Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,2 27,4 -2,2 46 49 -3 45 47
Høyre 25,2 25,0 0,2 45 45 0 45 43
Frp 14,6 15,2 -0,6 26 27 -1 26 28
SV 7,3 6,0 1,3 13 11 2 13 13
Sp 10,2 10,3 -0,1 18 19 -1 20 18
KrF 3,2 4,2 -1,0 3 8 -5 2 1
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0 8 8
MDG 4,9 3,2 1,7 9 1 8 9 8
Rødt 3,1 2,4 0,7 1 1 0 1 3
Andre 1,8 1,8 -0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 5+1 3 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 4+1 5 2 2 0 0 2 2 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3+1 5 2 1 1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,530457 Mandat tildelt
2 Ap Oslo 0,522211 Mandat tildelt
3 MDG Rogaland 0,504763 Mandat tildelt
4 SV Buskerud 0,485789 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,482294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Akershus 0,453660 Mandat tildelt
7 Ap Hordaland 0,450665 Mandat tildelt
8 Frp Nord-Trøndelag 0,441837 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,435514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Hordaland 0,435035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Akershus 0,430798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Finnmark 0,428384 Mandat tildelt
13 SV Hordaland 0,425490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Østfold 0,424375 Mandat tildelt
15 Frp Nordland 0,421710 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Rogaland 0,417967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,417000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Buskerud 0,416575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hedmark 0,416287 Mandat tildelt
20 SV Oslo 0,404874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Hedmark 0,392893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Finnmark 0,392574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Oppland 0,387583 Mandat tildelt
24 V Sør-Trøndelag 0,384810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Rogaland 0,383701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Nordland 0,383580 Mandat tildelt
27 H Østfold 0,383117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Møre og Romsdal 0,379197 Mandat tildelt
29 Sp Oslo 0,376964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,375840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Hordaland 0,373982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Vestfold 0,372020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Troms 0,368764 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Akershus 0,363997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Vestfold 0,360142 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Rogaland 0,351448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Troms 0,344570 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Akershus 0,342650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Møre og Romsdal 0,342628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Møre og Romsdal 0,341619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Østfold 0,337314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oppland 0,337106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Oppland 0,336940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Sør-Trøndelag 0,336938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,336699 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Akershus 0,330689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Oslo 0,330177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Buskerud 0,326149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,324835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Vestfold 0,324524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Oslo 0,324244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vest-Agder 0,322867 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Rogaland 0,322341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nord-Trøndelag 0,321933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Vest-Agder 0,320291 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Oslo 0,319292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Sør-Trøndelag 0,316591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Akershus 0,316270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Østfold 0,315533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Møre og Romsdal 0,314332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Buskerud 0,309267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Buskerud 0,309110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Vestfold 0,308919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Hedmark 0,307942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Sør-Trøndelag 0,301948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Telemark 0,300412 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Akershus 0,298310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Nordland 0,294871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Telemark 0,294042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Sogn og Fjordane 0,293472 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,292010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Møre og Romsdal 0,291502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sogn og Fjordane 0,285505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Buskerud 0,284102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vest-Agder 0,280571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Sør-Trøndelag 0,280270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,274198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Møre og Romsdal 0,271625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Østfold 0,269429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Vestfold 0,266451 Mandat tildelt
81 Frp Buskerud 0,266193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Hordaland 0,265408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Telemark 0,264762 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Hedmark 0,263026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Nordland 0,262481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Møre og Romsdal 0,260855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vest-Agder 0,260215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Vestfold 0,260019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,258120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Nord-Trøndelag 0,251973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Oppland 0,251336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Troms 0,246752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Aust-Agder 0,246526 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Nord-Trøndelag 0,244332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Vestfold 0,242482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Oppland 0,235318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Aust-Agder 0,234300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Finnmark 0,230315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hordaland 0,229607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Østfold 0,228529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Nordland 0,226387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Sogn og Fjordane 0,226148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Hedmark 0,225351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Nordland 0,218636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Vest-Agder 0,218117 Mandat tildelt
106 MDG Troms 0,214999 Mandat tildelt
107 MDG Oppland 0,213346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Telemark 0,211871 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Rogaland 0,207030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Troms 0,204422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Østfold 0,203059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 H Nord-Trøndelag 0,197948 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Sp Finnmark 0,196116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 H Finnmark 0,193134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 V Vest-Agder 0,190481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 H Sogn og Fjordane 0,187440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 MDG Telemark 0,186803 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Finnmark 0,177851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 MDG Hedmark 0,176245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 Frp Aust-Agder 0,166080 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 SV Sogn og Fjordane 0,162815 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 V Oppland 0,161585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Troms 0,154551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Hedmark 0,147212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 SV Aust-Agder 0,143850 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Telemark 0,140760 Mandat tildelt
127 MDG Finnmark 0,130047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 V Sogn og Fjordane 0,128678 Mandat tildelt
129 MDG Aust-Agder 0,117451 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Nord-Trøndelag 0,106965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 V Aust-Agder 0,103372 Mandat tildelt
132 MDG Sogn og Fjordane 0,102990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 V Nord-Trøndelag 0,094366 Mandat tildelt