Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,8 27,4 -1,6 46 49 -3 46 46
Høyre 20,6 25,0 -4,4 37 45 -8 37 36
Frp 12,0 15,2 -3,2 21 27 -6 21 21
SV 7,0 6,0 1,0 13 11 2 12 12
Sp 15,9 10,3 5,6 29 19 10 30 31
KrF 2,9 4,2 -1,3 1 8 -7 1 1
Venstre 2,5 4,4 -1,9 1 8 -7 1 1
MDG 7,0 3,2 3,8 12 1 11 12 12
Rødt 5,1 2,4 2,7 9 1 8 9 9
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0 0 0+1 0 0
Akershus 4+1 5 2 1 2 0 0 1 1 0
Oslo 5 4 1 2 0 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 4 4 2 1+1 2 0 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,595568 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,559963 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,555663 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 R Nordland 0,489046 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,485450 Mandat tildelt
6 H Finnmark 0,473618 Mandat tildelt
7 MDG Buskerud 0,465972 Mandat tildelt
8 SV Buskerud 0,465814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 MDG Oslo 0,463203 Mandat tildelt
10 H Sogn og Fjordane 0,459667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oslo 0,452295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Østfold 0,450740 Mandat tildelt
13 H Nordland 0,442558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Akershus 0,441058 Mandat tildelt
15 Ap Oslo 0,437435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,435134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Akershus 0,426141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,416632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Finnmark 0,410805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hordaland 0,408008 Mandat tildelt
21 SV Østfold 0,406915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,404411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Hedmark 0,402244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Hedmark 0,399194 Mandat tildelt
25 Ap Sør-Trøndelag 0,397463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Oppland 0,396818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Rogaland 0,392842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Nordland 0,392704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Oslo 0,388232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Vestfold 0,380639 Mandat tildelt
31 Frp Akershus 0,380512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Hordaland 0,379157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Troms 0,377548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Nordland 0,374965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Møre og Romsdal 0,372611 Mandat tildelt
36 H Akershus 0,370848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Buskerud 0,364648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Møre og Romsdal 0,363575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nord-Trøndelag 0,363131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Østfold 0,361696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Hordaland 0,358862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Hordaland 0,357562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Buskerud 0,353757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nordland 0,346622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Østfold 0,345344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vestfold 0,345306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Oslo 0,342235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Rogaland 0,341668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Vest-Agder 0,330560 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Akershus 0,328566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Oppland 0,323281 Mandat tildelt
52 Ap Møre og Romsdal 0,321812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Rogaland 0,317250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Vestfold 0,316277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Østfold 0,313185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Vest-Agder 0,311624 Mandat tildelt
57 H Møre og Romsdal 0,310859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Sør-Trøndelag 0,307234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Troms 0,307126 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Oppland 0,304811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Buskerud 0,304639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Telemark 0,301042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vestfold 0,297573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Telemark 0,288075 Mandat tildelt
65 H Troms 0,281670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Møre og Romsdal 0,281616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sør-Trøndelag 0,276937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Oppland 0,275429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Telemark 0,275240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sør-Trøndelag 0,268752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Telemark 0,266861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vestfold 0,266737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Nord-Trøndelag 0,257971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Sør-Trøndelag 0,252596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Hedmark 0,251823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Hedmark 0,251736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Buskerud 0,250811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vest-Agder 0,249517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Troms 0,241847 Mandat tildelt
80 Ap Finnmark 0,241137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Rogaland 0,240353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,239999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Aust-Agder 0,239873 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Vestfold 0,236136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Sogn og Fjordane 0,234662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nord-Trøndelag 0,234334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Sogn og Fjordane 0,231523 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Vest-Agder 0,229360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Hordaland 0,226911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Vest-Agder 0,225364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Telemark 0,222986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Østfold 0,221445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Akershus 0,219123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Telemark 0,217601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Nordland 0,217097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Oppland 0,213401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Aust-Agder 0,211004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Møre og Romsdal 0,208433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Troms 0,196021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Oppland 0,193419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Finnmark 0,189296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Finnmark 0,185767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Aust-Agder 0,167794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Hedmark 0,160624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,156103 Mandat tildelt
106 MDG Nord-Trøndelag 0,152822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Sogn og Fjordane 0,147171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Vest-Agder 0,144223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Nord-Trøndelag 0,138438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Aust-Agder 0,137968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Aust-Agder 0,136501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,130972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,080731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,079103 Mandat tildelt