Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,8 27,4 -1,6 45 49 -4 44 49
Høyre 26,7 25,0 1,7 47 45 2 46 46
Frp 14,9 15,2 -0,3 26 27 -1 26 26
SV 6,0 6,0 0,0 10 11 -1 10 10
Sp 10,6 10,3 0,3 18 19 -1 20 17
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1 7 6
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 6
MDG 4,8 3,2 1,6 8 1 7 8 8
Rødt 2,2 2,4 -0,2 1 1 0 1 1
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 4+1 6 2 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 5 5 2 2 0 0 1+1 2 1 0
Hedmark 2 1 1 0 2 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,613921 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,558217 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,519615 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,510509 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,504063 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,494461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Møre og Romsdal 0,479685 Mandat tildelt
8 V Oslo 0,474311 Mandat tildelt
9 Frp Akershus 0,472478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,461439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Nord-Trøndelag 0,450917 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Hordaland 0,443976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Hordaland 0,441821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Akershus 0,441058 Mandat tildelt
15 Ap Oslo 0,437435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Rogaland 0,429903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Buskerud 0,426494 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,406715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Østfold 0,405920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Hedmark 0,402244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Finnmark 0,401895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Buskerud 0,399284 Mandat tildelt
23 Ap Sør-Trøndelag 0,397463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Oppland 0,396818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Rogaland 0,392842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Nordland 0,392704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Oslo 0,391772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Hordaland 0,388651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Vestfold 0,386599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Oslo 0,375788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Troms 0,365085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Akershus 0,363697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Rogaland 0,362328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Hordaland 0,358862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,358674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Oppland 0,356995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Telemark 0,356743 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Møre og Romsdal 0,355010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Finnmark 0,352104 Mandat tildelt
41 SV Hordaland 0,349719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Møre og Romsdal 0,349672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Østfold 0,348812 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Østfold 0,345344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,344172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sør-Trøndelag 0,343869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Sør-Trøndelag 0,342978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hedmark 0,342128 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Oslo 0,336963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Rogaland 0,334990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Nord-Trøndelag 0,334566 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Vest-Agder 0,332822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oslo 0,332776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Vestfold 0,331199 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Østfold 0,331103 Mandat tildelt
56 Ap Vest-Agder 0,330560 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Sør-Trøndelag 0,329017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Akershus 0,328677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Buskerud 0,327512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Hedmark 0,326280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Akershus 0,324436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Møre og Romsdal 0,321812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Buskerud 0,319543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Oslo 0,317625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Vestfold 0,316277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Møre og Romsdal 0,311643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Østfold 0,309066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Nordland 0,306433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sogn og Fjordane 0,304980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Telemark 0,301042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,298013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vest-Agder 0,297271 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vestfold 0,295995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Buskerud 0,295234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Akershus 0,292217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sogn og Fjordane 0,291347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Møre og Romsdal 0,287793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
79 H Sør-Trøndelag 0,284440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Akershus 0,281630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vest-Agder 0,279828 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Oppland 0,277106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Buskerud 0,275609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Vestfold 0,275493 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Østfold 0,274961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Aust-Agder 0,273481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Hedmark 0,273335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Buskerud 0,271666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Telemark 0,270199 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Oppland 0,261191 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Vestfold 0,261006 Mandat tildelt
93 MDG Hordaland 0,259999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Møre og Romsdal 0,259820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Nordland 0,258233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Ap Nord-Trøndelag 0,257971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Nordland 0,257156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Troms 0,256433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Aust-Agder 0,256206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Møre og Romsdal 0,255520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Telemark 0,246885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Telemark 0,243375 Mandat tildelt
103 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Oppland 0,240166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Ap Aust-Agder 0,239873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Østfold 0,237499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Finnmark 0,235044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Ap Sogn og Fjordane 0,231523 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sør-Trøndelag 0,230352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Hedmark 0,229979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Ap Troms 0,226529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Sp Telemark 0,220164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Vest-Agder 0,213858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 MDG Vest-Agder 0,213660 Mandat tildelt
117 MDG Troms 0,210607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 H Nord-Trøndelag 0,209731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 MDG Oppland 0,208977 Mandat tildelt
120 KrF Vest-Agder 0,205653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 KrF Buskerud 0,204675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 H Finnmark 0,204614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 Sp Finnmark 0,203826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 SV Nord-Trøndelag 0,200821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 H Sogn og Fjordane 0,198593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Telemark 0,182983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Hedmark 0,172668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 V Vest-Agder 0,169779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 Frp Aust-Agder 0,169492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
134 V Oppland 0,144000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
135 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
136 SV Sogn og Fjordane 0,133796 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
137 V Hedmark 0,131224 Mandat tildelt
138 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
139 MDG Finnmark 0,127374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
140 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
141 V Telemark 0,125481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
142 KrF Oppland 0,123263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
143 SV Aust-Agder 0,118238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
144 MDG Aust-Agder 0,115043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
145 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt
146 KrF Nord-Trøndelag 0,105435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
147 KrF Hedmark 0,105400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
148 MDG Nord-Trøndelag 0,104772 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
149 MDG Sogn og Fjordane 0,100914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
150 V Aust-Agder 0,092164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
151 V Nord-Trøndelag 0,084113 Mandat tildelt