Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,2 27,4 -2,2 46 49 -3 46 44
Høyre 24,4 25,0 -0,6 43 45 -2 43 42
Frp 10,4 15,2 -4,8 18 27 -9 18 19
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2 13 13
Sp 14,6 10,3 4,3 26 19 7 27 29
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 3
Venstre 3,5 4,4 -0,9 2 8 -6 2 2
MDG 5,6 3,2 2,4 10 1 9 10 10
Rødt 4,3 2,4 1,9 8 1 7 7 7
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 6 5 1 2 0 0 1 2 2+1 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,623539 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,606251 Mandat tildelt
3 MDG Rogaland 0,576879 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,574970 Mandat tildelt
5 R Hordaland 0,573934 Mandat tildelt
6 Sp Oslo 0,569584 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Sogn og Fjordane 0,544454 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Finnmark 0,492123 Mandat tildelt
9 Frp Hedmark 0,481557 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Sør-Trøndelag 0,472139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Vest-Agder 0,458422 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,445119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 R Oslo 0,426415 Mandat tildelt
14 SV Finnmark 0,422524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Nordland 0,422065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,421518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hordaland 0,419663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Buskerud 0,419239 Mandat tildelt
19 Frp Oppland 0,419078 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
21 H Akershus 0,418140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oslo 0,413762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Nordland 0,412361 Mandat tildelt
24 SV Hedmark 0,410554 Mandat tildelt
25 H Rogaland 0,404696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,403761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Oslo 0,391147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Akershus 0,383541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Akershus 0,380194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Hedmark 0,376483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Akershus 0,371004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,363909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Østfold 0,360602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Møre og Romsdal 0,355931 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Buskerud 0,355811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Vestfold 0,355211 Mandat tildelt
37 Sp Troms 0,353190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Aust-Agder 0,352862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vestfold 0,352467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Rogaland 0,350487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Troms 0,333626 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,327225 Mandat tildelt
43 Sp Østfold 0,327123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Buskerud 0,326162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,326014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Møre og Romsdal 0,322176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Hordaland 0,321182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Østfold 0,319861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nord-Trøndelag 0,314724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Nordland 0,314516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Hordaland 0,309889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Akershus 0,305579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Østfold 0,304937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Vestfold 0,304528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Hordaland 0,303335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Telemark 0,303251 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nordland 0,300390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Nordland 0,299996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Oppland 0,299797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Hedmark 0,298177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Telemark 0,296283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Finnmark 0,280723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,277097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Rogaland 0,276838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Buskerud 0,276526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nord-Trøndelag 0,276488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Sør-Trøndelag 0,271897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Oppland 0,271859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Vest-Agder 0,271666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Rogaland 0,267447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Østfold 0,264963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Buskerud 0,261886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Møre og Romsdal 0,260828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Møre og Romsdal 0,256712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Vest-Agder 0,256649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Sogn og Fjordane 0,252034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Aust-Agder 0,249923 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Vest-Agder 0,249319 Mandat tildelt
80 MDG Troms 0,245690 Mandat tildelt
81 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sør-Trøndelag 0,240022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Vestfold 0,231176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Telemark 0,213489 Mandat tildelt
86 Frp Troms 0,208008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Rogaland 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Troms 0,203909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Sogn og Fjordane 0,203373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Oppland 0,203180 Mandat tildelt
91 SV Troms 0,201621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Hedmark 0,201438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Vestfold 0,199131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Vest-Agder 0,195318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Telemark 0,188592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Telemark 0,187990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Finnmark 0,187000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Buskerud 0,185008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Vestfold 0,177491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Møre og Romsdal 0,153753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Oppland 0,149908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Finnmark 0,148655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Aust-Agder 0,141904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Hedmark 0,135431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Aust-Agder 0,134216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Nord-Trøndelag 0,122268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Vest-Agder 0,121638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Aust-Agder 0,118300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Sogn og Fjordane 0,117717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,116708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,110411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,068081 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,066691 Mandat tildelt