Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,5 27,4 -1,9 51 49 2 50 50
Høyre 22,0 25,0 -3,0 37 45 -8 41 36
Frp 7,5 15,2 -7,7 11 27 -16 10 11
SV 7,8 6,0 1,8 12 11 1 11 12
Sp 13,3 10,3 3,0 26 19 7 26 26
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 2 3
Venstre 5,0 4,4 0,6 7 8 -1 7 8
MDG 4,9 3,2 1,7 7 1 6 7 7
Rødt 5,7 2,4 3,3 8 1 7 8 9
Andre 4,9 1,8 3,1 7 0 7 7 7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0+1
Akershus 5 5 2 1 2 0 1 1 1 0+1
Oslo 5 4 1 2 0 0 2 2 3 0+1
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0 0+1
Hordaland 3 4 1 1 2 1 1 1 1 0+1
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 3 2 0 1 2 0 0 0 1 0+1
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 0 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,903450 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,734327 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,692535 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,658925 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,618241 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,546619 Mandat tildelt
7 A Møre og Romsdal 0,540850 Mandat tildelt
8 MDG Sør-Trøndelag 0,530457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Rogaland 0,524229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Sør-Trøndelag 0,519269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 MDG Rogaland 0,504763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 A Østfold 0,466509 Mandat tildelt
13 SV Finnmark 0,457786 Mandat tildelt
14 SV Oslo 0,456641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hordaland 0,454643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Buskerud 0,454149 Mandat tildelt
17 SV Østfold 0,453426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Troms 0,449984 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Akershus 0,445102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hedmark 0,444793 Mandat tildelt
21 Frp Vest-Agder 0,422565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Sør-Trøndelag 0,418277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Akershus 0,411883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Telemark 0,408034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Østfold 0,404228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Oslo 0,403748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Vestfold 0,384798 Mandat tildelt
28 Frp Hordaland 0,372459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Oslo 0,366335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 A Vest-Agder 0,357932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Finnmark 0,354982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Rogaland 0,354577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Møre og Romsdal 0,354518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 A Hedmark 0,348440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hedmark 0,347283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Oslo 0,342258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 A Nordland 0,341297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Akershus 0,335598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Telemark 0,320956 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Østfold 0,315533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Oppland 0,302212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oppland 0,300184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Sør-Trøndelag 0,299462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Oslo 0,298396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Buskerud 0,294096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Buskerud 0,285380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Vest-Agder 0,277995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Møre og Romsdal 0,277260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Akershus 0,275514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Troms 0,270287 Mandat tildelt
51 Frp Akershus 0,267553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Vestfold 0,266451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Hordaland 0,265408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Vestfold 0,263921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Vestfold 0,263578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Nordland 0,262481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Nord-Trøndelag 0,261063 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Møre og Romsdal 0,256684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Aust-Agder 0,255928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Hordaland 0,253603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Rogaland 0,252754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hordaland 0,249567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Telemark 0,249208 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Buskerud 0,245241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Nordland 0,241890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 A Buskerud 0,238681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Nordland 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 A Vestfold 0,234120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Østfold 0,230668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Møre og Romsdal 0,228248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Nord-Trøndelag 0,226989 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Rogaland 0,221216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Østfold 0,220719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Troms 0,218422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Vest-Agder 0,218117 Mandat tildelt
76 Frp Nordland 0,216624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Troms 0,214999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Sør-Trøndelag 0,208618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Vest-Agder 0,207072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 A Finnmark 0,206739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Møre og Romsdal 0,203813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Buskerud 0,199413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Oppland 0,198756 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 A Aust-Agder 0,194516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Finnmark 0,193374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 A Oppland 0,189263 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 A Telemark 0,187886 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Telemark 0,186803 Mandat tildelt
89 A Troms 0,185132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 A Nord-Trøndelag 0,185009 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Hedmark 0,179558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Oppland 0,177788 Mandat tildelt
93 MDG Hedmark 0,176245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,173968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Troms 0,167948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Vestfold 0,166714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Vest-Agder 0,161210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Hedmark 0,159993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Nord-Trøndelag 0,154709 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Aust-Agder 0,153714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Telemark 0,152993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Sogn og Fjordane 0,146639 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Finnmark 0,146393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Oppland 0,146359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Sogn og Fjordane 0,139880 Mandat tildelt
106 MDG Finnmark 0,130047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Aust-Agder 0,117451 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Aust-Agder 0,112403 Mandat tildelt
109 MDG Nord-Trøndelag 0,106965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Sogn og Fjordane 0,102990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Nord-Trøndelag 0,102578 Mandat tildelt