Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,6 26,3 0,3 50 48 2 50 50
Høyre 27,0 20,4 6,6 51 36 15 51 51
Frp 14,6 11,6 3,0 27 21 6 28 27
SV 7,3 7,6 -0,3 14 13 1 14 14
Sp 10,5 13,5 -3,0 20 28 -8 20 20
KrF 3,2 3,8 -0,6 2 3 -1 2 2
Venstre 3,7 4,6 -0,9 3 8 -5 2 3
MDG 1,9 3,9 -2,0 1 3 -2 1 1
Rødt 3,3 4,7 -1,4 1 8 -7 1 1
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7+1 3 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 5 6 1+1 3 0 0 2 1 1 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2+1 3 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1+1 1 0 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3+1 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,636120 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,547665 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,516665 Mandat tildelt
4 Frp Oslo 0,478064 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,465283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Østfold 0,464446 Mandat tildelt
7 Sp Vestfold 0,462222 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,456411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,436121 Mandat tildelt
10 Ap Akershus 0,428105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Hordaland 0,423367 Mandat tildelt
12 Ap Rogaland 0,421399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Møre og Romsdal 0,420868 Mandat tildelt
14 Sp Akershus 0,410536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Nordland 0,408161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Nord-Trøndelag 0,403377 Mandat tildelt
17 Ap Hedmark 0,402762 Mandat tildelt
18 Ap Buskerud 0,402318 Mandat tildelt
19 Ap Oslo 0,401892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Vest-Agder 0,401529 Mandat tildelt
21 H Østfold 0,396116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Hedmark 0,393361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,391368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Akershus 0,390639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Sør-Trøndelag 0,388475 Mandat tildelt
26 Frp Møre og Romsdal 0,388446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Hordaland 0,384105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hordaland 0,383671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Buskerud 0,376788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Rogaland 0,375476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Hordaland 0,374702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Finnmark 0,362620 Mandat tildelt
33 Frp Buskerud 0,359092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Vestfold 0,357401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Oppland 0,354862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Østfold 0,352960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Sør-Trøndelag 0,352277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Rogaland 0,350861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Vest-Agder 0,350855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sogn og Fjordane 0,350681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,346765 Mandat tildelt
42 SV Oslo 0,344144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Hordaland 0,340544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Akershus 0,338632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Oppland 0,336523 Mandat tildelt
46 Ap Nordland 0,333113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Vestfold 0,328108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Sør-Trøndelag 0,325046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,324701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Møre og Romsdal 0,317101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Aust-Agder 0,315607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Telemark 0,312455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,312406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Møre og Romsdal 0,301904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nord-Trøndelag 0,298805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Troms 0,297972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Troms 0,293837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Østfold 0,292649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Buskerud 0,292551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Buskerud 0,292514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Telemark 0,292436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Møre og Romsdal 0,286066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vestfold 0,284884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vest-Agder 0,282117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Sør-Trøndelag 0,281033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Hedmark 0,280967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,276181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vest-Agder 0,275485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Troms 0,275073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Nord-Trøndelag 0,272140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Aust-Agder 0,268125 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Sogn og Fjordane 0,268097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Oppland 0,266620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Telemark 0,265934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Nordland 0,263838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Hedmark 0,261667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Sør-Trøndelag 0,261518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Østfold 0,255107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,255021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Finnmark 0,254265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Aust-Agder 0,248515 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Troms 0,247402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Finnmark 0,236719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Sogn og Fjordane 0,220869 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nord-Trøndelag 0,218781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Telemark 0,213480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Hedmark 0,211811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Finnmark 0,190339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Nord-Trøndelag 0,187432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Sogn og Fjordane 0,182259 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Finnmark 0,181515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Oppland 0,179689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,169614 Mandat tildelt
94 Frp Aust-Agder 0,166705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Aust-Agder 0,158624 Mandat tildelt