Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,6 27,4 -1,8 45 49 -4 48 48
Høyre 34,0 25,0 9,0 58 45 13 57 58
Frp 19,7 15,2 4,5 35 27 8 33 35
SV 4,6 6,0 -1,4 8 11 -3 8 7
Sp 4,0 10,3 -6,3 7 19 -12 7 7
KrF 4,0 4,2 -0,2 7 8 -1 7 7
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0 8 7
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,7 2,4 -0,7 1 1 0 1 0
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 4 8 4 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 5 7 3 1+1 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 6 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 1 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Sør-Trøndelag 0,529814 Mandat tildelt
2 Sp Hedmark 0,515743 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,482294 Mandat tildelt
4 H Hordaland 0,476061 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Rogaland 0,461389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Oslo 0,454846 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Oslo 0,448836 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,445558 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Hordaland 0,439958 Mandat tildelt
10 SV Nordland 0,427982 Mandat tildelt
11 Sp Akershus 0,418612 Mandat tildelt
12 Sp Oppland 0,410691 Mandat tildelt
13 V Akershus 0,409497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Møre og Romsdal 0,409484 Mandat tildelt
15 KrF Akershus 0,399172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Rogaland 0,391385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Oslo 0,386986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Troms 0,386461 Mandat tildelt
19 V Sør-Trøndelag 0,384810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Rogaland 0,379219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Nord-Trøndelag 0,378740 Mandat tildelt
22 H Vest-Agder 0,378555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Sør-Trøndelag 0,372483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Østfold 0,369215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Buskerud 0,364925 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Sør-Trøndelag 0,362207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Møre og Romsdal 0,351660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vestfold 0,350819 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Aust-Agder 0,348246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Rogaland 0,347018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Sogn og Fjordane 0,345233 Mandat tildelt
32 V Oslo 0,337030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Østfold 0,323044 Mandat tildelt
34 H Møre og Romsdal 0,320666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,313047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Buskerud 0,292445 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Troms 0,290271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Aust-Agder 0,280474 Mandat tildelt
39 H Troms 0,278939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,272559 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Buskerud 0,270609 Mandat tildelt
42 SV Finnmark 0,269963 Mandat tildelt
43 Sp Østfold 0,268872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Hordaland 0,268121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Buskerud 0,267856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Østfold 0,267429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nord-Trøndelag 0,267065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Hordaland 0,263616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Hedmark 0,262290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Finnmark 0,260574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Møre og Romsdal 0,255064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Sogn og Fjordane 0,252881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Hedmark 0,249288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Telemark 0,249259 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Akershus 0,242900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Vestfold 0,242482 Mandat tildelt
57 KrF Telemark 0,237439 Mandat tildelt
58 KrF Sør-Trøndelag 0,234758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Finnmark 0,230692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Hordaland 0,229607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Oppland 0,227300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vestfold 0,226917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Nordland 0,218636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Vestfold 0,210923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Møre og Romsdal 0,209053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Østfold 0,203059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Vest-Agder 0,200634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Nordland 0,192719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vest-Agder 0,190481 Mandat tildelt