Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,4 27,4 -2,0 47 49 -2 47 47
Høyre 26,2 25,0 1,2 48 45 3 49 48
Frp 12,5 15,2 -2,7 23 27 -4 23 24
SV 7,6 6,0 1,6 14 11 3 14 14
Sp 12,1 10,3 1,8 22 19 3 22 22
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 4,6 4,4 0,2 9 8 1 9 9
MDG 3,0 3,2 -0,2 1 1 0 1 1
Rødt 3,0 2,4 0,6 2 1 1 1 1
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 1 1+1 0 1 0 0 0
Oslo 5 5+1 2 2 0 0 2 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,503687 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,482294 Mandat tildelt
3 H Oslo 0,477951 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,472074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Ap Oslo 0,454576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Finnmark 0,445964 Mandat tildelt
7 SV Oslo 0,444933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Hordaland 0,443641 Mandat tildelt
9 SV Hordaland 0,442988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Buskerud 0,442497 Mandat tildelt
11 SV Østfold 0,441786 Mandat tildelt
12 Sp Vestfold 0,441313 Mandat tildelt
13 H Hordaland 0,433546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hedmark 0,433380 Mandat tildelt
15 Sp Akershus 0,422084 Mandat tildelt
16 Frp Rogaland 0,421257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Akershus 0,409497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Akershus 0,401326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Akershus 0,399681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Hedmark 0,396017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Finnmark 0,395658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Sør-Trøndelag 0,390761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Akershus 0,389120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Rogaland 0,386748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Nordland 0,386621 Mandat tildelt
26 V Sør-Trøndelag 0,384810 Mandat tildelt
27 Frp Østfold 0,384446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Rogaland 0,382395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Nord-Trøndelag 0,381902 Mandat tildelt
30 Sp Vest-Agder 0,379922 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nord-Trøndelag 0,378280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Sør-Trøndelag 0,375569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Vestfold 0,374936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hordaland 0,372462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Troms 0,371692 Mandat tildelt
36 Ap Buskerud 0,367393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nordland 0,361060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,358241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Rogaland 0,355541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Møre og Romsdal 0,354597 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Hordaland 0,353302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,350050 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Nordland 0,349794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Sogn og Fjordane 0,348130 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Møre og Romsdal 0,345944 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,345420 Mandat tildelt
47 Ap Østfold 0,339993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Nordland 0,337723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Oslo 0,337030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Buskerud 0,332370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Oppland 0,325548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vest-Agder 0,325442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Hedmark 0,320161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Akershus 0,318510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,312748 Mandat tildelt
56 Sp Hedmark 0,312013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vestfold 0,311372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Sør-Trøndelag 0,304341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Oslo 0,298389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Telemark 0,296375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Buskerud 0,294891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Troms 0,292705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,292488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Aust-Agder 0,292469 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,291920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,291789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,291704 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sør-Trøndelag 0,288472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Østfold 0,284513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Buskerud 0,281206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vestfold 0,277857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Møre og Romsdal 0,277222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Østfold 0,271111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,270863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Buskerud 0,270609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Vestfold 0,270335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,268356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Møre og Romsdal 0,256674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Møre og Romsdal 0,255064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,254380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Nord-Trøndelag 0,253972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Telemark 0,251324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,250009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Oppland 0,248461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Sogn og Fjordane 0,244415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Vestfold 0,242482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Aust-Agder 0,236152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nordland 0,235697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Vest-Agder 0,234758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Finnmark 0,232645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Hordaland 0,229607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Sogn og Fjordane 0,227934 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Telemark 0,226668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nordland 0,218636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Rogaland 0,215538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Troms 0,212822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Nord-Trøndelag 0,205803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Østfold 0,203059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Finnmark 0,200776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Finnmark 0,197178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Sogn og Fjordane 0,194875 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Hedmark 0,192935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Vest-Agder 0,190481 Mandat tildelt
104 V Finnmark 0,177851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,169478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Troms 0,154551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,149778 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Hedmark 0,147212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Aust-Agder 0,142182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,140760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Oppland 0,134654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Sogn og Fjordane 0,128678 Mandat tildelt
113 V Aust-Agder 0,103372 Mandat tildelt