Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,1 27,4 -1,3 47 49 -2 48 48
Høyre 36,1 25,0 11,1 63 45 18 63 61
Frp 13,1 15,2 -2,1 22 27 -5 22 23
SV 5,2 6,0 -0,8 9 11 -2 9 9
Sp 6,0 10,3 -4,3 10 19 -9 10 10
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 8 9
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 1,0 3,2 -2,2 0 1 -1 0 0
Rødt 2,4 2,4 0,0 1 1 0 1 1
Andre 0,5 1,8 -1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 9 2 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 5 7 2 2 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 2 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 2 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 4 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 6 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 7 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,659987 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,627918 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,568855 Mandat tildelt
4 Sp Sør-Trøndelag 0,558725 Mandat tildelt
5 Frp Oppland 0,527880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Møre og Romsdal 0,527466 Mandat tildelt
7 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Akershus 0,498938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Nordland 0,483780 Mandat tildelt
10 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
11 V Rogaland 0,471837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Akershus 0,467320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Aust-Agder 0,447064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Rogaland 0,442431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Buskerud 0,438690 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Troms 0,436862 Mandat tildelt
17 Sp Troms 0,435434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Rogaland 0,433768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
20 Sp Østfold 0,403283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nord-Trøndelag 0,396440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,390346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nordland 0,378377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Telemark 0,373863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
28 Frp Buskerud 0,348319 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Finnmark 0,346141 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,315342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Oslo 0,312715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Finnmark 0,305122 Mandat tildelt
35 SV Oslo 0,304424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Hordaland 0,303101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Buskerud 0,302766 Mandat tildelt
38 Frp Sør-Trøndelag 0,302333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Østfold 0,302301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
41 SV Hedmark 0,296529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Vestfold 0,291193 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nordland 0,289088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Akershus 0,274588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Møre og Romsdal 0,269001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Buskerud 0,264691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vestfold 0,263621 Mandat tildelt
49 Frp Troms 0,261996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Hedmark 0,257872 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vestfold 0,256546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sogn og Fjordane 0,256148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vest-Agder 0,250788 Mandat tildelt
54 V Møre og Romsdal 0,249539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vest-Agder 0,246034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Østfold 0,241741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Telemark 0,237559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Møre og Romsdal 0,236345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Oslo 0,234096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Vestfold 0,218813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Telemark 0,214005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Finnmark 0,206636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oppland 0,205346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Hedmark 0,202191 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Oppland 0,200092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Sør-Trøndelag 0,199641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Nord-Trøndelag 0,189378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Vest-Agder 0,188401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vest-Agder 0,186321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Vest-Agder 0,185330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nord-Trøndelag 0,174042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Sogn og Fjordane 0,172632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Aust-Agder 0,145007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hedmark 0,144004 Mandat tildelt
85 V Telemark 0,137715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Oppland 0,131705 Mandat tildelt
87 KrF Nord-Trøndelag 0,128593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Hedmark 0,128541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt
90 KrF Oppland 0,125253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Sogn og Fjordane 0,115979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Aust-Agder 0,102492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Aust-Agder 0,101149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Finnmark 0,099000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Nord-Trøndelag 0,092326 Mandat tildelt