Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,4 26,3 0,1 49 48 1 52 49
Høyre 37,9 20,4 17,5 67 36 31 64 66
Frp 11,7 11,6 0,1 19 21 -2 19 20
SV 4,8 7,6 -2,8 8 13 -5 8 8
Sp 4,8 13,5 -8,7 8 28 -20 8 8
KrF 4,9 3,8 1,1 8 3 5 8 8
Venstre 5,4 4,6 0,8 9 8 1 9 9
MDG 2,3 3,9 -1,6 1 3 -2 1 1
Rødt 1,4 4,7 -3,3 0 8 -8 0 0
Andre 0,4 3,6 -3,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 4 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 9 2 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 4 9 1 2 0 0 2+1 1 0 0
Hedmark 3 2 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 4 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 6 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 3 7 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 4 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,563039 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,536184 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,526754 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,515864 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,509211 Mandat tildelt
6 Sp Sør-Trøndelag 0,483122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Akershus 0,482429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Rogaland 0,481195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Møre og Romsdal 0,481005 Mandat tildelt
10 KrF Akershus 0,475348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Oppland 0,461530 Mandat tildelt
12 V Sør-Trøndelag 0,460626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Oslo 0,447743 Mandat tildelt
14 KrF Oslo 0,447012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Rogaland 0,439082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Møre og Romsdal 0,434876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oppland 0,431984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Rogaland 0,418271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Østfold 0,401344 Mandat tildelt
20 Sp Buskerud 0,401202 Mandat tildelt
21 Frp Aust-Agder 0,400775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oslo 0,383105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,382058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,379919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Nordland 0,360104 Mandat tildelt
26 KrF Østfold 0,345160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,340729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Troms 0,339715 Mandat tildelt
29 Sp Troms 0,339284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Aust-Agder 0,337981 Mandat tildelt
31 Frp Nordland 0,327085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nord-Trøndelag 0,323213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oslo 0,316803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Hordaland 0,312961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Møre og Romsdal 0,311290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Østfold 0,305381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Sogn og Fjordane 0,302890 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Buskerud 0,298700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Vest-Agder 0,298516 Mandat tildelt
40 Sp Telemark 0,292746 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Vestfold 0,292023 Mandat tildelt
42 KrF Telemark 0,287999 Mandat tildelt
43 Frp Buskerud 0,287757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Sogn og Fjordane 0,281048 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hordaland 0,278378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,276727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Østfold 0,276424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vestfold 0,270619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Rogaland 0,270277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Finnmark 0,261037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sør-Trøndelag 0,260494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hedmark 0,258645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Akershus 0,256867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Hordaland 0,254290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Sør-Trøndelag 0,253042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vestfold 0,250351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Buskerud 0,247767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Møre og Romsdal 0,241352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,235465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vestfold 0,234973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Nordland 0,233573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vest-Agder 0,220768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Vest-Agder 0,213794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Telemark 0,213119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oslo 0,212693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Vestfold 0,211325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Buskerud 0,209506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nordland 0,202759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Nordland 0,201011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Hedmark 0,199373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Telemark 0,192292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Vest-Agder 0,183551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Oppland 0,175297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,167716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hedmark 0,161451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Finnmark 0,155658 Mandat tildelt
77 KrF Sogn og Fjordane 0,148932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Finnmark 0,145465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Troms 0,145346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Aust-Agder 0,144270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,143888 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Troms 0,143458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Oppland 0,140836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Nord-Trøndelag 0,136599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Telemark 0,133268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Hedmark 0,126117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Sogn og Fjordane 0,120953 Mandat tildelt
88 KrF Nord-Trøndelag 0,116227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Aust-Agder 0,114149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sogn og Fjordane 0,111530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Aust-Agder 0,104306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,100496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,095299 Mandat tildelt