Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,1 27,4 -1,3 48 49 -1 48 48
Høyre 22,4 25,0 -2,6 42 45 -3 41 41
Frp 10,3 15,2 -4,9 19 27 -8 19 19
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2 13 13
Sp 15,7 10,3 5,4 29 19 10 31 31
KrF 3,6 4,2 -0,6 3 8 -5 3 3
Venstre 2,3 4,4 -2,1 2 8 -6 1 1
MDG 6,0 3,2 2,8 11 1 10 11 11
Rødt 3,6 2,4 1,2 2 1 1 2 2
Andre 2,8 1,8 1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 2 0 1 1+1 0 0
Oslo 6 5 1 2+1 0 0 1 2 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 4 4+1 2 1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,649569 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,612601 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,612491 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 H Nord-Trøndelag 0,527838 Mandat tildelt
5 H Sogn og Fjordane 0,499839 Mandat tildelt
6 Sp Vest-Agder 0,492992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Finnmark 0,487394 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,476928 Mandat tildelt
9 Sp Nordland 0,453863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,453035 Mandat tildelt
11 SV Finnmark 0,422524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,421518 Mandat tildelt
13 SV Hordaland 0,419663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Buskerud 0,419239 Mandat tildelt
15 MDG Oslo 0,419086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
17 Frp Oppland 0,415023 Mandat tildelt
18 MDG Akershus 0,410921 Mandat tildelt
19 Ap Akershus 0,410693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hedmark 0,410554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oslo 0,409794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,408630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hedmark 0,404842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Sør-Trøndelag 0,402081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Rogaland 0,397406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Nordland 0,397272 Mandat tildelt
27 Ap Oslo 0,395243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Østfold 0,386320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Akershus 0,383868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Troms 0,381941 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Akershus 0,380194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Troms 0,379799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Buskerud 0,377522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Rogaland 0,371523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Akershus 0,367437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Hordaland 0,363037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vestfold 0,355211 Mandat tildelt
38 Frp Møre og Romsdal 0,352501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Aust-Agder 0,351473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Buskerud 0,349466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Østfold 0,349360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Rogaland 0,347111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Hordaland 0,345375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Østfold 0,340545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Buskerud 0,336584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Oppland 0,334525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Vest-Agder 0,334406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,334087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Akershus 0,328598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Møre og Romsdal 0,327225 Mandat tildelt
51 MDG Vestfold 0,326268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Telemark 0,326100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Hordaland 0,325003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vestfold 0,323575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Oppland 0,322387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Nordland 0,321415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vestfold 0,319956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Østfold 0,316793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Nord-Trøndelag 0,311714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Hordaland 0,306915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Troms 0,306285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Telemark 0,304541 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Finnmark 0,301867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,299294 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Rogaland 0,297691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Nordland 0,297510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nord-Trøndelag 0,297319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Telemark 0,296283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Møre og Romsdal 0,295770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Sør-Trøndelag 0,292383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Hedmark 0,290661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Nordland 0,288741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Møre og Romsdal 0,284862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Møre og Romsdal 0,279451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Oppland 0,277097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Møre og Romsdal 0,276050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Buskerud 0,273866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Hedmark 0,273720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Sogn og Fjordane 0,271020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Vest-Agder 0,267099 Mandat tildelt
82 MDG Troms 0,263259 Mandat tildelt
83 Ap Nord-Trøndelag 0,260981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Vest-Agder 0,256649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Oppland 0,249585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Vest-Agder 0,249398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Finnmark 0,243954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Aust-Agder 0,242667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Sør-Trøndelag 0,237712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Sogn og Fjordane 0,234211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Buskerud 0,229570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Aust-Agder 0,229437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Vestfold 0,228946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Telemark 0,228767 Mandat tildelt
96 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Oppland 0,217696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Hedmark 0,215849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Østfold 0,211058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Rogaland 0,206030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Troms 0,205995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Troms 0,201621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Sogn og Fjordane 0,201394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Vest-Agder 0,193436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Vestfold 0,190870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Telemark 0,186785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 H Finnmark 0,171648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Finnmark 0,159243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,143803 Mandat tildelt