Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,0 27,4 -1,4 48 49 -1 47 48
Høyre 21,0 25,0 -4,0 38 45 -7 38 38
Frp 11,6 15,2 -3,6 21 27 -6 22 21
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2 13 13
Sp 14,7 10,3 4,4 27 19 8 27 27
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 3
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 3,9 3,2 0,7 2 1 1 2 2
Rødt 5,4 2,4 3,0 10 1 9 10 10
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 5 2 1 1 0 1 1 1 0
Oslo 5 4 1 2 0+1 0 2 1 3 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 4 2 1 2 1 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,613921 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,592934 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,543284 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,537149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Nordland 0,517862 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,494835 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,482767 Mandat tildelt
8 SV Buskerud 0,479131 Mandat tildelt
9 H Sogn og Fjordane 0,468599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Vest-Agder 0,461592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Akershus 0,455796 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Akershus 0,444476 Mandat tildelt
13 H Oslo 0,443578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oslo 0,440827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oslo 0,437226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Rogaland 0,429903 Mandat tildelt
17 Sp Nordland 0,424952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,424720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Finnmark 0,422524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hordaland 0,419663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
22 SV Hedmark 0,410554 Mandat tildelt
23 Ap Sør-Trøndelag 0,400539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Oppland 0,399893 Mandat tildelt
25 SV Oslo 0,399333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Rogaland 0,395882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Nordland 0,395757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Rogaland 0,390930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Østfold 0,382937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Troms 0,380477 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Hedmark 0,379060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Akershus 0,378051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Møre og Romsdal 0,373972 Mandat tildelt
34 Frp Akershus 0,367837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Oslo 0,362367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Oppland 0,362223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Hordaland 0,361647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,360625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Troms 0,355606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Aust-Agder 0,355270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Vestfold 0,355211 Mandat tildelt
42 Frp Buskerud 0,352502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nord-Trøndelag 0,351042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Rogaland 0,348307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Østfold 0,348024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hordaland 0,345646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Sør-Trøndelag 0,342978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,337950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Rogaland 0,335887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nordland 0,335064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Vest-Agder 0,333119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Oppland 0,332516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Akershus 0,324436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Møre og Romsdal 0,324305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Hordaland 0,323382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Østfold 0,319264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Vestfold 0,318730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Møre og Romsdal 0,316902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Sør-Trøndelag 0,313205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Buskerud 0,306998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Telemark 0,305333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Telemark 0,303375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vestfold 0,303353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Telemark 0,296283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Møre og Romsdal 0,295389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Hedmark 0,289549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Troms 0,287142 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Oslo 0,284587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Finnmark 0,282642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Oppland 0,280774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Telemark 0,280574 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Rogaland 0,278733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nord-Trøndelag 0,278385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Buskerud 0,275609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Sør-Trøndelag 0,273768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Møre og Romsdal 0,272232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Nordland 0,270694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Sør-Trøndelag 0,267712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Buskerud 0,265543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Nord-Trøndelag 0,259971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Møre og Romsdal 0,259820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vestfold 0,257847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vest-Agder 0,256649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Hedmark 0,256627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Troms 0,256067 Mandat tildelt
88 Sp Sogn og Fjordane 0,253763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Vestfold 0,250029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Buskerud 0,245663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Finnmark 0,243008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Aust-Agder 0,241741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Hordaland 0,240257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Telemark 0,236097 Mandat tildelt
96 H Vest-Agder 0,233807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Sogn og Fjordane 0,233326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Akershus 0,232020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Troms 0,232001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Sogn og Fjordane 0,226840 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Oppland 0,225954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Møre og Romsdal 0,220681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Vest-Agder 0,217853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Aust-Agder 0,215095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Østfold 0,214063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Frp Telemark 0,210357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Rogaland 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Troms 0,201621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Oppland 0,186968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Frp Finnmark 0,182991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 Sp Vestfold 0,178706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 R Hedmark 0,170091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 V Vest-Agder 0,169779 Mandat tildelt
118 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 R Vest-Agder 0,152741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 R Nord-Trøndelag 0,146548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 V Oppland 0,144000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 SV Aust-Agder 0,141904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 R Finnmark 0,138683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 Frp Aust-Agder 0,131947 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Hedmark 0,131224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 V Telemark 0,125481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt
130 V Aust-Agder 0,092164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 R Sogn og Fjordane 0,085511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 V Nord-Trøndelag 0,084113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 R Aust-Agder 0,083781 Mandat tildelt