Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,6 26,3 -0,7 46 48 -2 48 48
Høyre 22,4 20,4 2,0 39 36 3 39 39
Frp 10,1 11,6 -1,5 18 21 -3 18 17
SV 7,6 7,6 0,0 13 13 0 13 13
Sp 15,6 13,5 2,1 32 28 4 32 32
KrF 3,0 3,8 -0,8 2 3 -1 2 2
Venstre 4,3 4,6 -0,3 8 8 0 7 7
MDG 3,9 3,9 0,0 3 3 0 2 3
Rødt 4,7 4,7 0,0 8 8 0 8 8
Andre 2,8 3,6 -0,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 5+1 2 1 2 0 1 1 1 0
Oslo 4 5 1 3 0 0 2+1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 4 5 2 1 2 0 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,607470 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,570194 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,537860 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,503009 Mandat tildelt
5 H Akershus 0,493387 Mandat tildelt
6 SV Østfold 0,483520 Mandat tildelt
7 R Rogaland 0,480793 Mandat tildelt
8 H Nord-Trøndelag 0,466527 Mandat tildelt
9 H Sogn og Fjordane 0,453658 Mandat tildelt
10 H Oslo 0,447499 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Hordaland 0,440766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Hedmark 0,439586 Mandat tildelt
13 SV Møre og Romsdal 0,438131 Mandat tildelt
14 R Nordland 0,431385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Rogaland 0,426959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Møre og Romsdal 0,417456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hedmark 0,409516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Akershus 0,406696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Buskerud 0,392249 Mandat tildelt
20 H Vest-Agder 0,390085 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,384158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Rogaland 0,380730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,379040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Finnmark 0,376677 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Oppland 0,372944 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Vestfold 0,372074 Mandat tildelt
27 H Hordaland 0,367385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Sør-Trøndelag 0,366824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Østfold 0,364827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oslo 0,358289 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Oslo 0,356538 Mandat tildelt
32 Frp Aust-Agder 0,346001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,339750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vestfold 0,330887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oslo 0,330712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,329813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,328636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Akershus 0,327956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Sør-Trøndelag 0,326416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Oslo 0,312378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Telemark 0,304458 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Finnmark 0,300849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Østfold 0,294131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,287690 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nordland 0,282365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nord-Trøndelag 0,279008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Oppland 0,277567 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Sør-Trøndelag 0,272262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,269380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Møre og Romsdal 0,268718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vest-Agder 0,265530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Vestfold 0,264361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,248403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Troms 0,247205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Finnmark 0,246466 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sogn og Fjordane 0,242582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Buskerud 0,240575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Troms 0,239133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Buskerud 0,237884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Akershus 0,234976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,233091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Vestfold 0,232514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Hordaland 0,232015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Møre og Romsdal 0,231541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Telemark 0,231349 Mandat tildelt
66 H Oppland 0,229135 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Nord-Trøndelag 0,227809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sør-Trøndelag 0,224864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Aust-Agder 0,222435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Rogaland 0,220744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Østfold 0,220141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vestfold 0,216115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Troms 0,203268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Hedmark 0,201006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Finnmark 0,200087 Mandat tildelt
76 V Møre og Romsdal 0,192204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,190573 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Nordland 0,185952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Telemark 0,183968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Oppland 0,178237 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Sogn og Fjordane 0,176621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Vest-Agder 0,170236 Mandat tildelt
83 SV Aust-Agder 0,165140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Vest-Agder 0,158776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Nord-Trøndelag 0,157614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Hedmark 0,128567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Sogn og Fjordane 0,119697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Troms 0,115737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Oppland 0,112152 Mandat tildelt
90 R Aust-Agder 0,111369 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Telemark 0,106129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Sogn og Fjordane 0,096308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Aust-Agder 0,090864 Mandat tildelt