Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,0 26,3 -0,3 48 48 0 47 47
Høyre 20,9 20,4 0,5 37 36 1 38 37
Frp 12,0 11,6 0,4 22 21 1 22 22
SV 8,8 7,6 1,2 16 13 3 16 16
Sp 13,3 13,5 -0,2 24 28 -4 24 25
KrF 3,6 3,8 -0,2 3 3 0 3 3
Venstre 4,8 4,6 0,2 9 8 1 9 9
MDG 3,0 3,9 -0,9 1 3 -2 1 1
Rødt 5,3 4,7 0,6 9 8 1 9 9
Andre 2,2 3,6 -1,4 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 5+1 2 2 2 0 1 0 1 0
Oslo 5 5 1 3+1 0 0 2 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 4 2 2 2 1 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,678102 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,622802 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,589325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 R Sør-Trøndelag 0,567236 Mandat tildelt
5 R Rogaland 0,542160 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,522240 Mandat tildelt
7 Sp Vest-Agder 0,508616 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Møre og Romsdal 0,507324 Mandat tildelt
9 R Nordland 0,486456 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,476625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Hedmark 0,474190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,460350 Mandat tildelt
13 SV Buskerud 0,454190 Mandat tildelt
14 Sp Rogaland 0,444418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oppland 0,443083 Mandat tildelt
16 H Nord-Trøndelag 0,435265 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Vestfold 0,430806 Mandat tildelt
18 V Akershus 0,428830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,418957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Nordland 0,418909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,417533 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oslo 0,414853 Mandat tildelt
23 R Østfold 0,411375 Mandat tildelt
24 V Sør-Trøndelag 0,409440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Aust-Agder 0,399772 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Oslo 0,397996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oslo 0,392933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hordaland 0,391855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Akershus 0,389651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Møre og Romsdal 0,389502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Østfold 0,370691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Buskerud 0,370558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Rogaland 0,355236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Telemark 0,352544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Oslo 0,352253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Østfold 0,349459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nordland 0,335469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Nordland 0,334202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nord-Trøndelag 0,331511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Hedmark 0,331449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Rogaland 0,321672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oppland 0,321404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Møre og Romsdal 0,319271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,316999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Sør-Trøndelag 0,315250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Troms 0,313379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Akershus 0,312012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vestfold 0,308724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Vest-Agder 0,307471 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Østfold 0,306626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hordaland 0,306216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Sør-Trøndelag 0,304563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Vestfold 0,298108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Buskerud 0,295145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hordaland 0,291921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sogn og Fjordane 0,288248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Finnmark 0,285355 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Akershus 0,282545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Finnmark 0,280738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Sogn og Fjordane 0,279775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Buskerud 0,271301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Telemark 0,270406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Troms 0,269658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,268428 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sør-Trøndelag 0,267731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sør-Trøndelag 0,267169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Buskerud 0,265527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Akershus 0,264984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Nord-Trøndelag 0,263768 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Hordaland 0,261639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Møre og Romsdal 0,261114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Telemark 0,260912 Mandat tildelt
73 V Vestfold 0,259571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vestfold 0,256781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Oppland 0,255755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Rogaland 0,255613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Østfold 0,245738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Troms 0,241506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Finnmark 0,241097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Møre og Romsdal 0,241003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Troms 0,230648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Nord-Trøndelag 0,227100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Hedmark 0,226698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vest-Agder 0,226427 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Finnmark 0,225637 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nordland 0,220063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,218588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Vest-Agder 0,218378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Hedmark 0,217491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Møre og Romsdal 0,214514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Oppland 0,213779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nordland 0,207587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Aust-Agder 0,207549 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,204504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Oppland 0,200991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Vestfold 0,195171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Aust-Agder 0,191205 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Vest-Agder 0,190018 Mandat tildelt
99 SV Østfold 0,186622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Vest-Agder 0,179033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Nord-Trøndelag 0,177759 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Finnmark 0,149193 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,143523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Sogn og Fjordane 0,141088 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Aust-Agder 0,137024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Sogn og Fjordane 0,134967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Troms 0,129166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Aust-Agder 0,125587 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,125176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,118460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,107519 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,101435 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,084704 Mandat tildelt
114 V Finnmark 0,060334 Mandat tildelt