Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,6 26,3 -0,7 49 48 1 50 49
Høyre 34,0 20,4 13,6 56 36 20 57 57
Frp 19,7 11,6 8,1 34 21 13 33 34
SV 4,6 7,6 -3,0 8 13 -5 8 8
Sp 4,0 13,5 -9,5 7 28 -21 7 7
KrF 4,0 3,8 0,2 7 3 4 7 7
Venstre 4,6 4,6 0,0 8 8 0 7 7
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,7 4,7 -3,0 0 8 -8 0 0
Andre 2,0 3,6 -1,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 5 8 2 2 0 0 2+1 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,649879 Mandat tildelt
2 Sp Nordland 0,502548 Mandat tildelt
3 SV Sør-Trøndelag 0,494393 Mandat tildelt
4 H Akershus 0,484578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Rogaland 0,472822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Hordaland 0,471851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Akershus 0,469175 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,456739 Mandat tildelt
9 H Oslo 0,439506 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Hordaland 0,438970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Akershus 0,410958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Sør-Trøndelag 0,402594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Rogaland 0,400996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Rogaland 0,400845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Møre og Romsdal 0,392662 Mandat tildelt
16 V Sør-Trøndelag 0,392394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Akershus 0,388046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Oppland 0,384600 Mandat tildelt
19 V Oslo 0,381417 Mandat tildelt
20 H Møre og Romsdal 0,380182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Troms 0,375220 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Buskerud 0,368351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Rogaland 0,367718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Oslo 0,364918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Møre og Romsdal 0,362381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Vestfold 0,358739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Østfold 0,356299 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vest-Agder 0,355252 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,353896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Hedmark 0,353806 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Nordland 0,345084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Nord-Trøndelag 0,341479 Mandat tildelt
33 H Aust-Agder 0,337632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Østfold 0,334437 Mandat tildelt
35 Sp Buskerud 0,334319 Mandat tildelt
36 SV Troms 0,325585 Mandat tildelt
37 SV Oslo 0,303598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Østfold 0,292682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nordland 0,292057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Troms 0,282763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Østfold 0,281761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Aust-Agder 0,275871 Mandat tildelt
43 SV Hordaland 0,266779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Møre og Romsdal 0,265171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,262006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Hordaland 0,255477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Buskerud 0,254470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Sogn og Fjordane 0,252440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Vestfold 0,248740 Mandat tildelt
50 SV Hedmark 0,247857 Mandat tildelt
51 SV Akershus 0,246157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Telemark 0,243989 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vest-Agder 0,243688 Mandat tildelt
54 SV Buskerud 0,237443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nord-Trøndelag 0,236038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Østfold 0,235460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Telemark 0,235115 Mandat tildelt
58 H Sogn og Fjordane 0,229519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vestfold 0,225221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vestfold 0,220905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Finnmark 0,217531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,208674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Sør-Trøndelag 0,206560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Møre og Romsdal 0,205599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Nordland 0,198945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Telemark 0,184295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Vest-Agder 0,182124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oslo 0,177253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Vestfold 0,176068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Buskerud 0,171000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Oppland 0,168000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Hedmark 0,166141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Nordland 0,165509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,160726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Vest-Agder 0,152975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Finnmark 0,152237 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Finnmark 0,149193 Mandat tildelt
78 SV Nord-Trøndelag 0,137886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,137530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Troms 0,123773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Sogn og Fjordane 0,121581 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Aust-Agder 0,120210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Oppland 0,119956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Troms 0,117139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Telemark 0,113507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,106891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Sogn og Fjordane 0,103073 Mandat tildelt