Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,6 26,3 -0,7 47 48 -1 47 47
Høyre 20,5 20,4 0,1 37 36 1 37 37
Frp 12,0 11,6 0,4 22 21 1 22 22
SV 9,0 7,6 1,4 16 13 3 16 16
Sp 13,1 13,5 -0,4 25 28 -3 26 25
KrF 3,4 3,8 -0,4 2 3 -1 2 2
Venstre 4,5 4,6 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,7 3,9 -0,2 3 3 0 2 3
Rødt 4,9 4,7 0,2 9 8 1 9 9
Andre 3,4 3,6 -0,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 5 2 1+1 2 0 1 1 1 0
Oslo 4 5 1 3+1 0 0 2 2 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 1+1 1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0 0+1 0
Hordaland 4 4 2 2 2 0 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,635742 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,524434 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,522240 Mandat tildelt
4 SV Møre og Romsdal 0,518833 Mandat tildelt
5 R Rogaland 0,501232 Mandat tildelt
6 SV Hedmark 0,484978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Akershus 0,481619 Mandat tildelt
8 Ap Oslo 0,472736 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Buskerud 0,464514 Mandat tildelt
10 H Akershus 0,451539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Nordland 0,449742 Mandat tildelt
12 V Rogaland 0,446845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Oppland 0,443083 Mandat tildelt
14 Ap Troms 0,441215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Vestfold 0,440602 Mandat tildelt
16 H Nord-Trøndelag 0,426914 Mandat tildelt
17 SV Oslo 0,424286 Mandat tildelt
18 Ap Akershus 0,412011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,410939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Nordland 0,410883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,409537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Rogaland 0,405551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Akershus 0,402030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oslo 0,392933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hordaland 0,391855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,389651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Sør-Trøndelag 0,383871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Møre og Romsdal 0,382034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Østfold 0,380343 Mandat tildelt
30 Ap Sør-Trøndelag 0,373870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Oslo 0,373117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Hordaland 0,369249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Telemark 0,360541 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vest-Agder 0,357005 Mandat tildelt
35 Frp Østfold 0,349459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Rogaland 0,348434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Oppland 0,341523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Østfold 0,339689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Vest-Agder 0,337667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nordland 0,335469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nord-Trøndelag 0,331511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oppland 0,328701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Oslo 0,325673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Sør-Trøndelag 0,322423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Rogaland 0,321672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Nordland 0,320589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Møre og Romsdal 0,319271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Vestfold 0,315775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Vest-Agder 0,314414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hordaland 0,313176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Buskerud 0,310932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vestfold 0,302820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Østfold 0,300756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Telemark 0,300702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Sør-Trøndelag 0,298732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Buskerud 0,295145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Finnmark 0,291820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sogn og Fjordane 0,288248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Hedmark 0,276877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Buskerud 0,276564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Vestfold 0,275581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Møre og Romsdal 0,275312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Finnmark 0,275299 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Nord-Trøndelag 0,269770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sør-Trøndelag 0,267169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Telemark 0,263286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Nord-Trøndelag 0,261900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Rogaland 0,261422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Sogn og Fjordane 0,258014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vestfold 0,256781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Buskerud 0,250849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Troms 0,249272 Mandat tildelt
73 V Buskerud 0,248941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Akershus 0,244974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Finnmark 0,244722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vestfold 0,243345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Hordaland 0,241900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Troms 0,241506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Møre og Romsdal 0,241399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Telemark 0,241203 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Aust-Agder 0,239174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Østfold 0,230370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Vest-Agder 0,226427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Troms 0,226225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nordland 0,225070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Telemark 0,218588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Hedmark 0,213322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Troms 0,212329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Oppland 0,209691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Hedmark 0,209605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Sogn og Fjordane 0,209143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Finnmark 0,208604 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Aust-Agder 0,203570 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Møre og Romsdal 0,201119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Aust-Agder 0,195534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Nordland 0,194654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Østfold 0,190872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Oppland 0,185838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Vest-Agder 0,178130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Vest-Agder 0,165529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Nord-Trøndelag 0,164346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Finnmark 0,149193 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Sogn og Fjordane 0,138381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Aust-Agder 0,137024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,134560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Sogn og Fjordane 0,124770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Troms 0,121076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,117372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Aust-Agder 0,116108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,111082 Mandat tildelt
111 V Sogn og Fjordane 0,100802 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,095101 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,079381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,056537 Mandat tildelt