Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,5 27,4 -0,9 50 49 1 50 50
Høyre 20,2 25,0 -4,8 38 45 -7 38 38
Frp 12,6 15,2 -2,6 24 27 -3 24 24
SV 6,2 6,0 0,2 12 11 1 12 12
Sp 15,0 10,3 4,7 29 19 10 29 29
KrF 3,5 4,2 -0,7 3 8 -5 3 2
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 2
MDG 3,9 3,2 0,7 2 1 1 2 2
Rødt 5,0 2,4 2,6 9 1 8 9 10
Andre 3,3 1,8 1,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 4 2 1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 4 2 2 0+1 0 1 1 3 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0
Rogaland 3 4 3 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4+1 4 2 1 2 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,576855 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,554365 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,548972 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,527490 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,520863 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,479460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Nord-Trøndelag 0,476013 Mandat tildelt
8 Sp Vest-Agder 0,471002 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Finnmark 0,464366 Mandat tildelt
10 Ap Akershus 0,453027 Mandat tildelt
11 H Sogn og Fjordane 0,450734 Mandat tildelt
12 Ap Oslo 0,449301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,444460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,426684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Hedmark 0,413163 Mandat tildelt
16 SV Buskerud 0,412548 Mandat tildelt
17 H Hordaland 0,408544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Sør-Trøndelag 0,408241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oppland 0,407580 Mandat tildelt
20 Ap Rogaland 0,403500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Nordland 0,403367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Akershus 0,399540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hedmark 0,386792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Buskerud 0,382892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nord-Trøndelag 0,381290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Hordaland 0,375446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Oppland 0,369611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hordaland 0,368602 Mandat tildelt
29 Frp Nordland 0,363939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Finnmark 0,363823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Troms 0,362871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Aust-Agder 0,362542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Hordaland 0,361373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Østfold 0,360403 Mandat tildelt
35 Ap Østfold 0,354718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Østfold 0,354583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hedmark 0,353541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,346889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Oslo 0,343867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Vest-Agder 0,339524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Østfold 0,336078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Oslo 0,335525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Rogaland 0,335036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Møre og Romsdal 0,330543 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Hordaland 0,329983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Vestfold 0,324861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Møre og Romsdal 0,322040 Mandat tildelt
48 Ap Buskerud 0,312900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Telemark 0,311561 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Rogaland 0,310986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Nordland 0,309733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Telemark 0,309218 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Østfold 0,307096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Vestfold 0,305857 Mandat tildelt
55 H Møre og Romsdal 0,304828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Rogaland 0,303301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Møre og Romsdal 0,301420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Sør-Trøndelag 0,301274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Møre og Romsdal 0,295693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vestfold 0,291793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Akershus 0,291014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Sør-Trøndelag 0,290782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Finnmark 0,288434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Oppland 0,286341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Oslo 0,284949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Rogaland 0,284427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nord-Trøndelag 0,284067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vestfold 0,280073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sør-Trøndelag 0,279353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Akershus 0,279060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Troms 0,276198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Oppland 0,270083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Telemark 0,269889 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Nord-Trøndelag 0,264980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Nordland 0,260387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sogn og Fjordane 0,258939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Telemark 0,255144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Troms 0,252004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Buskerud 0,250675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Finnmark 0,247675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Hedmark 0,246844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sogn og Fjordane 0,246395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Aust-Agder 0,246388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Buskerud 0,245883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Sør-Trøndelag 0,238042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Sogn og Fjordane 0,237800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Troms 0,237070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Vest-Agder 0,236640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Troms 0,232678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Østfold 0,232518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vestfold 0,231505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Telemark 0,228492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Vest-Agder 0,224902 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Hordaland 0,222457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Vest-Agder 0,220990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Telemark 0,218599 Mandat tildelt
97 R Akershus 0,214819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Oppland 0,209198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Nord-Trøndelag 0,207554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Aust-Agder 0,206898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Møre og Romsdal 0,204351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Oppland 0,203078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,198754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Hedmark 0,194478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Vestfold 0,182365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Hedmark 0,157468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Aust-Agder 0,143325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Vest-Agder 0,141400 Mandat tildelt
109 SV Sogn og Fjordane 0,138286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Nord-Trøndelag 0,135683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Finnmark 0,128402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Aust-Agder 0,122175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,079138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,077575 Mandat tildelt