Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,5 27,4 -1,9 46 49 -3 47 46
Høyre 26,0 25,0 1,0 47 45 2 47 47
Frp 11,0 15,2 -4,2 20 27 -7 20 20
SV 7,1 6,0 1,1 13 11 2 13 13
Sp 13,5 10,3 3,2 24 19 5 24 24
KrF 4,0 4,2 -0,2 7 8 -1 7 7
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 4,4 3,2 1,2 8 1 7 8 8
Rødt 3,3 2,4 0,9 2 1 1 1 2
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 2 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 1 2 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3+1 5 2 1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,526678 Mandat tildelt
2 Frp Finnmark 0,520599 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,509327 Mandat tildelt
4 Sp Vestfold 0,492382 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 MDG Sør-Trøndelag 0,476347 Mandat tildelt
6 Ap Oslo 0,456369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Ap Hordaland 0,456033 Mandat tildelt
8 MDG Rogaland 0,453251 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,445559 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oppland 0,443226 Mandat tildelt
11 Frp Oslo 0,437639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,430239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Rogaland 0,426641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Nord-Trøndelag 0,424953 Mandat tildelt
15 Sp Vest-Agder 0,423902 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Finnmark 0,416665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oslo 0,415659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hordaland 0,413835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Buskerud 0,413413 Mandat tildelt
20 SV Østfold 0,412735 Mandat tildelt
21 KrF Møre og Romsdal 0,409484 Mandat tildelt
22 SV Hedmark 0,404874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Oslo 0,401335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Akershus 0,401254 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Akershus 0,399172 Mandat tildelt
26 Ap Sør-Trøndelag 0,392837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,392410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Nordland 0,390266 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Sogn og Fjordane 0,388415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Rogaland 0,388272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Nordland 0,388136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,387771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Oslo 0,386986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Møre og Romsdal 0,376460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Akershus 0,374924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Troms 0,373156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,370708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Buskerud 0,368843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Troms 0,355514 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Rogaland 0,352826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Vestfold 0,350280 Mandat tildelt
42 Sp Hedmark 0,348114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,347384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Rogaland 0,347018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Møre og Romsdal 0,343305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Østfold 0,341329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Østfold 0,338316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Nordland 0,335143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nord-Trøndelag 0,332883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Buskerud 0,329006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Hordaland 0,327773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Oppland 0,326839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Vest-Agder 0,326713 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Troms 0,326580 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Aust-Agder 0,326278 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Østfold 0,323044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Møre og Romsdal 0,322700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Nordland 0,317727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Hedmark 0,317724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Vestfold 0,312598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Oslo 0,307332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Østfold 0,302467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Akershus 0,301346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Telemark 0,297542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hordaland 0,296979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Buskerud 0,292490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Telemark 0,292153 Mandat tildelt
68 H Oppland 0,289693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vest-Agder 0,289476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Hedmark 0,283981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Østfold 0,283298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Akershus 0,282550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Østfold 0,282339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Aust-Agder 0,280474 Mandat tildelt
75 Sp Telemark 0,280402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Buskerud 0,279056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Møre og Romsdal 0,278318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oppland 0,277207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Oppland 0,273226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sør-Trøndelag 0,272597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vestfold 0,268271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Aust-Agder 0,266318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Hordaland 0,263616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Finnmark 0,259580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Buskerud 0,256296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Nord-Trøndelag 0,255656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sør-Trøndelag 0,253867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vest-Agder 0,253083 Mandat tildelt
89 Sp Sør-Trøndelag 0,251411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Vestfold 0,244511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Vestfold 0,239266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Finnmark 0,238341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Hordaland 0,238331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Nord-Trøndelag 0,237650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Telemark 0,237439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Møre og Romsdal 0,237374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Aust-Agder 0,237079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Nordland 0,235677 Mandat tildelt
99 KrF Sør-Trøndelag 0,234758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Ap Sogn og Fjordane 0,228835 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Nordland 0,220194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Troms 0,219996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Sogn og Fjordane 0,215107 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Vestfold 0,210923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Vest-Agder 0,206594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Møre og Romsdal 0,204956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 H Nord-Trøndelag 0,204222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Rogaland 0,201353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Vest-Agder 0,200634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Telemark 0,199483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 H Finnmark 0,199268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Troms 0,198821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Vest-Agder 0,195879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 H Sogn og Fjordane 0,193379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 MDG Troms 0,193038 Mandat tildelt
116 KrF Nordland 0,185264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 KrF Buskerud 0,174733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 MDG Telemark 0,167756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 MDG Oppland 0,159631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Sogn og Fjordane 0,158324 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 MDG Hedmark 0,158257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 SV Aust-Agder 0,139913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Troms 0,126057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 Frp Aust-Agder 0,125124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 KrF Sogn og Fjordane 0,123511 Mandat tildelt