Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,5 26,3 -0,8 47 48 -1 47 47
Høyre 21,7 20,4 1,3 37 36 1 38 37
Frp 11,0 11,6 -0,6 19 21 -2 19 19
SV 8,5 7,6 0,9 15 13 2 14 14
Sp 13,1 13,5 -0,4 25 28 -3 25 26
KrF 2,8 3,8 -1,0 2 3 -1 2 2
Venstre 5,2 4,6 0,6 9 8 1 9 9
MDG 4,1 3,9 0,2 7 3 4 7 7
Rødt 4,8 4,7 0,1 8 8 0 8 8
Andre 3,3 3,6 -0,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 5 2 1 2 0 1+1 1 1 0
Oslo 4 5 1 3 0 0 2+1 2 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 4 2 2 2 0 1 0+1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,613796 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,601553 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,516348 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,513721 Mandat tildelt
5 R Rogaland 0,491038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Møre og Romsdal 0,490014 Mandat tildelt
7 Frp Hedmark 0,478724 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,477969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Akershus 0,464573 Mandat tildelt
10 SV Hedmark 0,458035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Akershus 0,454852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Nord-Trøndelag 0,451913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Sør-Trøndelag 0,448936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Sør-Trøndelag 0,443580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 R Nordland 0,440564 Mandat tildelt
16 SV Buskerud 0,438729 Mandat tildelt
17 H Hordaland 0,434993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Nordland 0,434942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,433514 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Oslo 0,431164 Mandat tildelt
21 SV Vestfold 0,416134 Mandat tildelt
22 Frp Rogaland 0,412817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Oppland 0,406138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Oslo 0,400716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Aust-Agder 0,376806 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Østfold 0,372585 Mandat tildelt
27 H Rogaland 0,368834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Oslo 0,360179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Hordaland 0,359203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,357189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Telemark 0,340522 Mandat tildelt
32 MDG Oslo 0,335244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,329133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Rogaland 0,321299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vestfold 0,320548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Østfold 0,320337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Oslo 0,319025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,318357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Sør-Trøndelag 0,316216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Oppland 0,310457 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nordland 0,307517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Sør-Trøndelag 0,304507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nord-Trøndelag 0,303903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Vest-Agder 0,296962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hordaland 0,295777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Akershus 0,294231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Møre og Romsdal 0,292669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Finnmark 0,291512 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Buskerud 0,287642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Vestfold 0,281191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Telemark 0,278695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Finnmark 0,275607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,270551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Vestfold 0,269971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Østfold 0,266196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sogn og Fjordane 0,264231 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Nord-Trøndelag 0,254792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Rogaland 0,246892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Østfold 0,245738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Buskerud 0,245712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,244907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hordaland 0,244883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Troms 0,244202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vestfold 0,243604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Møre og Romsdal 0,242644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Akershus 0,239983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Troms 0,239474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Hordaland 0,236958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Møre og Romsdal 0,236493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Telemark 0,236302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vestfold 0,235376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Møre og Romsdal 0,232390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vest-Agder 0,226738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Hedmark 0,225812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nordland 0,224931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Oppland 0,221972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Troms 0,221389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Buskerud 0,216307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,215493 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nordland 0,212574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vest-Agder 0,207549 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Vest-Agder 0,205853 Mandat tildelt
83 R Hedmark 0,205331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Finnmark 0,204294 Mandat tildelt
85 Frp Telemark 0,200375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,197497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Nordland 0,194475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Aust-Agder 0,184689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Oppland 0,182037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Møre og Romsdal 0,181356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Østfold 0,180264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Vest-Agder 0,164673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Vest-Agder 0,162152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Nord-Trøndelag 0,161006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Hedmark 0,155458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Troms 0,155269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Sogn og Fjordane 0,146484 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Telemark 0,146425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Troms 0,139953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Finnmark 0,136743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Oppland 0,135616 Mandat tildelt
102 MDG Hedmark 0,129088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Telemark 0,128315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Sogn og Fjordane 0,122258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Oppland 0,120666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Sogn og Fjordane 0,116507 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Aust-Agder 0,113739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Aust-Agder 0,109911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Finnmark 0,095221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,093643 Mandat tildelt
111 V Nord-Trøndelag 0,091750 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,077510 Mandat tildelt
113 MDG Nord-Trøndelag 0,077293 Mandat tildelt