061 Mandat tildelt
63 Frp Vestfold 0,236441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Østfold 0,234224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Troms 0,228293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,222396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Nordland 0,218196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,215268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Oppland 0,211617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Hedmark 0,211168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Finnmark 0,210143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vest-Agder 0,208500 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,205438 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Møre og Romsdal 0,204467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sogn og Fjordane 0,202764 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Telemark 0,201286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Nordland 0,197872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Aust-Agder 0,189565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Oppland 0,187257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Østfold 0,185041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vest-Agder 0,181126 Mandat tildelt
82 R Vest-Agder 0,166812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Nord-Trøndelag 0,165599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Sogn og Fjordane 0,139654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Finnmark 0,137359 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Hedmark 0,136801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Sogn og Fjordane 0,125737 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Troms 0,123126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Oppland 0,119297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Aust-Agder 0,117020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Telemark 0,112888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Sogn og Fjordane 0,102493 Mandat tildelt
93 V Aust-Agder 0,096696 Mandat tildelt
94 V Nord-Trøndelag 0,080738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,057461 Mandat tildelt