Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,9 26,3 -0,4 49 48 1 49 49
Høyre 25,6 20,4 5,2 44 36 8 44 44
Frp 14,6 11,6 3,0 25 21 4 25 25
SV 7,7 7,6 0,1 13 13 0 13 13
Sp 10,3 13,5 -3,2 18 28 -10 18 18
KrF 3,9 3,8 0,1 3 3 0 3 3
Venstre 5,2 4,6 0,6 9 8 1 9 9
MDG 2,2 3,9 -1,7 1 3 -2 1 1
Rødt 4,1 4,7 -0,6 7 8 -1 7 7
Andre 0,5 3,6 -3,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 1 1 0 1 0 0+1 0
Oslo 5 6 1+1 3 0 0 2 1 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1 1 1 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,614954 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,607222 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,577704 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,544979 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,516348 Mandat tildelt
6 SV Østfold 0,489895 Mandat tildelt
7 Frp Oslo 0,478064 Mandat tildelt
8 Frp Hordaland 0,476762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Akershus 0,464573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Oslo 0,456422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Oslo 0,454170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Vestfold 0,453419 Mandat tildelt
13 SV Hordaland 0,446565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Møre og Romsdal 0,443885 Mandat tildelt
15 V Sør-Trøndelag 0,443580 Mandat tildelt
16 R Sør-Trøndelag 0,438782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,435122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,432745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Oslo 0,431164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,419868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Rogaland 0,419426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Hedmark 0,414936 Mandat tildelt
23 H Akershus 0,413508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Akershus 0,412043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nordland 0,408161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nord-Trøndelag 0,403377 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Akershus 0,402710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Buskerud 0,397435 Mandat tildelt
29 Sp Vest-Agder 0,393873 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Rogaland 0,391368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Møre og Romsdal 0,388446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Buskerud 0,388285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Vestfold 0,376950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Hordaland 0,376789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Nordland 0,376315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,375579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Sør-Trøndelag 0,373047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Oslo 0,363001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Buskerud 0,359092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sogn og Fjordane 0,350681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Sør-Trøndelag 0,345570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Rogaland 0,344182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Finnmark 0,343842 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Akershus 0,338632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Oppland 0,330120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,328793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sør-Trøndelag 0,325046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Østfold 0,318229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Vestfold 0,312406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Møre og Romsdal 0,311064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Aust-Agder 0,309592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Telemark 0,308482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Nordland 0,307870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Troms 0,293837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nord-Trøndelag 0,293117 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Buskerud 0,287642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Østfold 0,287081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Buskerud 0,286974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Møre og Romsdal 0,286254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Troms 0,282512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Oppland 0,281266 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Vestfold 0,281191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Sør-Trøndelag 0,275848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vest-Agder 0,275485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vestfold 0,270107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vest-Agder 0,269002 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,267490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,266392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Østfold 0,266196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Telemark 0,265934 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Oppland 0,261856 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nordland 0,258819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Hedmark 0,256685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Østfold 0,255107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,254226 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Finnmark 0,249647 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Hordaland 0,244883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Troms 0,242692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Møre og Romsdal 0,232390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,230784 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Vestfold 0,230615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Nordland 0,224931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Rogaland 0,223657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Sogn og Fjordane 0,216665 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Hedmark 0,211811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Buskerud 0,209897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Telemark 0,209404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Troms 0,208607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Vest-Agder 0,205853 Mandat tildelt
90 R Møre og Romsdal 0,202015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Telemark 0,201837 Mandat tildelt
92 Sp Finnmark 0,186714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Finnmark 0,181515 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Oppland 0,179689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Sogn og Fjordane 0,178941 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Nord-Trøndelag 0,177724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Hedmark 0,175365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Finnmark 0,174538 Mandat tildelt
99 H Sogn og Fjordane 0,172820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Aust-Agder 0,167282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Aust-Agder 0,166705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Oppland 0,155482 Mandat tildelt
103 V Hedmark 0,155458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,139953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Vest-Agder 0,138519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Nord-Trøndelag 0,137521 Mandat tildelt
107 V Oppland 0,135616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Telemark 0,128315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,116507 Mandat tildelt
110 V Aust-Agder 0,109911 Mandat tildelt