Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,1 27,4 -1,3 47 49 -2 47 47
Høyre 25,8 25,0 0,7 46 45 1 47 46
Frp 12,8 15,2 -2,4 24 27 -3 23 24
SV 6,7 6,0 0,7 12 11 1 12 12
Sp 11,7 10,3 1,4 21 19 2 21 21
KrF 4,2 4,2 0,0 8 8 0 8 8
Venstre 3,8 4,4 -0,6 2 8 -6 2 2
MDG 3,1 3,2 -0,1 1 1 0 1 1
Rødt 4,6 2,4 2,2 8 1 7 8 8
Andre 1,3 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 1 0+1 1 0 1 0
Oslo 5+1 6 2 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1+1 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,569010 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,500952 Mandat tildelt
3 Ap Oslo 0,467332 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,457893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Oslo 0,452448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Akershus 0,441705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Nordland 0,437508 Mandat tildelt
8 Sp Hordaland 0,430346 Mandat tildelt
9 Sp Vestfold 0,428106 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,426513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Møre og Romsdal 0,426107 Mandat tildelt
12 KrF Akershus 0,415354 Mandat tildelt
13 Ap Akershus 0,410892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Akershus 0,409444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Hedmark 0,407125 Mandat tildelt
16 Ap Finnmark 0,406761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Oslo 0,402720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,397863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Rogaland 0,397598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Nordland 0,397462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Finnmark 0,392506 Mandat tildelt
22 H Østfold 0,391852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oslo 0,391510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Hordaland 0,389790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Buskerud 0,389376 Mandat tildelt
26 SV Østfold 0,388758 Mandat tildelt
27 H Sør-Trøndelag 0,384414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Troms 0,382124 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hedmark 0,381364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Buskerud 0,377696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Rogaland 0,370936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Nord-Trøndelag 0,370459 Mandat tildelt
33 Sp Vest-Agder 0,368531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Sør-Trøndelag 0,364315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Hordaland 0,363210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Rogaland 0,361117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Akershus 0,353134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,352440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Rogaland 0,349776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Østfold 0,349530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,344373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Møre og Romsdal 0,343960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Møre og Romsdal 0,340333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nordland 0,339309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Sogn og Fjordane 0,337700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Østfold 0,336127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Oppland 0,334682 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Vest-Agder 0,334555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,332244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Vestfold 0,329913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Østfold 0,323542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vestfold 0,320110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Hedmark 0,314972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Sør-Trøndelag 0,312878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Telemark 0,304696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Møre og Romsdal 0,303934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hedmark 0,302672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Aust-Agder 0,291867 Mandat tildelt
59 H Oppland 0,287189 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vest-Agder 0,286979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Buskerud 0,286053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Møre og Romsdal 0,284996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Troms 0,283939 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Rogaland 0,283806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Aust-Agder 0,283670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Buskerud 0,276644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Telemark 0,275171 Mandat tildelt
68 KrF Hordaland 0,274333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vestfold 0,265949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Aust-Agder 0,264002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Østfold 0,262986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Nord-Trøndelag 0,261103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Oppland 0,257373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Sør-Trøndelag 0,256755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Telemark 0,247091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Sør-Trøndelag 0,244312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Telemark 0,243805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Aust-Agder 0,242775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Oppland 0,241023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Vest-Agder 0,238374 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Sogn og Fjordane 0,234324 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Finnmark 0,225689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nord-Trøndelag 0,223826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Akershus 0,220540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Vestfold 0,219456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Troms 0,216317 Mandat tildelt
87 R Vestfold 0,211266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Vest-Agder 0,208789 Mandat tildelt
89 SV Nordland 0,207393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Hordaland 0,202999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Nord-Trøndelag 0,202454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Telemark 0,199500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Finnmark 0,197521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Buskerud 0,196293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Nordland 0,192778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Sogn og Fjordane 0,191705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Troms 0,187274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Buskerud 0,181843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Møre og Romsdal 0,163136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Oppland 0,159078 Mandat tildelt
101 SV Sogn og Fjordane 0,149150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Hedmark 0,143689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Aust-Agder 0,131808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Troms 0,131163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Vest-Agder 0,129067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Sogn og Fjordane 0,128533 Mandat tildelt