Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,0 27,4 -1,4 48 49 -1 47 48
Høyre 21,0 25,0 -4,0 38 45 -7 38 38
Frp 11,6 15,2 -3,6 21 27 -6 22 21
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2 13 13
Sp 14,7 10,3 4,4 27 19 8 27 27
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 3
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 3,9 3,2 0,7 2 1 1 2 2
Rødt 5,4 2,4 3,0 10 1 9 10 10
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 5 2 1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 5 1 2 0+1 0 2 1 3 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 4 2 1 2 1 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,613921 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,592934 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,573466 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,537149 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,517862 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,494835 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,482767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Sogn og Fjordane 0,468599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Oppland 0,467419 Mandat tildelt
10 Ap Oslo 0,465318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Vest-Agder 0,461592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oslo 0,461516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Rogaland 0,429903 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,425308 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Nordland 0,424952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,424720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Finnmark 0,422524 Mandat tildelt
18 SV Oslo 0,421518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hordaland 0,419663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Buskerud 0,419239 Mandat tildelt
21 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
22 Frp Akershus 0,413816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hedmark 0,410554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Akershus 0,409120 Mandat tildelt
25 Ap Sør-Trøndelag 0,400539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Møre og Romsdal 0,397005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Rogaland 0,395882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Nordland 0,395757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,390930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Oslo 0,383090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Østfold 0,382937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Oslo 0,382498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Troms 0,380477 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Akershus 0,380194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Hedmark 0,379060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Akershus 0,364990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Hordaland 0,361647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Buskerud 0,358258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Troms 0,355606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Aust-Agder 0,355270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Vestfold 0,355211 Mandat tildelt
42 Frp Nord-Trøndelag 0,351042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Rogaland 0,348307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Østfold 0,348024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,345646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Sør-Trøndelag 0,342978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Rogaland 0,335887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nordland 0,335064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Oppland 0,333244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Vest-Agder 0,333119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,327225 Mandat tildelt
53 Sp Hordaland 0,323382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Østfold 0,319264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Vestfold 0,318730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Buskerud 0,315547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,313205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Buskerud 0,308439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Akershus 0,307662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Telemark 0,305333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Telemark 0,303375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vestfold 0,303353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Oppland 0,301853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Oslo 0,300397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Telemark 0,296283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Hedmark 0,289549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Troms 0,287142 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Møre og Romsdal 0,283767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Finnmark 0,282642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Telemark 0,280574 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Rogaland 0,278733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nord-Trøndelag 0,278385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Møre og Romsdal 0,277289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Oppland 0,277097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sør-Trøndelag 0,273768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Nordland 0,270694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Buskerud 0,268623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sør-Trøndelag 0,267712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Akershus 0,261023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Nord-Trøndelag 0,259971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Møre og Romsdal 0,258465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Vestfold 0,257847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Vest-Agder 0,256649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Hedmark 0,256627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Troms 0,256067 Mandat tildelt
87 Sp Sogn og Fjordane 0,253763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Vestfold 0,250029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Finnmark 0,243008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Aust-Agder 0,241741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Buskerud 0,241158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Hordaland 0,240257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Telemark 0,236097 Mandat tildelt
95 H Oppland 0,233978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Vest-Agder 0,233807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Sogn og Fjordane 0,233326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Buskerud 0,232350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Troms 0,232001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Møre og Romsdal 0,227343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Sogn og Fjordane 0,226840 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Vest-Agder 0,217853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Aust-Agder 0,215095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Østfold 0,214063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Telemark 0,210357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Rogaland 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Troms 0,201621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Møre og Romsdal 0,193096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Oppland 0,188295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Frp Finnmark 0,182991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 Sp Vestfold 0,178706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 R Hedmark 0,170091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 V Vest-Agder 0,169779 Mandat tildelt
118 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 R Vest-Agder 0,152741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 R Nord-Trøndelag 0,146548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 SV Aust-Agder 0,141904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 R Finnmark 0,138683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 Frp Aust-Agder 0,131947 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Hedmark 0,131224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Telemark 0,125481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 V Oppland 0,120000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt
130 V Aust-Agder 0,092164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 R Sogn og Fjordane 0,085511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 V Nord-Trøndelag 0,084113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 R Aust-Agder 0,083781 Mandat tildelt