Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,3 27,4 -2,1 46 49 -3 46 45
Høyre 20,4 25,0 -4,6 37 45 -8 37 37
Frp 14,6 15,2 -0,6 27 27 0 27 26
SV 6,5 6,0 0,5 12 11 1 12 12
Sp 14,5 10,3 4,2 26 19 7 26 28
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 9 9
Venstre 2,2 4,4 -2,2 1 8 -7 1 1
MDG 3,5 3,2 0,3 2 1 1 2 2
Rødt 5,1 2,4 2,7 9 1 8 9 9
Andre 2,6 1,8 0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 5 3 1 2 0+1 0 1 1 0
Oslo 5 5 2 2 0+1 0 1 1 3 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 3 3 0+1 2 2 0 0 0 0
Hordaland 4 4 2+1 1 2 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,588295 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,565703 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,559963 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,553013 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,532324 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,518912 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,503129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Nordland 0,489046 Mandat tildelt
9 H Nord-Trøndelag 0,480706 Mandat tildelt
10 H Finnmark 0,468992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Vest-Agder 0,455302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Sogn og Fjordane 0,455176 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Oslo 0,452788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Nord-Trøndelag 0,441837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Hordaland 0,435035 Mandat tildelt
16 H Rogaland 0,435028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Møre og Romsdal 0,424916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Nordland 0,421710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,419948 Mandat tildelt
20 Sp Nordland 0,419177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Akershus 0,413155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,412585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Akershus 0,398103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hedmark 0,394450 Mandat tildelt
25 Ap Sør-Trøndelag 0,389754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Rogaland 0,385225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Nordland 0,385095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Finnmark 0,381506 Mandat tildelt
29 SV Oslo 0,380537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Hordaland 0,378872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Buskerud 0,378458 Mandat tildelt
32 SV Østfold 0,377863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Hedmark 0,373906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Oslo 0,372146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Akershus 0,372025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Hedmark 0,370635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Troms 0,370228 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Buskerud 0,365943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Aust-Agder 0,364626 Mandat tildelt
40 R Østfold 0,361696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Oslo 0,361248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Buskerud 0,353380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Hordaland 0,351907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Rogaland 0,351448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Troms 0,350774 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Aust-Agder 0,350454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Oslo 0,348520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,343236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Østfold 0,338650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sør-Trøndelag 0,336938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Østfold 0,324885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,324524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Oppland 0,324267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Vest-Agder 0,324154 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Vestfold 0,320651 Mandat tildelt
57 Sp Hordaland 0,318982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Rogaland 0,317250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Vestfold 0,310145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Østfold 0,310141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Telemark 0,308671 Mandat tildelt
62 H Buskerud 0,306537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Sør-Trøndelag 0,304254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Akershus 0,303486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Telemark 0,301169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Møre og Romsdal 0,299799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oppland 0,297742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Møre og Romsdal 0,295408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Telemark 0,295209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Vestfold 0,294683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Troms 0,292010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sogn og Fjordane 0,285505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Troms 0,278943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Finnmark 0,278804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Møre og Romsdal 0,276127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Rogaland 0,274943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,274590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vest-Agder 0,274198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Vestfold 0,274170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Telemark 0,272556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Rogaland 0,270677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Sør-Trøndelag 0,270036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Østfold 0,269429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Møre og Romsdal 0,269363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Telemark 0,267480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,264762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Nordland 0,262955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Vest-Agder 0,260826 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Nord-Trøndelag 0,252973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Sogn og Fjordane 0,250306 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Oppland 0,250138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sør-Trøndelag 0,249560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Hedmark 0,249281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Akershus 0,246514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Troms 0,241847 Mandat tildelt
97 KrF Nordland 0,240825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Ap Finnmark 0,236470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Vestfold 0,236136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Ap Aust-Agder 0,235226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Buskerud 0,232919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Vest-Agder 0,231687 Mandat tildelt
103 Frp Finnmark 0,230315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Oppland 0,227296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Vest-Agder 0,227131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Buskerud 0,227121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Ap Sogn og Fjordane 0,227033 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Hordaland 0,226911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Hedmark 0,225351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Telemark 0,222986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Buskerud 0,219460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Nord-Trøndelag 0,217552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 H Aust-Agder 0,208951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Nordland 0,201575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 R Møre og Romsdal 0,182379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 SV Troms 0,182021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 R Oppland 0,177834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Sp Vestfold 0,176276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 Frp Aust-Agder 0,166080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 KrF Troms 0,163885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 R Hedmark 0,160624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 SV Sogn og Fjordane 0,144949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 R Vest-Agder 0,144223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 R Nord-Trøndelag 0,138438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Hedmark 0,133696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Nord-Trøndelag 0,133694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 R Finnmark 0,130972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 KrF Oppland 0,130276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 SV Aust-Agder 0,128103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 KrF Finnmark 0,102907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 R Sogn og Fjordane 0,080731 Mandat tildelt