Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,4 27,4 -1,0 48 49 -1 49 47
Høyre 31,4 25,0 6,4 56 45 11 56 58
Frp 21,1 15,2 5,9 38 27 11 38 38
SV 3,8 6,0 -2,2 2 11 -9 1 1
Sp 4,0 10,3 -6,3 7 19 -12 7 7
KrF 4,9 4,2 0,7 9 8 1 9 9
Venstre 5,2 4,4 0,8 9 8 1 9 9
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 4 0 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 7 3 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3+1 6 3 1 0 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 3 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 1 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,545196 Mandat tildelt
2 Sp Hedmark 0,515743 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,501602 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,488950 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,474093 Mandat tildelt
6 Ap Hordaland 0,472129 Mandat tildelt
7 V Akershus 0,462905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Vestfold 0,453585 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Hordaland 0,449086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Hordaland 0,439958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,439656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Sør-Trøndelag 0,435010 Mandat tildelt
13 H Rogaland 0,426109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Rogaland 0,425088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,420062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Akershus 0,418612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Akershus 0,418173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Akershus 0,415417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Møre og Romsdal 0,414609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,411487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Oppland 0,410691 Mandat tildelt
22 Ap Rogaland 0,401976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Nordland 0,401840 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Oslo 0,399786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Vest-Agder 0,396282 Mandat tildelt
26 KrF Østfold 0,395722 Mandat tildelt
27 Frp Rogaland 0,395044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,389374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Troms 0,386333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Telemark 0,382621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Buskerud 0,381862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Oslo 0,380993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Rogaland 0,379219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Nord-Trøndelag 0,378740 Mandat tildelt
35 Sp Sør-Trøndelag 0,372483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nordland 0,365675 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oslo 0,359769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Østfold 0,353375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Møre og Romsdal 0,351660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vest-Agder 0,349601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Sogn og Fjordane 0,345233 Mandat tildelt
42 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
43 H Østfold 0,340981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Oppland 0,338369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vest-Agder 0,338253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Buskerud 0,337014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,336621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,334505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Finnmark 0,332845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Hedmark 0,325666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Vestfold 0,323635 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Aust-Agder 0,321616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Sør-Trøndelag 0,316327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Møre og Romsdal 0,309479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Telemark 0,308051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Buskerud 0,305886 Mandat tildelt
58 Ap Hedmark 0,294004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Buskerud 0,292445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sør-Trøndelag 0,292175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Telemark 0,290863 Mandat tildelt
62 Sp Troms 0,290271 Mandat tildelt
63 H Nordland 0,289108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Møre og Romsdal 0,288358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Møre og Romsdal 0,288139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Oppland 0,283410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vestfold 0,281408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vestfold 0,274127 Mandat tildelt
70 Sp Østfold 0,268872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Nord-Trøndelag 0,263980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Hordaland 0,259547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Vestfold 0,258347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Troms 0,257604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Troms 0,253201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Telemark 0,251716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Telemark 0,249259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Nordland 0,247097 Mandat tildelt
79 Ap Finnmark 0,246750 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Nord-Trøndelag 0,246644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Vest-Agder 0,245770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Aust-Agder 0,245446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Finnmark 0,240630 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Aust-Agder 0,240012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Sogn og Fjordane 0,236915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Sogn og Fjordane 0,233551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Finnmark 0,230692 Mandat tildelt