Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,1 27,4 -1,3 49 49 0 48 48
Høyre 22,4 25,0 -2,6 42 45 -3 41 41
Frp 10,3 15,2 -4,9 19 27 -8 19 19
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2 13 13
Sp 15,7 10,3 5,4 29 19 10 31 31
KrF 3,6 4,2 -0,6 3 8 -5 3 3
Venstre 2,3 4,4 -2,1 1 8 -7 1 1
MDG 6,0 3,2 2,8 11 1 10 11 11
Rødt 3,6 2,4 1,2 2 1 1 2 2
Andre 2,8 1,8 1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 5+1 2 1 2 0 0 1 0 0
Oslo 5+1 5 1 2 0 0 1 2 2 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 4 4+1 2 1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,649569 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,612601 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,580254 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 H Nord-Trøndelag 0,527838 Mandat tildelt
5 H Sogn og Fjordane 0,499839 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,498028 Mandat tildelt
7 Sp Vest-Agder 0,492992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Finnmark 0,487394 Mandat tildelt
9 SV Buskerud 0,479131 Mandat tildelt
10 Frp Hedmark 0,476928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Nordland 0,453863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,453035 Mandat tildelt
13 Ap Oslo 0,442521 Mandat tildelt
14 SV Finnmark 0,422524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hordaland 0,419663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
17 SV Hedmark 0,410554 Mandat tildelt
18 Sp Hedmark 0,404842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,403255 Mandat tildelt
20 Ap Sør-Trøndelag 0,402081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Buskerud 0,399389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oslo 0,399333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Rogaland 0,397406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Nordland 0,397272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Oslo 0,397029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oslo 0,388226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Oslo 0,387123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Oppland 0,386865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Østfold 0,386320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Buskerud 0,384668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Troms 0,381941 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Troms 0,379799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Møre og Romsdal 0,373972 Mandat tildelt
34 H Rogaland 0,371523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Akershus 0,365263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Akershus 0,365061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Hordaland 0,363037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vestfold 0,355211 Mandat tildelt
39 Frp Aust-Agder 0,351473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Østfold 0,349360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Rogaland 0,347111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Hordaland 0,345375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Østfold 0,340545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Møre og Romsdal 0,338022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Akershus 0,337950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Vest-Agder 0,334406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Sør-Trøndelag 0,334087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Oppland 0,332516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Akershus 0,326610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Vestfold 0,326268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Telemark 0,326100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Møre og Romsdal 0,325557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Hordaland 0,325003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vestfold 0,323575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Nordland 0,321415 Mandat tildelt
56 Ap Vestfold 0,319956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Møre og Romsdal 0,319373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Østfold 0,316793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Møre og Romsdal 0,315486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Buskerud 0,312989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Nord-Trøndelag 0,311714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Buskerud 0,308181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Hordaland 0,306915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Troms 0,306285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Telemark 0,304541 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Finnmark 0,301867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,299502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Telemark 0,299294 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Rogaland 0,297691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Nordland 0,297510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nord-Trøndelag 0,297319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Telemark 0,296283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Sør-Trøndelag 0,292383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Akershus 0,292087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Hedmark 0,290661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Nordland 0,288741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Oppland 0,286736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Hedmark 0,273720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Sogn og Fjordane 0,271020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Vest-Agder 0,267099 Mandat tildelt
82 MDG Troms 0,263259 Mandat tildelt
83 Sp Buskerud 0,262366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Oppland 0,261235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Nord-Trøndelag 0,260981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Vest-Agder 0,256649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Vest-Agder 0,249398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Finnmark 0,243954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Aust-Agder 0,242667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Møre og Romsdal 0,241715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Sør-Trøndelag 0,237712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Sogn og Fjordane 0,234211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Aust-Agder 0,229437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Vestfold 0,228946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Telemark 0,228767 Mandat tildelt
97 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Hedmark 0,215849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Østfold 0,211058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Rogaland 0,206030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Troms 0,205995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Troms 0,201621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Sogn og Fjordane 0,201394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Vest-Agder 0,193436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Vestfold 0,190870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Telemark 0,186785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 H Finnmark 0,171648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Finnmark 0,159243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,143803 Mandat tildelt