Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,5 27,4 -0,9 48 49 -1 48 49
Høyre 23,6 25,0 -1,4 43 45 -2 43 43
Frp 11,7 15,2 -3,5 21 27 -6 21 21
SV 8,8 6,0 2,8 16 11 5 16 16
Sp 10,4 10,3 0,1 19 19 0 20 19
KrF 4,1 4,2 -0,1 8 8 0 7 8
Venstre 2,5 4,4 -1,9 1 8 -7 1 0
MDG 3,6 3,2 0,4 2 1 1 2 2
Rødt 6,2 2,4 3,8 11 1 10 11 11
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 5 2 1+1 1 0 0 1 1 0
Oslo 5 5 1 2+1 0 0 1 1 3 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 5 2 2 1+1 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1+1 1 0 0 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Nordland 0,594547 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,565714 Mandat tildelt
3 H Finnmark 0,542599 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,541778 Mandat tildelt
5 SV Finnmark 0,516384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Hedmark 0,501806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Oslo 0,488073 Mandat tildelt
8 KrF Møre og Romsdal 0,479685 Mandat tildelt
9 Ap Hordaland 0,473916 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Møre og Romsdal 0,457095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Oslo 0,449301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oslo 0,440985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 R Østfold 0,439697 Mandat tildelt
14 SV Vestfold 0,434109 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,424856 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Oslo 0,416051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Akershus 0,413054 Mandat tildelt
18 Ap Sør-Trøndelag 0,408241 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,407864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oppland 0,406396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Buskerud 0,405282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Nordland 0,403367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,394295 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Rogaland 0,391426 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Hordaland 0,390522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Troms 0,387797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 R Rogaland 0,385639 Mandat tildelt
28 Sp Oslo 0,384368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Hordaland 0,381317 Mandat tildelt
30 Sp Vestfold 0,379309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Oslo 0,375788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Akershus 0,371008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Akershus 0,370658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Akershus 0,363697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Telemark 0,362146 Mandat tildelt
36 Frp Østfold 0,359856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,358791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Buskerud 0,355543 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Østfold 0,354718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nord-Trøndelag 0,354051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,351978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Hordaland 0,348630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Møre og Romsdal 0,348314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vest-Agder 0,339524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nordland 0,337944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Sør-Trøndelag 0,337862 Mandat tildelt
48 KrF Østfold 0,331103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Møre og Romsdal 0,330543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Rogaland 0,328674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Nord-Trøndelag 0,328258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Vest-Agder 0,326532 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Vestfold 0,324861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Sør-Trøndelag 0,322812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Troms 0,322700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Akershus 0,322474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,315539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,315312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Rogaland 0,313833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vest-Agder 0,313655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Buskerud 0,312900 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Telemark 0,309218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Hordaland 0,307759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Buskerud 0,304863 Mandat tildelt
65 H Nordland 0,304209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nordland 0,300646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Sogn og Fjordane 0,299218 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Hedmark 0,295116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Nord-Trøndelag 0,294575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Troms 0,294005 Mandat tildelt
71 Ap Oppland 0,291128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Buskerud 0,289659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Hedmark 0,288394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
75 R Vestfold 0,287076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Hordaland 0,275840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Møre og Romsdal 0,274573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nordland 0,272915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Telemark 0,271093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Sør-Trøndelag 0,270022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Hedmark 0,268180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Akershus 0,266391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Nord-Trøndelag 0,264980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Vest-Agder 0,262761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vestfold 0,260062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Oppland 0,259410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Oppland 0,256269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Møre og Romsdal 0,254377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Møre og Romsdal 0,253397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Troms 0,251583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Aust-Agder 0,251343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Rogaland 0,249569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Ap Finnmark 0,247675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,246440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Ap Aust-Agder 0,246388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Vestfold 0,243511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Telemark 0,243375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Aust-Agder 0,241725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Ap Sogn og Fjordane 0,237800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Troms 0,233996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Østfold 0,233022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Sogn og Fjordane 0,228771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Sør-Trøndelag 0,226919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Vest-Agder 0,219735 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Telemark 0,216018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Telemark 0,212164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Vest-Agder 0,205653 Mandat tildelt
111 KrF Buskerud 0,204675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Sp Finnmark 0,199988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Sogn og Fjordane 0,196276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Hedmark 0,195284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Buskerud 0,195186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 H Nord-Trøndelag 0,185383 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Frp Finnmark 0,184567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 H Sogn og Fjordane 0,175530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 R Vest-Agder 0,175375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 SV Aust-Agder 0,173444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 SV Østfold 0,170526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 R Nord-Trøndelag 0,168278 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 R Finnmark 0,159243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 Frp Aust-Agder 0,133089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Mandat tildelt
128 KrF Oppland 0,123263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 KrF Nord-Trøndelag 0,105435 Mandat tildelt