Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,5 27,4 -1,9 48 49 -1 49 49
Høyre 26,2 25,0 1,2 50 45 5 50 50
Frp 16,1 15,2 0,9 30 27 3 31 31
SV 7,3 6,0 1,3 14 11 3 14 14
Sp 9,5 10,3 -0,8 18 19 -1 18 18
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 3,5 4,4 -0,9 2 8 -6 2 2
MDG 3,2 3,2 0,0 2 1 1 1 1
Rødt 3,5 2,4 1,1 2 1 1 1 1
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 3 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 5+1 6 2 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 2 1 1+1 0 0 0 0 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Finnmark 0,548048 Mandat tildelt
2 Frp Nord-Trøndelag 0,487235 Mandat tildelt
3 Sp Nordland 0,457725 Mandat tildelt
4 Ap Oslo 0,456369 Mandat tildelt
5 H Akershus 0,448985 Mandat tildelt
6 H Rogaland 0,434551 Mandat tildelt
7 H Hordaland 0,433546 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,428384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Oslo 0,427367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Hordaland 0,425490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Buskerud 0,425065 Mandat tildelt
12 SV Østfold 0,424375 Mandat tildelt
13 SV Hedmark 0,416287 Mandat tildelt
14 Frp Akershus 0,410242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,404420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Akershus 0,401254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Østfold 0,398319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Hedmark 0,397574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Buskerud 0,393688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Sør-Trøndelag 0,390761 Mandat tildelt
21 Ap Rogaland 0,388272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Nordland 0,388136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,387554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Akershus 0,385481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Oslo 0,384326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Troms 0,373156 Mandat tildelt
27 Frp Sør-Trøndelag 0,371559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Oslo 0,370631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Buskerud 0,368843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Vestfold 0,360142 Mandat tildelt
31 H Troms 0,358241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Vestfold 0,357870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Hordaland 0,354692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Telemark 0,350050 Mandat tildelt
35 Sp Hordaland 0,348312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Vestfold 0,346464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,345944 Mandat tildelt
38 Frp Hordaland 0,342667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Østfold 0,341329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Nordland 0,337723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Møre og Romsdal 0,331798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Akershus 0,331379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Møre og Romsdal 0,330607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Oppland 0,326839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vest-Agder 0,326713 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Oppland 0,325131 Mandat tildelt
47 Frp Troms 0,322005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Hedmark 0,320161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sogn og Fjordane 0,314814 Mandat tildelt
50 Ap Vestfold 0,312598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Sør-Trøndelag 0,305540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Vest-Agder 0,302379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Telemark 0,300412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Rogaland 0,300217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nord-Trøndelag 0,299846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Vest-Agder 0,298301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Telemark 0,297542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Østfold 0,297107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Sør-Trøndelag 0,294874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,291964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Oppland 0,291920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vest-Agder 0,291704 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,280922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sør-Trøndelag 0,280270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Nordland 0,279025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Møre og Romsdal 0,278403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Møre og Romsdal 0,278318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Sogn og Fjordane 0,273321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vestfold 0,270335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Aust-Agder 0,268356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,260215 Mandat tildelt
72 Frp Buskerud 0,256856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Nord-Trøndelag 0,254972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Finnmark 0,253960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Hedmark 0,248492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Hedmark 0,244975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nord-Trøndelag 0,244332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Finnmark 0,238341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Aust-Agder 0,237079 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Buskerud 0,231524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Troms 0,229823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Aust-Agder 0,229622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Sogn og Fjordane 0,228835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nordland 0,226387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Oppland 0,216252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Østfold 0,212859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Rogaland 0,207030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Nord-Trøndelag 0,205803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Troms 0,204422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Finnmark 0,200776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Telemark 0,197315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Sogn og Fjordane 0,194875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Aust-Agder 0,183139 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,162815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Aust-Agder 0,143850 Mandat tildelt