Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,4 26,3 0,1 49 48 1 50 50
Høyre 31,4 20,4 11,0 56 36 20 56 56
Frp 21,1 11,6 9,5 38 21 17 37 37
SV 3,8 7,6 -3,8 1 13 -12 1 1
Sp 4,0 13,5 -9,5 7 28 -21 7 7
KrF 4,9 3,8 1,1 9 3 6 9 9
Venstre 5,2 4,6 0,6 9 8 1 9 9
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8 0 0
Andre 1,9 3,6 -1,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 4 0 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 5 8 2 1 0 0+1 3 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 6 4 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Troms 2 1+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,516348 Mandat tildelt
2 Sp Nordland 0,502548 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,481005 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,475348 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,469175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 V Akershus 0,464573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Vestfold 0,451491 Mandat tildelt
8 KrF Rogaland 0,450461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,447521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,447012 Mandat tildelt
11 V Sør-Trøndelag 0,443580 Mandat tildelt
12 Frp Rogaland 0,439915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Hordaland 0,438970 Mandat tildelt
14 H Rogaland 0,436665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,435768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,414535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,405897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Sør-Trøndelag 0,402594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Rogaland 0,400996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Møre og Romsdal 0,400990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Vest-Agder 0,398137 Mandat tildelt
22 Sp Oppland 0,384600 Mandat tildelt
23 Frp Telemark 0,384343 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Hordaland 0,382787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,380636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Østfold 0,368681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Møre og Romsdal 0,362381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nordland 0,353929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Møre og Romsdal 0,351108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Troms 0,346529 Mandat tildelt
31 KrF Østfold 0,345160 Mandat tildelt
32 Sp Nord-Trøndelag 0,341479 Mandat tildelt
33 H Buskerud 0,340183 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Aust-Agder 0,337981 Mandat tildelt
35 Sp Østfold 0,334437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Buskerud 0,334319 Mandat tildelt
37 H Vestfold 0,331305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,329051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vest-Agder 0,328090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,326836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Hedmark 0,326758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Oppland 0,321184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Hordaland 0,312961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Aust-Agder 0,311810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,311372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Oslo 0,307974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Hedmark 0,306103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vest-Agder 0,298516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Telemark 0,287999 Mandat tildelt
50 V Buskerud 0,287642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Troms 0,282763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sør-Trøndelag 0,281862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vestfold 0,281191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Vestfold 0,270619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nordland 0,269724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Østfold 0,266196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Finnmark 0,262302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Oppland 0,259694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,254795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Sør-Trøndelag 0,253042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Sogn og Fjordane 0,252440 Mandat tildelt
62 V Hordaland 0,244883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Telemark 0,243989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,241967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Aust-Agder 0,240936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Møre og Romsdal 0,232390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Nordland 0,224931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Nord-Trøndelag 0,217980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Finnmark 0,217531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Sogn og Fjordane 0,211962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Buskerud 0,209506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,205853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Nordland 0,202759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Nord-Trøndelag 0,194303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Oslo 0,177253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vestfold 0,176068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sogn og Fjordane 0,168938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Hedmark 0,166141 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,155458 Mandat tildelt
80 Sp Vest-Agder 0,152975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Sogn og Fjordane 0,148932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Troms 0,143458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Finnmark 0,140574 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Troms 0,139953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Oppland 0,135616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Telemark 0,128315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Hedmark 0,126117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Aust-Agder 0,120210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Sogn og Fjordane 0,116507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Nord-Trøndelag 0,116227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Aust-Agder 0,109911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,100496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,091750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Finnmark 0,085781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,065362 Mandat tildelt