Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,1 27,4 -1,3 47 49 -2 48 46
Høyre 36,1 25,0 11,1 62 45 17 63 63
Frp 13,1 15,2 -2,1 23 27 -4 22 23
SV 5,2 6,0 -0,8 9 11 -2 9 9
Sp 6,0 10,3 -4,3 10 19 -9 10 10
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 8 9
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 1,0 3,2 -2,2 0 1 -1 0 0
Rødt 2,4 2,4 0,0 1 1 0 1 1
Andre 0,5 1,8 -1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 4 8 2 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 5 7 2 1+1 0 0 2 0 1 0
Hedmark 2 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 4 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 6 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 7 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,659987 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,584964 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,568855 Mandat tildelt
4 Sp Sør-Trøndelag 0,558725 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,558149 Mandat tildelt
6 Sp Buskerud 0,501360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Nordland 0,483780 Mandat tildelt
8 SV Oslo 0,480669 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,471837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,458310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,457522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Aust-Agder 0,447064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Akershus 0,443500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Rogaland 0,442431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,438069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Troms 0,436862 Mandat tildelt
17 Sp Troms 0,435434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Rogaland 0,433768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,420515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,415396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,414519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
23 Sp Østfold 0,403283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Vest-Agder 0,401932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Buskerud 0,398079 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nord-Trøndelag 0,396440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Østfold 0,392019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hordaland 0,390346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Møre og Romsdal 0,389113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,384577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nordland 0,378377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Telemark 0,373863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vestfold 0,372485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Akershus 0,356085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
37 Sp Finnmark 0,346141 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Buskerud 0,346018 Mandat tildelt
39 H Buskerud 0,344411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Nordland 0,332379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Rogaland 0,315342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Oslo 0,312349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Møre og Romsdal 0,307430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Finnmark 0,305122 Mandat tildelt
46 SV Hordaland 0,303101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Buskerud 0,302504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Sør-Trøndelag 0,302333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Østfold 0,302301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
51 SV Hedmark 0,296529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Oslo 0,296256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Troms 0,296168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,291193 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Oppland 0,289604 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Telemark 0,289397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nordland 0,289088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Møre og Romsdal 0,285187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Nord-Trøndelag 0,283557 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Finnmark 0,276646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Møre og Romsdal 0,270109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Sogn og Fjordane 0,268509 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Hedmark 0,264688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Vestfold 0,263621 Mandat tildelt
66 Frp Troms 0,261996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hedmark 0,257872 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Vestfold 0,256546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sogn og Fjordane 0,256148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vest-Agder 0,250788 Mandat tildelt
71 KrF Buskerud 0,249605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oppland 0,246415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vest-Agder 0,246034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Akershus 0,244079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Østfold 0,241741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Oppland 0,240111 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Telemark 0,237559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,221860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Oslo 0,221775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Vestfold 0,218813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Telemark 0,214005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Oppland 0,211152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Finnmark 0,206636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Hedmark 0,202191 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Møre og Romsdal 0,200939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sør-Trøndelag 0,199641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Nord-Trøndelag 0,189378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Vest-Agder 0,188401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Vest-Agder 0,186321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Vest-Agder 0,185330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Nord-Trøndelag 0,174042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Sogn og Fjordane 0,172632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Oppland 0,158046 Mandat tildelt
100 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Oppland 0,150304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Aust-Agder 0,145007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,144004 Mandat tildelt
106 V Telemark 0,137715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nord-Trøndelag 0,128593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,128541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt
110 SV Sogn og Fjordane 0,115979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Aust-Agder 0,102492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,101149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Finnmark 0,099000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Nord-Trøndelag 0,092326 Mandat tildelt