Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,8 27,4 -1,6 45 49 -4 44 46
Høyre 26,7 25,0 1,7 47 45 2 46 45
Frp 14,9 15,2 -0,3 26 27 -1 26 27
SV 6,0 6,0 0,0 10 11 -1 10 10
Sp 10,6 10,3 0,3 18 19 -1 20 18
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 4,8 3,2 1,6 8 1 7 8 8
Rødt 2,2 2,4 -0,2 1 1 0 1 1
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 5+1 2 2 0 0 2 2 1 0
Hedmark 2 1 1 0 2 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,613921 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,558217 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,519615 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,510509 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,504063 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,494461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Oslo 0,487075 Mandat tildelt
8 Ap Oslo 0,461737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,457555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Nord-Trøndelag 0,450917 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Hordaland 0,443976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,441821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Rogaland 0,429903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Møre og Romsdal 0,419725 Mandat tildelt
15 Sp Oslo 0,413537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,409159 Mandat tildelt
17 Ap Akershus 0,405974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Østfold 0,405920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hedmark 0,402244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Finnmark 0,401895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Sør-Trøndelag 0,397463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Buskerud 0,396180 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Rogaland 0,392842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Nordland 0,392704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Hordaland 0,388651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Vestfold 0,386599 Mandat tildelt
28 Frp Akershus 0,379670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Buskerud 0,373182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Akershus 0,369762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Troms 0,365085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Akershus 0,364990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Oppland 0,362765 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Rogaland 0,362328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Hordaland 0,358862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Rogaland 0,358674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Telemark 0,356743 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Oslo 0,355684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,352546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Finnmark 0,352104 Mandat tildelt
42 SV Oslo 0,351264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Hordaland 0,349719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Buskerud 0,349374 Mandat tildelt
45 SV Østfold 0,348812 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Østfold 0,345344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,344172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Sør-Trøndelag 0,343869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Sør-Trøndelag 0,342978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hedmark 0,342128 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Oslo 0,335271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Rogaland 0,334990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Nord-Trøndelag 0,334566 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Vest-Agder 0,332822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,331199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Østfold 0,331103 Mandat tildelt
57 Ap Oppland 0,330682 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Vest-Agder 0,330560 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Sør-Trøndelag 0,329017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Akershus 0,328744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,326280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Akershus 0,316834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Vestfold 0,316277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Møre og Romsdal 0,310634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Østfold 0,309066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nordland 0,306433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Møre og Romsdal 0,305963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Sogn og Fjordane 0,304980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Telemark 0,301042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Oslo 0,300397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,298013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Oppland 0,297496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vest-Agder 0,297271 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vestfold 0,295995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sogn og Fjordane 0,291347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
77 H Buskerud 0,286573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Sør-Trøndelag 0,284440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Møre og Romsdal 0,281585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vest-Agder 0,279828 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Buskerud 0,279600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Vestfold 0,275493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Østfold 0,274961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Aust-Agder 0,273481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Hedmark 0,273335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Møre og Romsdal 0,272688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Telemark 0,270199 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Vestfold 0,261006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Hordaland 0,259999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Buskerud 0,258330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Nordland 0,258233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Nord-Trøndelag 0,257971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Nordland 0,257156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Troms 0,256433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Aust-Agder 0,256206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Telemark 0,246885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Telemark 0,243375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Buskerud 0,241158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Ap Aust-Agder 0,239873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Østfold 0,237499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,235044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Ap Sogn og Fjordane 0,231523 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Oppland 0,230922 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sør-Trøndelag 0,230352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Hedmark 0,229979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Møre og Romsdal 0,227343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Ap Troms 0,226529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Møre og Romsdal 0,223580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Sp Telemark 0,220164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Vest-Agder 0,213858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 MDG Vest-Agder 0,213660 Mandat tildelt
116 MDG Troms 0,210607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 H Nord-Trøndelag 0,209731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 KrF Vest-Agder 0,205653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 H Finnmark 0,204614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 Sp Finnmark 0,203826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 SV Nord-Trøndelag 0,200821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 Frp Oppland 0,200138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 H Sogn og Fjordane 0,198593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 MDG Telemark 0,182983 Mandat tildelt
127 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 KrF Buskerud 0,179091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Oppland 0,174147 Mandat tildelt
130 MDG Hedmark 0,172668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 V Vest-Agder 0,169779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 Frp Aust-Agder 0,169492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
134 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
135 SV Sogn og Fjordane 0,133796 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
136 V Hedmark 0,131224 Mandat tildelt
137 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
138 MDG Finnmark 0,127374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
139 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
140 V Telemark 0,125481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
141 V Oppland 0,120000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
142 SV Aust-Agder 0,118238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
143 MDG Aust-Agder 0,115043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
144 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt
145 KrF Nord-Trøndelag 0,105435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
146 KrF Hedmark 0,105400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
147 MDG Nord-Trøndelag 0,104772 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
148 KrF Oppland 0,102719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
149 MDG Sogn og Fjordane 0,100914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
150 V Aust-Agder 0,092164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
151 V Nord-Trøndelag 0,084113 Mandat tildelt