Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,3 26,3 -1,0 47 48 -1 47 47
Høyre 30,1 20,4 9,7 51 36 15 51 51
Frp 19,7 11,6 8,1 33 21 12 33 33
SV 6,0 7,6 -1,6 10 13 -3 10 10
Sp 6,3 13,5 -7,2 11 28 -17 11 11
KrF 4,6 3,8 0,8 8 3 5 8 8
Venstre 5,0 4,6 0,4 8 8 0 9 8
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 2,2 4,7 -2,5 1 8 -7 0 1
Andre 0,8 3,6 -2,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 1 1 0 1+1 0 0 0
Oslo 5 7 2 2 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 3 1+1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,631550 Mandat tildelt
2 Sp Møre og Romsdal 0,570811 Mandat tildelt
3 Sp Nord-Trøndelag 0,537870 Mandat tildelt
4 Sp Østfold 0,526758 Mandat tildelt
5 Sp Buskerud 0,526602 Mandat tildelt
6 SV Rogaland 0,522826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Rogaland 0,496462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Hordaland 0,493673 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,486195 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Hordaland 0,459496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Akershus 0,456919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Møre og Romsdal 0,451573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Nordland 0,450159 Mandat tildelt
14 V Akershus 0,446701 Mandat tildelt
15 KrF Akershus 0,446232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Troms 0,445313 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,440971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Sør-Trøndelag 0,438596 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Sør-Trøndelag 0,426533 Mandat tildelt
20 SV Troms 0,424658 Mandat tildelt
21 KrF Rogaland 0,422891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Vestfold 0,421542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Oslo 0,419630 Mandat tildelt
24 H Rogaland 0,418586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Oslo 0,414575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,410727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Sogn og Fjordane 0,397555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oslo 0,396003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Oslo 0,387033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Telemark 0,384274 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Østfold 0,381727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,374382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Vest-Agder 0,371714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Nordland 0,361975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Telemark 0,358838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Hordaland 0,347973 Mandat tildelt
37 SV Møre og Romsdal 0,345920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Østfold 0,344211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Finnmark 0,342611 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,336572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Troms 0,332183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nordland 0,330447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Buskerud 0,326099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Østfold 0,324010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hedmark 0,323319 Mandat tildelt
46 SV Akershus 0,321079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,317589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Aust-Agder 0,317293 Mandat tildelt
49 H Østfold 0,315426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vest-Agder 0,314509 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Sør-Trøndelag 0,313303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Hedmark 0,313226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Buskerud 0,309660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Oppland 0,307889 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Aust-Agder 0,298914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Hordaland 0,293816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Vestfold 0,293749 Mandat tildelt
58 Frp Buskerud 0,290715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Hedmark 0,285796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vest-Agder 0,280240 Mandat tildelt
61 Sp Oslo 0,279170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Vestfold 0,277351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Buskerud 0,276585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Telemark 0,270406 Mandat tildelt
65 V Vestfold 0,270360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nordland 0,263850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hedmark 0,261667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Østfold 0,255967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Vestfold 0,254047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Akershus 0,246319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Finnmark 0,244893 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Oppland 0,242463 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Vest-Agder 0,240899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Telemark 0,240378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Troms 0,237892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Sør-Trøndelag 0,237532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Hordaland 0,235458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Telemark 0,231947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Hordaland 0,230466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Aust-Agder 0,224941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Møre og Romsdal 0,223476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Oppland 0,219134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Nordland 0,216229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Sør-Trøndelag 0,214943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Sør-Trøndelag 0,211373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Vest-Agder 0,209609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Nord-Trøndelag 0,208951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Sogn og Fjordane 0,203199 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Oppland 0,201920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vest-Agder 0,197959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Buskerud 0,196687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Finnmark 0,194546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Nordland 0,190363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Aust-Agder 0,189383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Nord-Trøndelag 0,181413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Nord-Trøndelag 0,179847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Sogn og Fjordane 0,157727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Hedmark 0,149465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Sogn og Fjordane 0,139799 Mandat tildelt
100 SV Sogn og Fjordane 0,139412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Finnmark 0,134760 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Troms 0,134667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,134559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Oppland 0,130396 Mandat tildelt
105 SV Aust-Agder 0,130371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,123413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,118404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,112013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,109077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Aust-Agder 0,105673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,094313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Nord-Trøndelag 0,088201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Finnmark 0,080548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,062797 Mandat tildelt