Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,6 27,4 -0,8 48 49 -1 48 48
Høyre 24,6 25,0 -0,4 44 45 -1 44 44
Frp 12,1 15,2 -3,1 21 27 -6 21 22
SV 6,8 6,0 0,8 12 11 1 12 12
Sp 14,3 10,3 4,0 26 19 7 26 25
KrF 2,4 4,2 -1,8 1 8 -7 1 1
Venstre 1,8 4,4 -2,6 0 8 -8 0 0
MDG 4,3 3,2 1,1 8 1 7 8 8
Rødt 4,9 2,4 2,5 9 1 8 9 9
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1+1 2 0 0 1 1 0
Oslo 5 5+1 2 2 0 0 0 2 3 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 4 5 2 1 2 0 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,654009 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,579663 Mandat tildelt
3 H Finnmark 0,565525 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,560291 Mandat tildelt
5 H Sogn og Fjordane 0,548896 Mandat tildelt
6 R Sør-Trøndelag 0,538032 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,487558 Mandat tildelt
8 R Nordland 0,469875 Mandat tildelt
9 MDG Sør-Trøndelag 0,465505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,448765 Mandat tildelt
11 MDG Rogaland 0,442949 Mandat tildelt
12 Frp Akershus 0,431644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,421566 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Møre og Romsdal 0,414104 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Rogaland 0,408015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Rogaland 0,407776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,407072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Finnmark 0,399085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Oslo 0,398093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hordaland 0,396354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Buskerud 0,395936 Mandat tildelt
22 SV Østfold 0,395274 Mandat tildelt
23 SV Hedmark 0,387781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Østfold 0,372159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Buskerud 0,369641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Sør-Trøndelag 0,366889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nord-Trøndelag 0,366191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hordaland 0,360546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Akershus 0,359080 Mandat tildelt
30 H Vestfold 0,355357 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nordland 0,349502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Østfold 0,347469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Oslo 0,347082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Troms 0,336371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Vestfold 0,335444 Mandat tildelt
36 H Telemark 0,328681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,324815 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Buskerud 0,321727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nordland 0,317096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Møre og Romsdal 0,309030 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Rogaland 0,304773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Hedmark 0,300614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Oslo 0,300345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Akershus 0,294492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Oslo 0,288845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Telemark 0,279817 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sør-Trøndelag 0,279247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Østfold 0,276881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Oppland 0,274086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vest-Agder 0,273894 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vestfold 0,268953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Østfold 0,267138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oppland 0,261705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Sør-Trøndelag 0,261078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Aust-Agder 0,251976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Buskerud 0,250470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Vest-Agder 0,242385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Troms 0,242012 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Akershus 0,236847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sogn og Fjordane 0,236593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Vestfold 0,233820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Hordaland 0,232906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Troms 0,232349 Mandat tildelt
64 MDG Nordland 0,230352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Nord-Trøndelag 0,227601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Vest-Agder 0,227246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Vestfold 0,226874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Telemark 0,219425 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Telemark 0,214263 Mandat tildelt
70 SV Nordland 0,210884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Buskerud 0,210835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Møre og Romsdal 0,200289 Mandat tildelt
73 SV Rogaland 0,192845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Vest-Agder 0,191422 Mandat tildelt
75 Frp Finnmark 0,190873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Troms 0,190421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Troms 0,188646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Møre og Romsdal 0,175235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Oppland 0,170829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Telemark 0,163936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Oppland 0,156037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Hedmark 0,154681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Hedmark 0,154365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Sogn og Fjordane 0,151661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Vest-Agder 0,138577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Aust-Agder 0,137644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Aust-Agder 0,134031 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Nord-Trøndelag 0,132980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Finnmark 0,125832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Finnmark 0,114112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,103047 Mandat tildelt