Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,0 27,4 -1,4 47 49 -2 48 47
Høyre 23,1 25,0 -1,9 42 45 -3 42 42
Frp 10,7 15,2 -4,5 20 27 -7 20 20
SV 6,8 6,0 0,8 12 11 1 12 12
Sp 13,3 10,3 3,0 25 19 6 24 25
KrF 3,6 4,2 -0,6 3 8 -5 3 3
Venstre 3,5 4,4 -0,9 2 8 -6 2 2
MDG 4,9 3,2 1,7 9 1 8 9 9
Rødt 5,2 2,4 2,8 9 1 8 9 9
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1+1 1 0 1 1 1 0
Oslo 5+1 5 1 2 0 0 1 2 3 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,570953 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,544365 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,530457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 H Sogn og Fjordane 0,515435 Mandat tildelt
5 Frp Finnmark 0,506412 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,504763 Mandat tildelt
7 R Nordland 0,498691 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,495442 Mandat tildelt
9 H Hordaland 0,467196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Oslo 0,465318 Mandat tildelt
11 Ap Hordaland 0,464975 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oppland 0,431152 Mandat tildelt
13 Frp Oslo 0,425700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,421400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Akershus 0,409120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Sør-Trøndelag 0,400539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Finnmark 0,399085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Oslo 0,398093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hordaland 0,396354 Mandat tildelt
20 SV Buskerud 0,395936 Mandat tildelt
21 Ap Rogaland 0,395882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Akershus 0,395864 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Nordland 0,395757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Østfold 0,395274 Mandat tildelt
25 SV Hedmark 0,387781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Rogaland 0,383137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,381707 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Troms 0,380477 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Østfold 0,368760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Oslo 0,368331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Møre og Romsdal 0,366187 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,360592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Akershus 0,359080 Mandat tildelt
34 Ap Østfold 0,348024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Buskerud 0,347108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,344522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Oslo 0,342258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Akershus 0,335598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Vestfold 0,335444 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,333686 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Oppland 0,333244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Vest-Agder 0,333119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Østfold 0,329097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nord-Trøndelag 0,323803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Rogaland 0,323462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hordaland 0,318831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Vestfold 0,318730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Troms 0,315856 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Østfold 0,315533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nordland 0,309068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Møre og Romsdal 0,309030 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Telemark 0,308636 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Møre og Romsdal 0,305010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Telemark 0,303375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nordland 0,297759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Hedmark 0,289549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Buskerud 0,285380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Buskerud 0,284508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Møre og Romsdal 0,283767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Hedmark 0,282276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Telemark 0,279817 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Buskerud 0,268623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Vestfold 0,266451 Mandat tildelt
64 MDG Hordaland 0,265408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Nordland 0,262481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Oppland 0,261705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Sør-Trøndelag 0,261078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Nord-Trøndelag 0,259971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Oppland 0,257373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Vest-Agder 0,257194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Akershus 0,251356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Østfold 0,250850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sør-Trøndelag 0,246936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Troms 0,246569 Mandat tildelt
75 Ap Finnmark 0,243008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Vest-Agder 0,242385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Aust-Agder 0,241741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Vestfold 0,240767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vestfold 0,237837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,236600 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Sogn og Fjordane 0,233326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Hordaland 0,231349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Møre og Romsdal 0,228248 Mandat tildelt
84 SV Nord-Trøndelag 0,227601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Telemark 0,227374 Mandat tildelt
86 R Buskerud 0,223726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Vest-Agder 0,218117 Mandat tildelt
88 MDG Troms 0,214999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Troms 0,214011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Nordland 0,210884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Sogn og Fjordane 0,209216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Vest-Agder 0,200948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Telemark 0,194029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Rogaland 0,192845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,190421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Telemark 0,186803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Møre og Romsdal 0,185952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Oppland 0,181290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Oppland 0,177788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Finnmark 0,177028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Hedmark 0,176245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Hedmark 0,163780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Sogn og Fjordane 0,151661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Vest-Agder 0,147095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Nord-Trøndelag 0,141141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Aust-Agder 0,134031 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Finnmark 0,133542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Finnmark 0,130047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Aust-Agder 0,121712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,117451 Mandat tildelt