Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,1 26,3 -0,2 48 48 0 48 49
Høyre 23,9 20,4 3,5 40 36 4 39 40
Frp 16,6 11,6 5,0 29 21 8 31 29
SV 6,2 7,6 -1,4 11 13 -2 10 10
Sp 8,8 13,5 -4,7 15 28 -13 17 15
KrF 5,4 3,8 1,6 9 3 6 9 9
Venstre 4,9 4,6 0,3 8 8 0 8 8
MDG 4,7 3,9 0,8 8 3 5 7 8
Rødt 2,4 4,7 -2,3 1 8 -7 0 1
Andre 1,0 3,6 -2,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 5 2 2 0 0+1 2 2 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 1 2 0 0 0 0
Hordaland 3 4 3 1+1 1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,540252 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,530106 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,523860 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,514606 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,492614 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,486568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Hordaland 0,479094 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,477465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Nordland 0,465119 Mandat tildelt
10 H Akershus 0,445439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Troms 0,438788 Mandat tildelt
12 V Akershus 0,437757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Sør-Trøndelag 0,418010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Oslo 0,409198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Oslo 0,406285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Rogaland 0,406224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Østfold 0,394475 Mandat tildelt
18 Sp Oslo 0,389946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Vestfold 0,387393 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Oslo 0,384300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,380343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Aust-Agder 0,372477 Mandat tildelt
23 Sp Nordland 0,368547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Rogaland 0,368304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Hedmark 0,365514 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Buskerud 0,362501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hordaland 0,359572 Mandat tildelt
28 SV Møre og Romsdal 0,357429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,353043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,350635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Sør-Trøndelag 0,348278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Hordaland 0,344908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Akershus 0,344071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Akershus 0,337299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Vest-Agder 0,336526 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Hedmark 0,334106 Mandat tildelt
37 SV Akershus 0,331773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Vest-Agder 0,328981 Mandat tildelt
39 Sp Hordaland 0,321908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Finnmark 0,321063 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Buskerud 0,319983 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Telemark 0,317408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,306951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Vestfold 0,303545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Vestfold 0,298237 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Rogaland 0,297857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Sør-Trøndelag 0,295238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Rogaland 0,294047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,287415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Oppland 0,282043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Østfold 0,281712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Vestfold 0,279249 Mandat tildelt
53 KrF Sør-Trøndelag 0,278844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Buskerud 0,271056 Mandat tildelt
55 H Møre og Romsdal 0,267246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Møre og Romsdal 0,265768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Vestfold 0,264965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Aust-Agder 0,264525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Troms 0,263762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Østfold 0,250828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Nord-Trøndelag 0,250425 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vest-Agder 0,249724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Hedmark 0,248708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Telemark 0,248375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Buskerud 0,247963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Østfold 0,245277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Buskerud 0,245174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Oppland 0,244474 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Aust-Agder 0,237336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Hordaland 0,234536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Buskerud 0,230887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Hordaland 0,230746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Oppland 0,226432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Nordland 0,223441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Nordland 0,222964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Sør-Trøndelag 0,222116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Møre og Romsdal 0,218995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vest-Agder 0,216599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Nordland 0,211938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Møre og Romsdal 0,207911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Troms 0,207349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Finnmark 0,201011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Vest-Agder 0,193965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Vest-Agder 0,188782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nord-Trøndelag 0,185849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Sogn og Fjordane 0,185110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Telemark 0,178912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Troms 0,177974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Telemark 0,167836 Mandat tildelt
90 H Nord-Trøndelag 0,165912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Sogn og Fjordane 0,164154 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Sogn og Fjordane 0,161335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Finnmark 0,159523 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Troms 0,158127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Hedmark 0,148005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Hedmark 0,146494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Sogn og Fjordane 0,144051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Hedmark 0,138989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Oppland 0,138302 Mandat tildelt
100 SV Aust-Agder 0,134700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Troms 0,131863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Nord-Trøndelag 0,128074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Oppland 0,127811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Telemark 0,120937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Oppland 0,110733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Sogn og Fjordane 0,109790 Mandat tildelt
107 MDG Finnmark 0,109073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Aust-Agder 0,107359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Aust-Agder 0,103577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Finnmark 0,094503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Sogn og Fjordane 0,088818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Nord-Trøndelag 0,088619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,086479 Mandat tildelt
114 V Finnmark 0,061565 Mandat tildelt