Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,6 27,4 -0,8 48 49 -1 48 48
Høyre 24,6 25,0 -0,4 44 45 -1 44 44
Frp 12,1 15,2 -3,1 22 27 -5 21 22
SV 6,8 6,0 0,8 12 11 1 12 12
Sp 14,3 10,3 4,0 25 19 6 26 25
KrF 2,4 4,2 -1,8 1 8 -7 1 1
Venstre 1,8 4,4 -2,6 0 8 -8 0 0
MDG 4,3 3,2 1,1 8 1 7 8 8
Rødt 4,9 2,4 2,5 9 1 8 9 9
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5+1 2 1 1 0 0 1 1 0
Oslo 5 5 1+1 2 0 0 0 2 3 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 4 5 2 1 2 0 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,654009 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,579663 Mandat tildelt
3 H Finnmark 0,565525 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,560291 Mandat tildelt
5 H Sogn og Fjordane 0,548896 Mandat tildelt
6 R Sør-Trøndelag 0,538032 Mandat tildelt
7 Sp Oslo 0,528525 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Nordland 0,469875 Mandat tildelt
9 MDG Sør-Trøndelag 0,465505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oslo 0,456071 Mandat tildelt
11 SV Buskerud 0,452498 Mandat tildelt
12 Sp Vest-Agder 0,449012 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Akershus 0,443405 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Rogaland 0,442949 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,442857 Mandat tildelt
16 H Oslo 0,425146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Nordland 0,413390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,408015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Rogaland 0,407776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,407072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Finnmark 0,399085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Buskerud 0,398288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hordaland 0,396354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Østfold 0,395274 Mandat tildelt
25 SV Hedmark 0,387781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,383683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oslo 0,377141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,372159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Møre og Romsdal 0,371217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Hedmark 0,368752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Buskerud 0,367688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,366889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,366191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hordaland 0,360546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vestfold 0,355357 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Møre og Romsdal 0,353177 Mandat tildelt
37 Sp Oppland 0,352369 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Nordland 0,349502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Østfold 0,347469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Troms 0,345924 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Aust-Agder 0,345637 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Troms 0,336371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Vestfold 0,335444 Mandat tildelt
44 H Oppland 0,328903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Oslo 0,328814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,328681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Østfold 0,320391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,319182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,317096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Hordaland 0,314581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Oppland 0,314046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Rogaland 0,304773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Buskerud 0,301748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,300614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Telemark 0,297022 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Møre og Romsdal 0,287354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Buskerud 0,286252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Oslo 0,284537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Møre og Romsdal 0,283957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Telemark 0,279817 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,279247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Østfold 0,276881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Finnmark 0,274966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vest-Agder 0,273894 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Rogaland 0,271153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nord-Trøndelag 0,270805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vestfold 0,268953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Østfold 0,267138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sør-Trøndelag 0,266313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Akershus 0,261771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Sør-Trøndelag 0,261078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Aust-Agder 0,251976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Sogn og Fjordane 0,246858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,242385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Troms 0,242012 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Buskerud 0,240955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sogn og Fjordane 0,236593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Vestfold 0,233820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Hordaland 0,232906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Troms 0,232349 Mandat tildelt
81 MDG Nordland 0,230352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Møre og Romsdal 0,228901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nord-Trøndelag 0,227601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vest-Agder 0,227246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Vestfold 0,226874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Telemark 0,219425 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Telemark 0,214263 Mandat tildelt
88 SV Nordland 0,210884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Akershus 0,210530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Oppland 0,204995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Møre og Romsdal 0,200268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Oppland 0,195023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Rogaland 0,192845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Vest-Agder 0,191422 Mandat tildelt
95 Frp Finnmark 0,190873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Troms 0,190421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Troms 0,188646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Oppland 0,187244 Mandat tildelt
99 Sp Vestfold 0,173847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Telemark 0,163936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Hedmark 0,154681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Hedmark 0,154365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Sogn og Fjordane 0,151661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Vest-Agder 0,138577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Aust-Agder 0,137644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Aust-Agder 0,134031 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Nord-Trøndelag 0,132980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Finnmark 0,125832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Finnmark 0,114112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,103047 Mandat tildelt