Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,5 27,4 -0,9 48 49 -1 48 48
Høyre 25,7 25,0 0,7 42 45 -3 44 41
Frp 25,3 15,2 10,1 46 27 19 44 48
SV 5,6 6,0 -0,4 9 11 -2 9 9
Sp 4,2 10,3 -6,1 7 19 -12 7 7
KrF 5,1 4,2 0,9 8 8 0 9 8
Venstre 5,0 4,4 0,6 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 0
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 5 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 5 3 2 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 3 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 5 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 5 4 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 3 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hedmark 0,541515 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,524229 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,522084 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,520998 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,508925 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,493450 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,476444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Troms 0,470462 Mandat tildelt
9 H Oslo 0,468833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Hordaland 0,461960 Mandat tildelt
11 V Akershus 0,445102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Rogaland 0,442448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,440419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Akershus 0,439548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Oppland 0,431198 Mandat tildelt
16 H Rogaland 0,426261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,425275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Sør-Trøndelag 0,418277 Mandat tildelt
19 KrF Østfold 0,411839 Mandat tildelt
20 Sp Rogaland 0,398167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Nord-Trøndelag 0,397664 Mandat tildelt
22 Sp Sør-Trøndelag 0,391098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,390718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Buskerud 0,386174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Sør-Trøndelag 0,383296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Vestfold 0,371248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Møre og Romsdal 0,369236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Oslo 0,366335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Sogn og Fjordane 0,362519 Mandat tildelt
30 KrF Aust-Agder 0,357586 Mandat tildelt
31 H Troms 0,351415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Telemark 0,343375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,339343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Hordaland 0,336122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,331273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Finnmark 0,328664 Mandat tildelt
37 SV Oslo 0,327849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hordaland 0,326410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Buskerud 0,326070 Mandat tildelt
40 SV Østfold 0,325532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hedmark 0,319355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Hedmark 0,314060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Buskerud 0,307078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Troms 0,304820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Telemark 0,302735 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Sør-Trøndelag 0,299314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Akershus 0,295720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Buskerud 0,294096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Oppland 0,286344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vest-Agder 0,286137 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Østfold 0,282303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Møre og Romsdal 0,277260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Vestfold 0,276271 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Vestfold 0,268895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Vestfold 0,263578 Mandat tildelt
56 H Aust-Agder 0,263246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Telemark 0,261699 Mandat tildelt
58 KrF Vest-Agder 0,255807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Møre og Romsdal 0,254493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Hordaland 0,249567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Finnmark 0,242309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Nordland 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Nordland 0,236210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Telemark 0,230419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Buskerud 0,222763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Østfold 0,220719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,215530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,215005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vest-Agder 0,207072 Mandat tildelt