Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,5 27,4 -1,9 51 49 2 50 47
Høyre 22,0 25,0 -3,0 39 45 -6 41 41
Frp 7,5 15,2 -7,7 11 27 -16 10 11
SV 7,8 6,0 1,8 11 11 0 11 12
Sp 13,3 10,3 3,0 25 19 6 26 24
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 2 1
Venstre 5,0 4,4 0,6 7 8 -1 7 8
MDG 4,9 3,2 1,7 7 1 6 7 8
Rødt 5,7 2,4 3,3 8 1 7 8 9
Andre 4,9 1,8 3,1 7 0 7 7 8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0+1
Akershus 5 5 1 1 1 0 1 1 1 0+1
Oslo 4 4 1 2 0 0 2 2 3 0+1
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 3 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0 0+1
Hordaland 3 4 1 1 2 1 1 1 1 0+1
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 1 0 2 0 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 3 2 0 1 2 0 0 0 1 0+1
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,803067 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,695678 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,692535 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,658925 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,618241 Mandat tildelt
6 A Møre og Romsdal 0,618115 Mandat tildelt
7 R Nordland 0,546619 Mandat tildelt
8 MDG Sør-Trøndelag 0,530457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Rogaland 0,524229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Sør-Trøndelag 0,519269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Buskerud 0,519028 Mandat tildelt
12 MDG Rogaland 0,504763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 A Østfold 0,466509 Mandat tildelt
14 SV Finnmark 0,457786 Mandat tildelt
15 SV Hordaland 0,454643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Østfold 0,453426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Troms 0,449984 Mandat tildelt
18 SV Hedmark 0,444793 Mandat tildelt
19 SV Oslo 0,432607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Vest-Agder 0,422565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Sør-Trøndelag 0,418277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Telemark 0,408034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Møre og Romsdal 0,405163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Østfold 0,404228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,396375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Akershus 0,395647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Vestfold 0,384798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Oslo 0,382498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Hordaland 0,372459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Akershus 0,366118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Oppland 0,362654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oppland 0,360221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 A Vest-Agder 0,357932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Finnmark 0,354982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Rogaland 0,354577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 A Hedmark 0,348440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hedmark 0,347283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Oslo 0,347054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 A Nordland 0,341297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Buskerud 0,336110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Buskerud 0,326149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Oslo 0,324244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Telemark 0,320956 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Møre og Romsdal 0,316869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Østfold 0,315533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Sør-Trøndelag 0,299462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Akershus 0,298310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Møre og Romsdal 0,293353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Oslo 0,282691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Buskerud 0,280275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vest-Agder 0,277995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 A Buskerud 0,272778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Troms 0,270287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Vestfold 0,266451 Mandat tildelt
55 MDG Hordaland 0,265408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Vestfold 0,263921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Vestfold 0,263578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Nordland 0,262481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Nord-Trøndelag 0,261063 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Møre og Romsdal 0,260855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Aust-Agder 0,255928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Hordaland 0,253603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Rogaland 0,252754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Hordaland 0,249567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Telemark 0,249208 Mandat tildelt
66 R Akershus 0,244902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Nordland 0,241890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Oppland 0,238507 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Nordland 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 A Vestfold 0,234120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Møre og Romsdal 0,232929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Østfold 0,230668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Buskerud 0,227900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 A Oppland 0,227115 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Nord-Trøndelag 0,226989 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Rogaland 0,221216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Østfold 0,220719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Troms 0,218422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Vest-Agder 0,218117 Mandat tildelt
80 Frp Nordland 0,216624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Troms 0,214999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Oppland 0,213346 Mandat tildelt
83 R Sør-Trøndelag 0,208618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Vest-Agder 0,207072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 A Finnmark 0,206739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 A Aust-Agder 0,194516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Finnmark 0,193374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 A Telemark 0,187886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Telemark 0,186803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 A Troms 0,185132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 A Nord-Trøndelag 0,185009 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Hedmark 0,179558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Hedmark 0,176245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Oppland 0,175631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Sogn og Fjordane 0,173968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Troms 0,167948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Vestfold 0,166714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Vest-Agder 0,161210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hedmark 0,159993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Nord-Trøndelag 0,154709 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Aust-Agder 0,153714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Telemark 0,152993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Sogn og Fjordane 0,146639 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Finnmark 0,146393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Sogn og Fjordane 0,139880 Mandat tildelt
106 MDG Finnmark 0,130047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Aust-Agder 0,117451 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Aust-Agder 0,112403 Mandat tildelt
109 MDG Nord-Trøndelag 0,106965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Sogn og Fjordane 0,102990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Nord-Trøndelag 0,102578 Mandat tildelt